Přes 75 % amerických společností v Číně neplánuje přesunout výrobu z Číny

2020-09-14 16:03:06
Sdílej:

Podle agentury Bloomberg News Americká obchodní komora v Šanghaji a PricewaterhouseCoopers nedávno zveřejnily zprávu, že pouze asi 4 % z více než 200 dotazovaných výrobců plánují přesunout výrobu do Spojených států. Více než 75 % společností uvedlo, že nemají v úmyslu přesunout výrobu z Číny. 14 % společností doufá, že přesune část svého podnikání do jiných zemí. 7 % společností plánuje přesunout výrobní linky na jiná místa v Číně nebo v zámoří.

V dubnu tohoto roku využili někteří američtí politici příležitost epidemie COVID-19, aby povzbudili americké společnosti ke „stažení z Číny“, ale nedávný průzkum amerických společností v Číně ukázal, že většina amerických společností v Číně nemá o tento návrh zájem.

Prezident Americké obchodní komory v Šanghaji Ker Gibbs v rozhovoru uvedl, že většina amerických společností v Číně nemá v plánu propouštění zaměstnanců. Naopak více než dvě třetiny amerických společností uvedly, že mohou zachovat nebo dokonce zvýšit počet stávajících zaměstnanců. Asi 29 % společností plánuje snížit počet zaměstnanců, ale hlavně kvůli dopadům epidemie.

Cílem těchto amerických společností nemusí být Spojené státy. Ker Gibbs věří, že „Jihovýchodní Asie je nejčastějším cílem (pro přemisťování amerických společností), a rozhodně to nejsou Spojené státy.“

V této zprávě se také uvádí, že 78,2 % dotázaných amerických společností v Číně dosáhlo v roce 2019 ziskovosti a téměř polovina dotázaných společností uvedla, že jejich růst tržeb v Číně v roce 2019 byl vyšší než jejich celosvětový růst tržeb. Ačkoli 49,2 % dotázaných společností očekává, že jejich tržby v Číně budou v roce 2020 nižší než ve stejném období roku 2019, 32,5% společností však věří, že jejich tržby v Číně v roce 2020 budou vyšší než ve stejném období loňského roku.

Ker Gibbs uvedl, že epidemie COVID-19 způsobila na začátku roku 2020 vážnou škodu čínské ekonomice, ale je potěšitelné, že tempo hospodářského oživení vedeného určitými průmyslovými odvětvími je velmi rychlé. Americké společnosti stále považují čínský spotřebitelský trh za obrovskou příležitost k rozvoji.

Tento průzkum obdržel celkem 346 odpovědí od členských společností Americké obchodní komory v Šanghaji. Průzkum se týkal řady témat, jako je výkonnost podniku, obchodní vyhlídky, investiční plány, provozní výzvy a počet zaměstnanců. (la)