Mezinárodní společenství vysoce oceňuje zkušenosti Číny proti chudobě

2020-10-17 19:46:53
Sdílej:

„Ve střední části v čínské Tibetské autonomní oblasti se v minulosti nepěstovalo hroznové víno. Díky vědeckým a technologickým prostředkům a rozvoji nového průmyslu se nyní na půdě o ploše jeden mu (asi 0,067 hektaru) vyrobí tisíc až patnáct set kilogramů hroznů.“ Nedávno to na tiskové konferenci o boji proti chudobě v Tibetu sdělil příslušný zodpovědný činitel v Tibetu. Kvůli přírodním podmínkám a z historických důvodů byl Tibet pro Čínu kdysi obtížným problémem v boji proti chudobě. V posledních letech díky společnému úsilí různých vládních opatření ke snížení chudoby Tibet na konci roku 2019 historicky odstranil absolutní chudobu a vytvořil v Číně další zázrak snižování chudoby.

Dnes (17. října) je v Číně Národní den boje proti chudobě a Mezinárodní den likvidace chudoby. Podle údajů zveřejněných Světovou bankou bylo podle mezinárodního standardu chudoby 1,9 USD na osobu na den za posledních více než 40 let reforem a otevírání se světu v Číně z chudoby vytaženo více než 800 milionů lidí, což představuje více než 70 % celosvětové populace vytažené z chudoby ve stejném období. Od 18. sjezdu KS Číny Čína neustále posiluje práci v boji proti chudobě. Od roku 2012 do konce roku 2019 výskyt chudoby v zemi prudce poklesl z 10,2 % na 0,6 %. Poté, co Čína letos všestranně eliminuje absolutní chudobu, Čína dosahuje cílů snižování chudoby stanovených v Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030 o 10 let před plánovaným termínem a tím významně přispívá ke snížení chudoby na celém světě.

Proč Čína dosáhla tak pozoruhodných úspěchů v boji proti chudobě? Na fóru na vysoké úrovni o snižování chudoby a rozvoji v roce 2015 nejvyšší představitel Číny v projevu jasně uvedl, že „dodržujeme politiku zmírňování chudoby prostřednictvím rozvoje a rozvoj považujeme za základní způsob řešení chudoby“. Tuto vzácnou zkušenost Číny mezinárodní společenství velmi oceňuje. Generální tajemník Šanghajské organizace pro spolupráci Vladimir Norov nedávno napsal článek, že udržování rychlého ekonomického růstu je pro Čínu nejdůležitějším faktorem při řešení problému chudoby. Lidé vidí, že Čína díky rychlému hospodářskému rozvoji vytvořila velký počet pracovních míst, což vedlo k dynamickému růstu příjmů obyvatel, čímž se vytvořil obrovský domácí spotřebitelský trh a úspěšně se dosáhlo rozsáhlého snižování chudoby. Kromě toho Čína neustále podporuje snižování chudoby prostřednictvím vědeckých a technologických inovací a zlepšování infrastruktury, tím prosazuje různá opatření k dosažení skutečných výsledků ve zmírnění chudoby.

Konkrétně, ať už jde o zmírňování chudoby prostřednictvím rozvoje průmyslových odvětví, rozvoje ekologických projektů nebo upevňování vzdělávání, tyto cílené programy zaměřené na snižování chudoby se ukázaly účinné v mnoha regionech Číny. Nejenže významně podpořily čínský proces zmírňování chudoby, ale také poskytly jiným zemím nápady, jak snížit chudobu. Výkonná tajemnice Hospodářské komise pro Latinskou Ameriku a Karibik paní Alicia Barcena uvedla, že se v posledních letech Čína zaměřila na konkrétní chudé lidi, zaměřila se na hledání příčin chudoby a rozsáhle jim poskytovala cílenou pomoc. Tyto praktiky byly „inspirativní“ pro země Latinské Ameriky a Karibiku. Generální tajemník Organizace spojených národů Antonio Guterres rovněž uvedl: „Cílená strategie zmírňování chudoby je jediným způsobem, jak pomoci chudým a dosáhnout ambiciózních cílů stanovených v Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj. Zkušenosti z Číny mohou poskytnout užitečné ponaučení pro další rozvojové země.“

Táňa