Další šance pro důležitou vodní cestu

2020-10-15 15:05:37
Sdílej:

Známá jako „mateřská řeka“ Shanxi (Šan-si), 713 kilometrů dlouhá řeka Fenhe (Fen-che) je druhý největší přítok Žluté řeky a pramení na severních svazích hory Guanceng (Kuang-ccheng) v okrese Ningwu (Ning-wu). Kroutí se přes Shanxi před vstupem do Žluté řeky v jihozápadním okrese Wanrong (Wan-žung).

Fenhe, která prochází rovinami Taiyuan (Tchaj-jüan) a Linfen (Lin-fen), je jedním z hlavních vodních zdrojů pro zemědělství, průmysl a více než 32 milionů lidí v provincii.

Dříve však byla silně znečištěná.

Minulý rok čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) popsal Fenhe jako „silně znečištěný“ přítok, když přednesl projev o zlepšení životního prostředí a ochraně ekosystému povodí Žluté řeky.

Yuan Jin (Jüan Ťin), profesor vědy o životním prostředí na Vysoké škole environmentální vědy a techniky na Univerzitě technologie Taiyuan, uvedl, že „Shanxi má vážný nedostatek vody. Některé hlavní kanály a přítoky řeky Fenhe jednou vyschly v důsledku nadužívání.”

Samočištění je hlavním způsobem, jak mohou řeky přirozeně zlepší kvalitu vody. Když dovnitř vnikne více vody, sníží se množství splašků a řeky se stanou čistšími.

Yuan však uvedl, že kvůli omezeným vodním zdrojům je samočistící schopnost Fenhe špatná.

Vysvětlil, proč došlo ke znečištění v minulosti, a řekl, že „nedocházelo k žádnému průtoku a řeka vyschla. Jedinou tekoucí vodou byly odpadní vody vypouštěné z výrobních procesů.“

Řekl, že když se Shanxi do značné míry spoléhalo na Fenhe pro každodenní průmyslové a zemědělské použití, do jeho vod bylo vypouštěno značné množství odpadních vod.

Aby se zlepšila kvalita vody v řece a zabránilo se vstupu vody špatného standardu, vyvinuly úřady, obyvatelé a podniky na jejím horním, středním a dolním toku společné úsilí.

V loňském roce prezident Xi uvedl, že při využívání Žluté řeky by měla být dána přednost ochraně ekologického životního prostředí, přičemž klíčovým prvkem je správa ekologického životního prostředí.

Rovněž naléhal, aby byla přijata různá opatření odpovídající místním podmínkám.

V důsledku toho byla v různých oblastech Shanxi přijata opatření ke zlepšení kvality vody a ochraně ekologie a životního prostředí.

Fenhe pramení v okresu Ningwu pod správou města Xinzhou (Sin-čou) a Žlutá řeka také vstupuje do Shanxi v Xinzhou.

Na horním toku Fenhe byly provedeny projekty obnovy za účelem ochrany vody a půdy. Práce rovněž snížila škody na životním prostředí a zajistila dodávky čisté vody pro lidi žijící na středním a dolním toku.

V roce 2017 otevřel vesničan Wang ubytování v rodině, které postupně přijalo rostoucí počet turistů.

Wang se přestěhoval jako součást městských projektů obnovy životního prostředí. V roce 2018 byla práce na ochraně horního a středního toku Fenhe vybrána jako jeden z národních zkušebních programů obnovy ekosystému, přičemž místní projekt získal 4,9 miliardy yuanů (721,8 milionu $).

Projekty prováděné v okresech Ningwu a Jingle (Ťing-le) v Xinzhou zahrnovaly obnovu životního prostředí v řece a podél řeky, vytvoření mokřadního parku, ozelenění břehů a hor podél vodní cesty, ochranu biologické rozmanitosti a obnovu vodních zdrojů, podle samosprávy města Xinzhou.

Jedním z projektů byl národní mokřadní park - Fenhechuanský národní mokřadní park - v kraji Jingle. Park byl založen s cílem zabránit ztrátám vody a erozi půdy, obnovit mokřadní ekosystém a zlepšit životní prostředí.

Park o rozloze téměř 600 hektarů zahrnuje 18 vesnic. Na březích Fenhe byly vysázeny stromy, aby se zabránilo ztrátám vody a erozi půdy, a asi 33 hektarů zemědělské půdy bylo přeměněno zpět na mokřady. (la)