Univerzity a nemocnice v Šanghaji zvyšují úsilí o třídění odpadu

2020-10-13 15:07:04
Sdílej:

Univerzity a nemocnice ve městě Šanghaj vyvíjejí úsilí, aby zajistily úplné pokrytí míst tříděním odpadků.

Například Šanghajská všeobecná nemocnice v okrese Hongkou (Chung-kchou) zřídila kontejner na likvidaci vatových tamponů pro krevní testy a nainstalovala nový koš s možností ultrafialové sterilizace pro sběr roušek.

Nemocnice navíc ve své hale nainstalovala inteligentní obrazovku, která ukazuje vzdělávací video o tom, jak by se mělo postupovat při třídění lékařského odpadu. Existuje také systém, na který se lidé mohou obrátit, pokud si nejsou jisti, kam by měli svůj odpad vyhodit.

„Třídění odpadu je v nemocnicích obtížné, protože lidé nemají smysl pro oddělení zdravotnického odpadu a běžného odpadu,“ řekl Shi Hui (Š' Chuej), zástupce ředitele nemocnice.

V nemocnici Ruijin (Žuej-ťin) uspořádali zaměstnanci sezení, aby se seznámili s předpisy pro třídění odpadu a rozdali pacientům letáky.

Shen Yiping (Šen I-pching), zástupce ředitele kanceláře v Ruijinu, uvedl, že ve srovnání s červnem loňského roku se denní množství sebraných potravin zvýšilo ze 440 kilogramů na 2.400 kg, zatímco množství sebraných recyklovatelných látek se zvýšilo z 590 kg na 736 kg . Celkové denní odpadky klesly na 10 tisíc kg z 13.750 kg denně.

Zhang Xu (Čang Sü), úředník městské školské komise, mezitím uvedl, že brožury obsahující informace o šanghajském programu třídění odpadů byly zaslány novým studentům spolu s univerzitními dopisy o přijetí.

Na Šanghajské normální univerzitě studenti také vymysleli inovativní způsoby, jak začlenit třídění odpadu do svých studijních oblastí. Například studenti Vysoké školy informatiky, strojního a elektrotechnického inženýrství navrhli koš na odpadky vybavený systémem vizuální identifikace, který dokáže oddělit různé druhy odpadu.

Na škole humanitních studií této univerzity napsal postgraduální student Xu Lixun (Sü Li-sün) 30minutovou show o třídění odpadků, která byla ve městě provedena asi 30krát.

Na kolejích studenti navrhli a vylepili plakáty o ochraně životního prostředí a třídění odpadků.

Studentští dobrovolníci na Vysoké škole pedagogické také navrhli aktivity zaměřené na třídění odpadu a povzbudili k této praxi studenty základních a středních škol.