Čína podporuje vysoce kvalitní rozvoj obchodu se službami

2020-09-03 13:31:32
Sdílej:

Podle zprávy listu People's Daily bude Čína i nadále otevírat svůj obchod se službami vnějšímu světu a podporovat vysoce kvalitní rozvoj obchodu se službami, a to navzdory výzvám, které přináší pokračující pandemie COVID-19.

Veletrh mezinárodního obchodu se službami v Číně v roce 2020 se bude konat v pekingském národním konferenčním centru ve dnech 4. až 9. září. Zahájení této události za současných okolností ukazuje důvěru a odhodlání Číny v další otevírání.

S tématem „Globální služby, sdílená prosperita“ je veletrh mezinárodního obchodu se službami otevřeným, inkluzivním a diverzifikovaným veletrhem, který podporuje liberalizaci obchodu a ekonomickou globalizaci.

Jako důležitá součást mezinárodního obchodu může rozšíření obchodu se službami s internetovou technologií zlepšit kvalitu a efektivitu rozvoje zahraničního obchodu v Číně a vnést impuls do vysoce kvalitního ekonomického rozvoje.

Obchod se službami se týká prodeje a dodávky nehmotných produktů, jako je doprava, zdravotnictví, vývoj produktů, logistika, cestovní ruch, telekomunikace a zábava.

Obchod se službami může nejen usnadnit životy lidí, ale také podpořit modernizaci průmyslu pro domácí společnosti v příslušných oborech.

Život čínských lidí se stal mnohem příjemnější, protože mohou sledovat vysoce kvalitní filmy a umělecká představení poblíž svých domovů, řekl Chen Yu (Čchen Jü), zaměstnanec banky v Pekingu, poté, co zhlédl několik zahraničních filmů.

He Mi (Che Mi), viceprezident společnosti Alibaba Pictures, uvedl, že v důsledku zlepšování životní úrovně lidí a zvyšujících se duchovních a kulturních potřeb se zvyšují výdaje lidí na spotřebu kultury a zábavy.

Řekl, že zavedení vysoce kvalitních filmů a uměleckých představení může zvýšit nabídku domácího kulturního trhu a lépe uspokojit duchovní a kulturní potřeby spotřebitelů, na druhé straně to může podpořit tržní konkurenci a modernizaci domácího průmyslu.

V posledních několika letech čínský dovoz a vývoz služeb nadále rostl a po šest po sobě jdoucích let se umístil na druhém místě na světě, čímž si Čína upevnila postavení hlavní země obchodující se službami. Li Jun (Li Ťün), ředitel Institutu mezinárodního obchodu se službami Čínské akademie mezinárodní obchodní a hospodářské spolupráce, uvedl, že celkový dovoz a vývoz služeb v Číně v roce 2019 dosáhl 785 miliard amerických dolarů.

Rychlý rozvoj obchodu se službami uspokojil touhu lidí po lepším životě a rozvoj obchodu se službami úzce souvisí s životy lidí. Otevírání odvětví životních služeb, jako je vzdělávání, cestovní ruch a lékařská péče, může poskytnout více možností pro vysoce kvalitní služby. Obchod s produktivními službami, jako jsou telekomunikace a počítače, může neustále zlepšovat efektivitu sociální produkce, uvedl Li Jun.

Uvádí se, že se silnou politickou podporou vlád na všech úrovních může čínský obchod se službami také pomoci optimalizovat strukturu růstu ve velkém měřítku.

Ve druhé polovině letošního roku bude země dále podporovat vysoce kvalitní a efektivní rozvoj obchodu se službami, prohlubovat reformy a otevírání prostřednictvím urychlení vytváření národního negativního seznamu přeshraničního obchodu se službami, a zrychlí inovace k rozvoji nových forem obchodu se službami, včetně digitálního obchodu a on-line výstav, uvedlo čínské ministerstvo obchodu.

Jia