Čínský „dvojí oběh“ povede k dosažení vyšší úrovně ekonomické rovnováhy

2020-10-23 17:39:25
Sdílej:

Nový čínský model ekonomického rozvoje „dvojí oběh“ upoutal od svého debutu v květnu pozornost všech sektorů společnosti a očekává se, že bude jedním z nejdůležitějších témat posledního pětiletého plánu Číny.

Vytváření pětiletých plánů, které bylo zahájeno v roce 1953, je hlavní součástí čínského systému správy a řízení, které stanoví cíle růstu a mapuje rozvojové politiky. Čína nyní formuluje 14. pětiletý plán sociálního a hospodářského rozvoje (2021-2025).

Vzorec „dvojího oběhu“, který se opírá o domácí trh a umožňuje vzájemný rozvoj domácích a zahraničních trhů, lze považovat za nové čínské řešení při koordinaci domácího rozvoje a otevírání, čímž se dosáhne vyšší úrovně ekonomické rovnováhy.

Přípravy na straně poptávky a nabídky

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) v srpnu v diskusi prohlásil, že země bude dodržovat strukturální reformy na straně nabídky a bude pokračovat v rozšiřování domácí poptávky, takže výroba, distribuce, oběh a spotřeba budou více záviset na domácím trhu a systém zásobování bude přizpůsobitelnější k domácí poptávce.

Čína v posledních letech připravovala budování vnitřního oběhu ze strany poptávky i nabídky, řekl Bai Ming (Paj Ming), zástupce ředitele Akademie mezinárodního obchodu a hospodářské spolupráce při ministerstvu obchodu.

Čína poprvé předložila strategii rozšiřování domácí poptávky na konci roku 2008 poté, co došlo ke globální finanční krizi. V posledních letech země strategii dále posílila prostřednictvím strukturálních reforem na straně nabídky, včetně snižování nadměrné kapacity, snižování zadlužení, snižování nákladů a posilování slabých oblastí, což je více zaměřeno na stranu nabídky, uvedl Bai.

V současné době je kvůli nejistotám ve vnějším prostředí naléhavé, aby Čína urychlila proces vnitřního oběhu a zvýšila tak svou nezávislost a konkurenceschopnost na globálním trhu, dodal Bai.

Zpráva Nomury zveřejněná 20. října uvádí, že dvojí oběh je přirozenou volbou pro Čínu, velkou ekonomiku s největší populací na světě.

Jedná se o snížení závislosti Číny na vnější poptávce, aby se dosáhlo udržitelnosti růstu. Jde o krátkodobý program pro zvládnutí epidemie COVID-19 i dlouhodobou strategii pro udržení růstu, uvedl Lu Ting, hlavní čínský ekonom společnosti Nomura.

Upřednostňování vnitřní poptávky neznamená odloučení

Prezident Xi zdůraznil, že nový model vývoje není v žádném případě uzavřenou domácí smyčkou. Pozice Číny ve světové ekonomice se bude i nadále zvyšovat a její vazba na světovou ekonomiku se bude prohlubovat.

Xi řekl, že Čína poskytne více tržních příležitostí dalším zemím a stane se obrovským gravitačním polem přitahujícím mezinárodní komoditní a faktorové zdroje.

Čína vždy věnovala velkou pozornost domácím i zámořským investicím a hrála svou roli v mezinárodní ekonomické spolupráci, včetně vývozu pracovních sil a přenosu technologií. Země bude proaktivnější v alokaci zdrojů podle nového modelu růstu, řekl Bai.

Klíčová pole politiky

Čína bude během příštích pěti let pokračovat ve stabilizaci své ekonomiky prováděním řady opatření pokrývajících mnoho odvětví a zlepšením své pozice v mezinárodní dělbě práce.

Očekává se, že hlavními úkoly zůstanou cíl stabilizovat ekonomiku v šesti oblastech, včetně zaměstnanosti, financí, zahraničního obchodu, zahraničních investic, investic a očekávání, souhrnně označovaných jako „šest stabilit“ navržených v roce 2018, a cíl zaručit zaměstnanost, základní živobytí lidí, tržní pořádek, potravinovou a energetickou bezpečnost, stabilitu dodavatelských řetězců a fungování funkcí místní správy, společně známých jako „šest záruk“ zavedených v dubnu tohoto roku. (la)