Věda a technika pomáhají ekologickému rozvoji trávopolní ekonomiky

2020-08-07 23:47:53
Sdílej:

Wang Jinqiang (Wang Ťin-čchiang), který se narodil a vyrostl na pastvině Ulagai (U-la-kaj) v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko, je známým chovatelem skotu, pase už 16 let. Na začátku srpna roku 2018, na první národní aukci plemenných býků ve správním obvodu Ulagai, 3 býci z rodinného ranče Wanga Jinqianga se účastnili aukce s objemem obchodu v hodnotě 122.000 yuanů, jeden z nichž měl nejvyšší cenu za 62.000 yuanů.

V posledních dvou letech se jeho pastvinový život stal mnohem jednodušší. Nyní, místo pronásledování dobytka a ovcí pod sluncem a ve větru na pastvině o rozloze více než 700 hektarů, může provádět vzdálenou pastvu v domě pomocí technologie satelitního polohování Beidou, aniž by opustil domov. Instalací polohových senzorů na vedoucí krávy může jasně vidět polohu svého stáda dobytka, což nejen šetří jeho energii, ale také to zdvojnásobilo počet chovaného skotu na 200.

Wang Jinqiang, pastýř z pobočkového ranče Bulin (Pu-lin) na pastvině Ulagai ve správním obvodu Ulagai v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko: Poté, co jsem začal používat aplikace poskytnuté úřadem zemědělství a chovu zvířat, řízení a správa hospodářských zvířat se hodně zlepšily. Dříve bylo to všechno ve volném výběhu, nebyly žádné statistiky a žádná data. Nyní můžeme přímo poznat rozlohu pastviny a kolik krav této pastvině vyhovuje.

Co usnadňuje pastevecký život Wanga Jinqianga, je platforma inteligentních služeb pro průmysl s dobytkem na maso, kterou zavedl správní obvod Ulagai. Za veškeré kapitálové investice odpovídá vláda a platforma poskytuje také pastevcům v reálném čase pokyny ohledně velkých údajů o rovnováze mezi trávou a hospodářskými zvířaty. Pastevci si prostřednictvím mobilní aplikace mohou prohlížet dynamická data o nosnosti hospodářských zvířat na pastvinách a dozvědět se změny tržních cen v reálném čase.

Gao Jungang (Kao Ťün-kang), technický vůdce platformy ohledně velkých údajů o rovnováze mezi trávou a hospodářskými zvířaty: Můžeme řídit produkci pastevců prostřednictvím globálního satelitního dálkového snímání. Můžeme včas oznámit pastevcům, kde se v celém obvodu Ulagai zvýšila produkce trávy, aby tam zvýšili počet svého dobytka.

Tato data mohou pastevcům pomoci dosáhnout přesné pastvy. Kráva s čipem má elektronický průkaz totožnosti, její cena se také zdvojnásobí po vstupu do on-line prodejní platformy.

Wang Jinqiang, pastýř z pobočkového ranče Bulin (Pu-lin) na pastvině Ulagai ve správním obvodu Ulagai v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko: Věk, ušní značka, výška těla, délka těla, obvod hrudníku, obvod břicha atd., celková data této krávy jsou tady ... Dostáváme tolik peněz, kolik nám lidé dávají, než jsme v minulosti neměli tato data. Nyní se prodává on-line, můžeme vidět všechny z nich. Mnoho kupců skotu vybírá krávu na aplikaci, můžeme je prodávat za vysokou cenu. Někdy je cena dvakrát nebo třikrát vyšší než obvyklý off-line prodej.

Bez podpory vědy a techniky je obtížné zaručit produkci, život a ekologickou rovnováhu travních porostů. Travní porost je nejzákladnějším výrobním prostředkem pro přežití a rozvoj pasteveckých oblastí, jakmile je životní prostředí vážně poškozeno, je obtížné ho obnovit.

Změny na tomto travním porostu přinesly malá semena trávy. V roce 2014 přišel do společnosti Mengcao (Meng-cchao) čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching), a předložil, že klíčem k dosažení ekologického rozvoje jsou platforma, technologie a prostředky. Je třeba prozkoumat ekologizační cestu, která odpovídá zákonům přírody a národním a regionálním podmínkám. Společnost Mengcao je společnost kótovaná na burze, která využívá původní rostliny k obnově ekologie pod vedením „ekologických velkých dat“. Na začátku založení společnosti navrhla koncept „mongolské trávy pro boj proti suchu“ a nezávisle domestikuje divoké květiny a plevele (původní rostliny) v suchých a polosuchých oblastech pro ekologickou výstavbu.

Wang Zhaoming (Wang Čao-ming), předseda ekologické společnosti Mengcao: Slova „místní podmínky“ jsou zvláště filozofická. Takzvané místní podmínky zahrnují zdejší klima země, ve skutečnosti voda a půda jednoho místa vyživují zdejší lidi, voda a půda jednoho místa také vyživuje zdejší květiny a rostliny.

V následujících letech výzkumný a vývojový tým společnosti Mengcao vstoupil na pastviny, podle různých zeměpisných šířek a délek vědci vytvořili databázi semen a shromáždili více než 60.000 kusů informací o zdrojích zárodečných plazmatů lokálních rostlin. Nejen obnovili ekologické prostředí mnoha pastvin prostřednictvím vědeckých a technologických prostředků, ale také spolupracují s chudými oblastmi při budování základen pro pěstování semen, aby pomohli zemědělcům a pastevcům vymanit se z chudoby do mírově prosperujícího společenství.

Okres Wuchuan (Wu-čchuan) v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko býval známým chudým okresem. Za posledních šest let bylo pomocí vědy a technologie zlepšeno více než 500 hektarů vyprahlé pustiny a dnes je to úrodná půda pro pěstování trávy a květin.

Zhi Jiangang (Č' Ťien-kang), tajemník KS Číny venkovské vlády vesnice Haolaishan (Chao-laj-šan), v okresu Wuchuan v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko: Příjmy lidí se zvýšily o téměř jeden milion yuanů, to zahrnuje více než 300 rodin, a příjem na hlavu se zvýšil o více než 2.000 yuanů.

Pastevec Edingwula (E-ting-wu-la) z Etuoke ve městě Erdos ve Vnitřním Mongolsku, řekli: Teď je čas, kdy jsou vodní rostliny krásné a dobytek a ovce jsou tlusté. Také se skvěle bavím. Lidé ve městě nám nyní závidí. Je zde čerstvý vzduch a zelená step.

(Sve)