Zpráva o vyšetřování zaměstnávání lidí z národnostních menšin v Xinjiangu

2020-10-20 16:44:41
Sdílej:

Nedávno některé západní think-tanky zveřejnily zprávy, které uvádějí, že nucená práce je v čínské Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang (Sin-ťiang) rozšířeným fenoménem, a někteří západní politici také dělají rozruch kolem „použití nucené práce v Xinjiangu“. Existuje tedy údajná nucená práce?

Vyšetřovací tým vývojového výzkumného centra v Xinjiangu uskutečnil terénní návštěvy u více než 70 podniků, venkovských pracovních družstev a jednotlivých zakládání podniků v Ili, Karamay, Shihezi, Kašgaru, Hotanu, Kizilsu a Aksu v Xinjiangu i ve městech mimo region, jako je Peking a Tianjin (Tchien-ťin). Členové týmu jednali a hovořili s více než 800 manažery společností, zaměstnanci, osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnanci národnostních menšin a studovali 26 vládních dokumentů vydaných od roku 2016 a 48 souvisejících akademických prací publikovaných od roku 2005.

Prostřednictvím komplexní analýzy tým dospěl k závěru, že vlády na všech úrovních v Číně a příslušné podniky v Xinjiangu a dalších provinciích nebo městech aktivně pomohly lidem z národnostních menšin v Xinjiangu najít zaměstnání a plně zabezpečit jejich základní práva, jako jsou pracovní právo a právo na rozvoj.

Lidé všech národnostních menšin v Xinjiangu dobrovolně pracují, vybírají si zaměstnání a začínají podnikat, a tak takzvaná nucená práce vůbec neexistuje. Tvrzení některých západních think-tanků jsou nepravdivá a jejich relevantní argumenty a základy jsou nevědecké.

Existují tři způsoby pro zaměstnávání lidí z národnostních menšin v Xinjiangu: místní zaměstnání v blízkosti jejich domovů, zaměstnání v Xinjiangu a zaměstnání ve vnitrozemských městech mimo Xinjiang v Číně. Šetření ukázalo, že zaměstnávání lidí z národnostních menšin v Xinjiangu je zjevně dobrovolné, nezávislé a svobodné.

V posledních letech přikládají vlády na všech úrovních v Xinjiangu zaměstnanosti velký význam, prováděly politiku priorit zaměstnanosti a nešetřily žádným úsilím při rozšiřování zaměstnanosti, aby tak pomohly lidem z místních národnostních menšin v zaměstnanosti.

Bylo ještě posíleno odborné vzdělávání. Vláda každý rok investuje do této oblasti hodně peněz. Podle statistik uspořádal Xinjiang v letech 2014 až 2019 různá školení dovedností pro 6,957 milionu lidí, z nichž 2,325 milionu pocházelo ze čtyř prefektur jižního Xinjiangu (jak ukazuje obrázek 1). Tento region také pomohl 379.400 nových podnikatelů při zahájení podnikání, tito podnikatelé zase nabídli zaměstnání 827.400 lidem, to znamená, že každý rok zahájilo podnikání průměrně 75.900 lidí (jak ukazuje obrázek 2).

Obrázek 1:<br><br>Jednotka: 10 tisíc osob; modrý pruh pro celý Xinjiang a červený pro jižní část Xinjiangu<br><br>Obrázek 2:<br><br>Jednotka: 10 tisíc lidí; modrý pruh pro nové podnikatele a červený pro pracovní místa nabídnutá novými podnikateli

Obrázek 1:

Jednotka: 10 tisíc osob; modrý pruh pro celý Xinjiang a červený pro jižní část Xinjiangu

Obrázek 2:

Jednotka: 10 tisíc lidí; modrý pruh pro nové podnikatele a červený pro pracovní místa nabídnutá novými podnikateli

S pomocí vlády našlo mnoho lidí z národnostních menšin v Xinjiangu uspokojivé zaměstnání. Podle statistik odcházelo v letech 2014 až 2019 do zaměstnání v Xinjiangu 16,57 milionu přebytečných zemědělců z venkova s ročním průměrem 2,762 milionu, z toho 10,07 milionu z jižního Xinjiangu, což je roční průměr 1,678 milionu (jak ukazuje obrázek 3).

Obrázek 3:<br><br>Jednotka: 10 tisíc lidí; modrý pruh pro celý Xinjiang a červený pro jižní Xinjiang

Obrázek 3:

Jednotka: 10 tisíc lidí; modrý pruh pro celý Xinjiang a červený pro jižní Xinjiang

Národnostní menšiny v Xinjiangu si zajistily nejvyšší stupeň důstojné práce.

V roce 1999 předložila Mezinárodní organizace práce (MOP) poprvé koncept „důstojné práce“, což znamená produktivní práci, to znamená, že prostřednictvím podpory zaměstnanosti, posilování sociálního zabezpečení, ochrany základních práv a zájmů pracovníků, vláda, podnikové organizace a odbory provádějí konzultace a dialog tří stran s cílem zajistit, aby zaměstnanci pracovali v podmínkách svobody, spravedlnosti, bezpečnosti a důstojnost. Xinjiang pozitivně reagoval na iniciativu MOP a dosáhl pozoruhodných úspěchů v podpoře důstojné práce pro místní národnostní menšiny v největší míře.

Podrobnější informace získáte kliknutím na odkaz níže:

http://english.ts.cn/system/2020/10/19/036470278.shtml