Čína vydala bílou knihu o zaměstnanosti a právech pracovníků v Xinjiangu

2020-09-17 17:05:50
Sdílej:

Čína ve čtvrtek vydala bílou knihu o zaměstnanosti a pracovních právech ve své Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang (Sin-ťiang) v severozápadní části země.

Z bílé knihy, kterou zveřejnila Informační kancelář Státní rady Číny, vyplývá, že Xinjiang považuje podporu zaměstnání jako nejzákladnější projekt pro zajištění a zlepšení blahobytu místních lidí.

Prostřednictvím své aktivní politiky v oblasti podpory práce a zaměstnanosti Xinjiang neustále zlepšuje život místních lidí a zaručuje a rozvíjí jejich lidská práva ve všech oblastech, podle dokumentu s názvem Zaměstnanost a pracovní práva v Xinjiangu.

Ve zmíněné bílé knize se uvádí, že vládní vzdělávací projekty významně zlepšily kvalitu pracovní síly v Xinjiangu, zápisy do předškolního vzdělávání, devítiletého povinného vzdělávání, vyššího středoškolského vzdělávání, vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání jsou nyní na nejvyšší úrovni v historii tohoto regionu.

V roce 2019 studovalo na vysokých školách prezenčně 453.800 studentů (nárůst o 146.200 oproti roku 2014) a 1,84 milionu studentů na středních školách (nárůst o 147.600 oproti roku 2014), uvádí se v bílé knize.

Podle bílé knihy vládní projekt odborného vzdělávání poskytl v letech 2014 až 2019 školení v průměru 1,29 milionům pracovníků ve městech a na venkově v Xinjiangu, z nichž 451.400 bylo v jižní části Xinjiangu. Projekt pomohl účastníkům zvládnout alespoň jednu dovednost s potenciálem zaměstnání a získat odbornou kvalifikaci, osvědčení o úrovni dovedností nebo osvědčení o specializované dovednosti.

Pouze v roce 2019 poskytla prefektura Hotan v Xinjiangu odborné vzdělávání 103.300 zemědělcům a pastevcům, z nichž 98.300 si později našlo práci, s mírou zaměstnanosti více než 95 procent, uvádí se v dokumentu.

Z bílé knihy ještě vyplývá, že pracovní preference místních lidí sloužily jako důležitý odkaz pro vládu Xinjiangu při navrhování politik týkajících se podpory zaměstnanosti, rozšiřování kanálů zaměstnanosti a pořádání školení, s cílem zajistit, aby si lidé mohli sami vybrat oblíbené zaměstnání a vést uspokojivý život.

Na základě citování Čínského trestního zákona, Pracovního zákona, Zákona o pracovní smlouvě a Zákona o správním trestání ve veřejné bezpečnosti bílá kniha ještě říká, že jsou přísně zakázány následující kroky, které povedou ke správním trestům: nucení člověka k práci násilím, vyhrožováním nebo nelegálním omezení osobní svobody; týrání, fyzické trestání, bití, nelegální prohlídka nebo zadržení zaměstnance. Tyto předpisy jsou přísně dodržovány v Xinjiangu, uvádí se v bílé knize.

V závěrečné kapitole bílé knihy se konstatuje, že dochází k manipulaci faktů některými mezinárodními silami na podporu falešných tvrzení o „nucené práci“ a „porušování lidských práv“ v Xinjiangu, jakož i k poskvrňovací kampani proti snahám místní vlády o podporu zaměstnání, což vedlo k popření skutečnosti, že místní lidé v Xinjiangu mají právo na práci, radostně usilují o vymanění z chudoby a právě vstupují k realizaci tohoto cíle.