Představa prosperující společnost

2020-10-18 21:05:52
Sdílej:

Jelikož Čína doufá, že na konci tohoto roku dokončí budování středně prosperující společnosti ve všech oblastech, čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) poznamenal, že při uskutečňování tohoto cíle existují slabá místa. Prezident Xi uvedl, že vymýcení chudoby je jedním z hlavních úkolů potřebných k nápravě těchto slabých míst, přičemž zdůraznil, že je třeba se zaměřit na oblasti extrémní chudoby. Vyzval k upřednostnění úsilí o zajištění bezpečného bydlení, povinného vzdělávání a základní lékařské péče pro venkovské chudé a dodal, že by měla být přijata účinná opatření na ochranu proti návratu k chudobě.

Odstranění chudoby je rozšířenou výzvou, které čelí celý svět. V současnosti téměř 700 milionů lidí na celém světě stále žije v extrémní chudobě. Snahy o snižování chudoby jsou ztíženy pokračujícím šířením COVID-19 po celém světě a odhaduje se, že 70–100 milionů lidí na celém světě by kvůli pandemii mohlo znovu upadnout do extrémní chudoby. V této souvislosti je obzvláště nutné zavést účinné politiky a opatření k ulehčení nepříjemné situace chudých.

Od doby, kdy Čína zahájila své reformy a otevírání se světu na konci 70. let, došlo k rozsáhlému zmírnění chudoby a byla zahájena nejpozoruhodnější kampaň na snížení chudoby v lidské historii. Podle údajů Světové banky bylo od začátku reforem a otevírání z chudoby vytaženo 850 milionů lidí. Po sedmi letech cíleného úsilí poklesl počet krajů postižených chudobou v Číně z 832 na 52 ke konci roku 2019.

Populace postižená chudobou klesla z 98,99 milionu na konci roku 2012 na 5,51 milionu na konci roku 2019, což představuje pokles míry chudoby populace z 10,2 procenta na 0,6 procenta ve stejném období.

Podle Ou Qingpinga, zástupce vedoucího Úřadu vedoucí skupiny Státní rady pro zmírnění chudoby a rozvoj, zaměří své úsilí na dohled nad prací na zmírnění chudoby ve zbývajících 52 chudých okresech, aby bylo zajištěno, že všechny domácnosti v těchto oblastech do konce roku překonají úroveň hranice chudoby.

V těchto okresech bylo přibližně 1,2 milionu lidí postižených chudobou přemístěno na více obyvatelná místa a dalším 870 tisícům lidem, kterým hrozí návrat chudoby, byla nabídnuta cílená pomoc, uvedl Ou na srpnové tiskové konferenci.

Nejvyšší prioritou pak bude řešení problémů, které brání prodeji zemědělských produktů, další podpora zmírňování chudoby prostřednictvím spotřeby a zlepšení mechanismu monitorování a pomoci, aby se zabránilo návratu k chudobě, uvedl.

Podpora zaměstnanosti se již dlouho používá jako nástroj boje proti venkovské chudobě. Místní vlády za tímto účelem založily více než 30 tisíc továren poblíž chudých vesnic po celé zemi.

Jakmile Čína zvedne veškeré své venkovské obyvatelstvo nad hranici chudoby, pomohla splnit cíle Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 na snižování chudoby o celých 10 let před plánovaným termínem. (la)