Čínské demografické změny prostřednictvím desetiletého sčítání lidu

2020-11-02 14:28:01
Sdílej:

V nadcházejících týdnech budou téměř všechny čínské rodiny zapojeny do velkého národního projektu - sedmého sčítání lidu.

Počínaje 1. listopadem se po celé zemi rozšíří sedm milionů sčítajících pracovníků, kteří budou od rodin sbírat jména, pohlaví, etnický původ, rodinný stav, adresu bydliště, vzdělávací a profesní informace. Budou také shromažďovány informace o zahraničních rezidentech v Číně.

Čínské národní sčítání lidu se provádí přibližně každých 10 let. Předchozí sčítání proběhla v letech 1953, 1964, 1982, 1990, 2000 a 2010. Poslední sčítání lidu zjistilo, že počet obyvatel země vzrostl z 1,29 miliardy na 1,37 miliardy, což byl pouze poloviční růst růstu mezi roky 1991 a 2000.

Sčítání lidu poskytuje panoramatický pohled na čínské demografické údaje a rozložení populace v regionech, což je zásadní pro tvorbu politiky. Jelikož Čína trpí stárnoucí a zmenšující se populací, je pro udržení čínského hospodářského růstu zásadní včasná úprava populační politiky.

Čínská demografie je nyní podobná tvaru přesýpacích hodin - s velkým počtem starších lidí nahoře a snižujícím se počtem mladých lidí dole.

Podle zprávy Čínské akademie sociálních věd může v roce 2027 kvůli poklesu porodnosti a prodloužení průměrné délky života začít kontrakce populace. Klesající populace by mohla negativně ovlivnit budoucí ekonomickou perspektivu Číny. Pracovní síla se zmenšuje a továrny na celostátní úrovni hlásí potíže s náborem mladých pracovníků.

V roce 2010 sčítání zjistilo, že počet lidí ve věku 14 let nebo mladších klesl o 6,2 procenta oproti údajům získaným při předchozím sčítání lidu, zatímco počet lidí ve věku nad 60 let byl přibližně 177,6 milionu, což představuje 13,3 procenta z celkového počtu populace, o 2,93 procenta vyšší než v roce 2000.

Koncem roku 2013 začala Čína s uvolňováním své politiky jednoho dítěte s cílem zvýšit počet porodů. V roce 2015 Čína nahradila politiku jednoho dítěte novou, která umožňuje párům mít dvě děti.

V roce 2016 se podle údajů Národního statistického úřadu zvýšil počet narozených z předchozího roku o 1,3 milionu na 17,86 milionu. Uvolnění politiky však nedokázalo vyvolat baby boom, který někteří očekávali. Od roku 2017 klesá porodnost tři po sobě jdoucí roky.

Očekávaná délka života se naopak v Číně rychle zvyšuje. Poslední sčítání zjistilo, že průměrná délka života se zvýšila z průměrných 67,77 v roce 1982 na 74,83 v roce 2010.

V důsledku toho se zvýšil podíl starších lidí v populaci. Na konci roku 2019 bylo v Číně více než 176 milionů lidí ve věku nad 65 let, což představuje 12,6 procenta populace.

Podle Čínské statistické ročenky 2019 uvedlo nejméně šest provincií a obcí, že více než 14 procent jejich populace je ve věku nad 65 let, což znamená, že se staly středně stárnoucí společností.

Pokračující pokles populace v produktivním věku zdůrazňuje výzvu podpory rostoucího počtu starších lidí. V současné době je míra závislosti důchodců v Číně přibližně 17,8 %, což znamená, že každý senior má podporu šesti lidí.

Rostoucí výdaje na důchody a zvýšené náklady na zdravotní péči budou představovat výzvu pro fiskální kapacitu země. Byly provedeny reformy zaměřené na řešení nedostatku v důchodovém systému.

Rychlým stárnutím je doprovázena rychlá urbanizace obyvatelstva. V Číně došlo k největší vlně vnitřní migrace v historii světa. Sčítání lidu z roku 2010 zjistilo, že míra urbanizace v Číně se zvýšila z 20,9 % v roce 1982 na 49,7 % v roce 2010.

Jia