Vědci naléhají na WHO, aby potvrdila, že se virus může šířit vzduchem

2020-07-07 17:18:39
Sdílej:

Více než 200 vědců vyzvalo Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) a další instituce, aby uznaly, že koronavirus se může šířit vzduchem. Tato změna může změnit některá ze současných opatření, která jsou přijímána k zastavení pandemie.

V dopise zveřejněném tento týden v časopise Clinical Infectious Diseases, dva vědci z Austrálie a USA píší, že studie ukázaly, že „Není pochyb o tom, že viry se uvolňují během výdechu, mluvení a kašlání v mikrokapénkách, které jsou dostatečně malé a mohou zůstat ve vzduchu.“ To znamená, že lidé v určitých vnitřních podmínkách čelí většímu riziku nakažení, než se původně myslelo.

WHO se dlouho držela názoru, že COVID-19 se šíří prostřednictvím větších respiračních kapének, které se uvolňují nejčastěji když lidé kašlou nebo kýchají, a poté padají na zem. WHO odmítla možnost vzdušného přenosu, s výjimkou určitých vysoce rizikových lékařských postupů, jako když jsou pacientům poprvé zaváděny dýchací přístroje.

WHO ve svém pondělním prohlášení uvedla, že si je tohoto článku vědoma a přezkoumává jej s odborníky.

WHO byla v posledních týdnech a měsících kritizována za zdánlivou odchylku od názoru ve vědeckém kruhu. Organizace několik měsíců odmítala doporučit nošení roušek, částečně z obav z nedostatečné nabídky, a také pokračovala v popisu přenosu COVID-19 z lidí bez příznaků jako „vzácných“. 

Dopis podpořilo 239 vědců z různých oborů. Uvádí se, že otázka, zda se COVID-19 přenáší vzduchem, má „velký význam“, protože mnoho zemí teď zastavuje opatření na zabránění šíření koronaviru.

Autoři dopisu citovali předchozí studie, které naznačují, že viry úzce související s novým koronavirem se šíří vzdušným přenosem. Uvedli, že „existuje důvod se domnívat“, že se koronavirus chová podobně. Jako příklad uvedli nácvik národního pěveckého sboru ve Washingtonu a výzkum o špatně větrané restauraci v čínském Kantonu, v obou případech se zvýšilo riziko nákazy v důsledku přenosu vzduchem.

„Obáváme se, že nesprávné vyhodnocení rizika vzdušného přenosu COVID-19 a absence jasných doporučení ohledně opatření na zabránění šíření viru vzduchem budou mít vážné důsledky,“ napsali vědci. „Lidé si mohou myslet, že jsou plně chráněni, pokud budou dodržovat současná doporučení, ale ve skutečnosti jsou zapotřebí další opatření pro zabránění přenosu infekce vzduchem.“

Vědci z celého světa vynakládají veškeré úsilí na pochopení nového viru. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí uvedlo, že se předpokládá, že nemoc se šíří zejména z člověka na člověka, ale dodala: „Stále se učíme o tom, jak se virus šíří.“

Martin McKee, profesor oddělení Evropského veřejného zdraví na Londýnské škole hygieny a tropického lékařství, který není se zmíněným dopisem spojen, uvedl, že argumenty vědců znějí „naprosto rozumně“.

Řekl, že součástí problému je, že WHO přistupuje k nemoci jako ke chřipce, i když víme, že mezi chřipkou a koronaviry existuje mnoho rozdílů.

McKee poznamenal, že s nedávným znovuotevřením britských restaurací, salonů a hospod může možnost přenosu koronaviru vzduchem znamenat, že je třeba vyžadovat v interiéru přísnější opatření, včetně nošení roušek a větších fyzických vzdáleností.

„Máme stále víc důkazů o tom, že ve vnitřních prostorách, kde je na malém prostoru velké množství lidí, dochází k rychlejšímu šíření nemoci,“ řekl Martin McKee, a dodal že „Mnoho takových podniků chce teď vláda nechat otevřít.“ (la)