Městečko Mingning v čínské Huiské autonomní oblasti Ningxia

2020-08-03 19:42:49
Sdílej:

Xihaigu (Si-chaj-ku) v čínské Huiské autonomní oblasti Ningxia (Ning-sia) je jednou z oblastí, kde jsou chudí lidé soustředěni v Číně. V roce 1972 byla tato oblast OSN vyhodnocena jako jedna z „nejnevhodnějších oblastí pro lidský život“. S podporou národní politiky na zmírňování chudoby se mnoho lidí odstěhovalo z Xihaigu a postavilo městečko Mingning (Ming-ning) ležící na rovině Hetao (Che-tchao) ve městě Yinchuan (Jin-čchuan) v čínské Huiské autonomní oblasti Ningxia.

Po 20 letech se v současnosti vesnice Mingning s mnoha chudými obyvateli už rozvíjí v městečko s více než 66 tisíci obyvateli a stala se vzorným imigračním městečkem s modernizační formou. V posledních dnech vstoupila základna pro pěstování bílé ředkve ve městečku Mingning do období sklizně a sklizené velké ředkve budou prodány provinciím Fujian (Fu-ťien) a Guangdong (Kuang-tung).

Generální tajemník stranické pobočky vesnice Funing (Fu-ning) městečka Mingning v okresu Yongning (Jung-ning) v čínské Huiské autonomní oblasti Ningxia Xie Xingchang (Sie Sing-čchang) řekl, že před 20 lety to byla suchá oblast, kde nic nebylo. Ředkve zde nyní rostou velmi dobře. Hrozny, houby a další plodiny, které se pěstují ve městečku Mingning, budou mít podle současného růstu také dobrou sklizeň.

Xie Xingchang byl v první skupině přistěhovalců, kteří se sem přestěhovali. Před 24 lety žil spolu se svými vesničany v okresu Xiji (Si-ťi) ve městě Guyuan (Ku-jüan), který je jádrem oblasti Xihaigu. Okres Xiji má mnoho velkých hor a roklí a země je neúrodná, a po celý rok je zde sucho a nedostatek vody.

Xie Xingchang zavzpomínal: „Před více než 20 lety většina z nás žila v horách a v jeskynních obydlích. Po mnoho let to byla holá hora. Nerostla tam ani dlouhá tráva, natož stromy. Naše místo je příliš chudé, ve skutečnosti tam není žádná budoucnost.“

Zlom nastal na jaře roku 1997. Xi Jinping (Si Ťin-pching), tehdejší náměstek tajemníka Strany provincie Fujian, provedl inspekci v Ningxia. Navrhl přemístit chudé lidi z nevhodných oblastí Xihaigu do oblastí nerozvinutých pouští ležících na rovině Hetao a postavit nové domy. Také osobně pojmenoval tuto přistěhovaleckou vesnici: vesnice Mingning.

Xi Jinping jednou pevně řekl, že vesnice Mingning je nyní suchou pouští a v budoucnu to bude zlatá poušť.

Po 20 letech se původní vesnice Mingning s 8.000 chudými obyvateli rozvinula v městečko s více než 60 tisíci obyvateli a stala se vzorným imigračním městečkem s modernizační formou.

Dne 19. července roku 2016 navštívil městečko Mingning generální tajemník ÚV KS Číny Xi Jinping, který měl vždy o vesničany starost. Předložil nový požadavek, aby se úplně zbavili chudoby a celá vesnice zbohatla.

V současné době městečko Mingning rozvíjí mnoho charakteristických odvětví, jako je pěstování, chov, práce, fotovoltaika a cestovní ruch. Za posledních 24 let se sem z Xihaigu přesouvaly skupiny přistěhovalců. V městečku Mingning žije nyní více než 66 tisíc trvalých obyvatel, v roce 2019 dosáhl disponibilní příjem na obyvatele 13.970 yuanů a míra chudoby klesla na 0,197 %. Suchá poušť se stala prosperující zlatou pouští.

Xie Xingchang uvedl, že pokud jste pilní a nejste líní, jsou všude příležitosti, jak vydělat peníze. Náš život se nezaměřuje na to, vydělat trochu peněz, ale zemědělci se nyní naučili technikám a dovednostem, jak vydělat peníze, to je náš bohatý život.

Jia