Čína bude dál zlepšovat výuku postižených dětí

2020-06-29 19:47:46
Sdílej:

Čínské ministerstvo školství vydalo pokyny pro zlepšení výuky dětí se zdravotním postižením v běžných třídách povinného vzdělávání.

Cílem tohoto dokumentu je odstranit překážky, které brání dětem se zdravotním postižením v účasti na výuce v běžných třídách, a zvýšit kvalitu vzdělávání těchto dětí.

Dokument zdůrazňuje zavedení spolehlivějšího mechanismu na posouzení a ověření situace studentů se zdravotním postižením, jehož výsledky rozhodují o tom, zda má dítě se zdravotním postižením předpoklady pro výuku v běžné třídě.

Databáze pro studenty středních a základních škol by měla být plně využívána k zajištění toho, aby děti s poruchami učení ve věku povinné školní docházky, nezanedbávaly školu.

Pokud jde o kvalitu vzdělávání, dokument zdůrazňuje správné úpravy obsahu výuky a vhodné metody navržených podle podmínek studentů se zdravotním postižením. Povzbuzuje přizpůsobené vzdělávací programy, které jim pomohou zlepšit schopnost žít nezávisle.

Dokument také žádá o detailnější hodnocení studentů se zdravotním postižením v běžných třídách, s důrazem na jejich zapojení do společnosti a pracovní schopnosti. (la)