Veletrh poskytuje pracovní příležitosti a kariérní poradenství

2020-09-15 17:50:49
Sdílej:

Mezinárodní veletrh zaměstnanosti a podnikání 2020 se ve dnech 12. a 13. září konal v obchodním středisku Shanghai (Šanghaj).

Akci, jejíž součástí byly také workshopy, semináře a podnikatelská soutěž, pořádalo Centrum expatriotů, nezisková organizace poskytující služby cizincům ve městě, s podporou místní samosprávy a několika zahraničních obchodních komor.

Veletrhu se zúčastnilo přibližně 90 místních i mezinárodních společností, včetně univerzity Dulwich Puxi Šanghaj a Banky United Overseas, které nabídly více než 200 pracovních míst a představily své produkty a služby krajanské komunitě v Šanghaji.

Matt Spriegel, zakladatel startup společnosti Atiom, uvedl, že nyní hledá designéry, profesionály v oblasti zákaznických služeb a manažery rozvoje podnikání.

„Tento veletrh je pro nás opravdu dobrý, abychom našli talentované lidi. Otevírá nám také mnoho příležitostí,“ řekl Matt.

Kanaďan Abdellatif Fqihi, který do Číny přišel v lednu, byl jedním z více než 800 registrovaných návštěvníků akce.

„Uvažuji o zahájení podnikání zde, a tak jsem přišel hledat nové příležitosti a nápady,“ řekl. „Právě teď studuji čínštinu, a protože se čínská ekonomika vrací do normálu, chci vytvořit nějaké vazby,“ dodal Abdellatif.

V oblasti konzultací na veletrhu poskytovali úředníci z oddělení lidských zdrojů a sociálního zabezpečení okresu Changning (Čchang-ning), úřadu pro správu vstupu a zahraničních věcí, individuální politické konzultace.

Kromě toho odborníci z bank, právnických firem a společností poskytovali rady v oblasti kariérního rozvoje, bankovních služeb a zahraničních investic.

Xie Baochao (Sie Pao-čchao), právník právnického úřadu Allbright, uvedl, že někteří cizinci touží vědět o novém zákonu o zahraničních investicích v zemi.

„Řekl jsem jim, že zákon stanoví, že se zahraničními investory bude zacházeno stejně jako s domácími společnostmi, jako je přístup k vládním fondům, dodávky pozemků a osvobození od daní,“ řekl.

Na veletrhu se také uskutečnily workshopy na témata, jako je získávání fondů pro startupy, sociální podnikání a budování osobní značky.

Britský expat Rajan Kandola, který čtyři roky pracuje v reklamní agentuře v Šanghaji, navštívil tento veletrh, aby si vyslechl názory zúčastněných řečníků.

„Mám v plánu založit jednu společnost, která bude pomáhat klientům z Velké Británie inzerovat v Číně, a velmi se zajímám o podnikání. Chtěl bych mluvit s lidmi v okolí, abych věděl více o současném podnikatelském prostředí v Číně,“ řekl.

Linda Painan, předsedkyně Centra expatriotů, poukázala na to, že centrum od svého založení před dvěma lety věnuje velkou pozornost pomoci cizincům hladce se přizpůsobit životu a práci v Číně.

„Jen málo cizinců se v současné době může kvůli pandemii koronaviru vrátit do Číny, takže existuje obrovská poptávka po talentech, kteří jsou nyní v zemi,“ uvedla.

„Prostřednictvím organizování tohoto veletrhu pomáháme místním společnostem při hledání zahraničních talentů a zahraničním společnostem při hledání místních talentů,“ řekla Linda. (la)