Chránit návštěvníky je nejvyšší prioritou

2020-10-26 16:51:33
Sdílej:

Různé země mají své vlastní předpisy zaměřené na prevenci útoků divokých zvířat v zoologických zahradách a přírodních rezervacích.

Například Spojené státy mají soubor přísných pravidel pro návštěvníky těchto míst. Po celou dobu cesty musí zůstat ve svých vozidlech a mít zavřené všechny dveře a okna, včetně střech automobilů.

Vlajky a jiné ozdoby vyčnívající z vozidel jsou zakázány a potraviny a odpad z potravin musí být uchovávány v zapečetěných obalech uvnitř automobilů, aby nepřitahovaly zvířata, jako jsou medvědi.

Řidiči musejí jet po určené trase, a návštěvníci nesmí házet jídlo zvířatům.

Aby bylo možné zvířata pozorovat pozorněji, mohou řidiči zastavit svá vozidla, ale doporučuje se dodržovat vzdálenost alespoň 90 metrů mezi návštěvníky a potenciálně agresivními zvířaty, jako jsou vlci a medvědi. U tvorů, jako jsou buvoli, losi a lovečtí psi, je minimální doporučená vzdálenost 23 metrů.

Je nezákonné křičet pro upoutání pozornosti zvířat.

Mezitím v Argentině, která se může pochlubit 41 přírodními rezervacemi a devíti místy světového přírodního a kulturního dědictví, existuje komplexní soubor pravidel, která udržují návštěvníky parků divokých zvířat v bezpečí.

V případě útoku zvířat je za léčebné výdaje odpovědná vláda.

Parky říkají návštěvníkům, aby byli plně připraveni. Musí si přinést dostatek jídla a vody a řidiči by měli mít ve vozidlech navigační systém. Musí se řídit určenou trasou a v jiných oblastech mají zakázáno řídit.

Návštěvníci smějí tábořit pouze na určitých místech a nesmí zakládat oheň. Ti z Argentiny, kteří porušují pravidla, čelí vysokým pokutám, zatímco ničemní zámořští návštěvníci jsou deportováni.

Aby návštěvníci nerušili zvířata, nesmí křičet, aby upoutali jejich pozornost. Přinášet na takové návštěvy domácí mazlíčky je zakázáno, protože by mohli vzbudit lovecké instinkty divokých zvířat.

Před přijetím návštěvníků s nimi pracovníci parku podrobně projednají pravidla.

Zaměstnanci také informují návštěvníky, že pokud dojde k úrazu někoho během dopravní nehody v parku, je třeba okamžitě zavolat pomoc a záchranáři přijmou oběti k lékařské péči. Ti, kteří jsou zraněni, by nikdy neměli zůstat sami, protože by mohli být terčem útoku zvířat.

V Austrálii platí přísná bezpečnostní pravidla pro návštěvníky parků divokých zvířat.

V zemi je také řada pralesních parků, kde návštěvníci mohou ze svých vozidel zažít dobrodružství.

Bezpečnostní pravidla a nouzová telefonní čísla jsou zveřejněna u vchodů do parku. Varovná upozornění na druhy, které představují bezpečnostní riziko - obvykle jedovatí pavouci a hadi - jsou umístěna na místech, kde lze tyto tvory najít.

V zájmu zajištění bezpečnosti parky divokých zvířat v Austrálii připomínají návštěvníkům, aby dodržovali bezpečnou vzdálenost od zvířat. Dokonce i klokani, kteří vypadají mírně, mohou náhle vykopnout a ohrozit životy lidí, pokud jsou podrážděni. (la)