Strategie zvyšuje důvěru investorů

2020-11-10 14:22:08
Sdílej:

Reformy zahrnují udělení širšího přístupu a sladění s mezinárodními postupy.

Martin Papp, podnikatel z USA, který založil čajovou továrnu v Číně, stiskl kvůli pandemii COVID-19 tlačítko pozastavení u mnoha jeho plánů. Virus ho přinutil pracovat na dálku v Los Angeles po dobu 10 měsíců a pozastavil otevření jeho továren na čaj.

Řekl, že to všechno mu nezabránilo v tom, aby si byl jistý na čínském trhu: Čínský trh má nejen silnou zákaznickou základnu, ale podnikatelské prostředí je stále spravedlivější a přátelštější.

Odborníci se domnívají, že stejně jako Papp, bude stále více zahraničních podnikatelů v Číně těžit z neustálého úsilí Číny o zajištění rovných podmínek pro domácí i zahraniční společnosti a dalších priorit revitalizace hráčů na trhu v příštích pěti letech.

Čína slíbila, že bude v rámci prohlubující se reformy a otevíracího úsilí ke zlepšení své socialistické tržní ekonomiky v období 14. pětiletého plánu (2021–2025) dále podporovat spravedlivou tržní soutěž, podle komuniké z 5. plenárního zasedání 19. Ústředního výboru Komunistické strany Číny, který se konal od 26. do 29. října.

Čína bude pokračovat v reformách, aby plně hrála roli trhu při alokaci zdrojů, přičemž zásadního pokroku bude dosaženo v reformách systému vlastnických práv a tržní alokaci výrobních faktorů, uvádí se v komuniké.

Odborníci uvedli, že reformní plány načrtnuté ústředním vedením strany poskytnou zahraničním podnikům větší rozvojové příležitosti poskytnutím širšího přístupu na trh, zlepšením spravedlivého obchodního prostředí založeného na pravidlech a sladěním domácích pravidel s mezinárodními zvyklostmi.

CG Lai, generální ředitel společnosti BNP Paribas China, pobočky francouzské mezinárodní bankovní skupiny, uvedl, že během nejistoty vyvolané pandemií se Čína i nadále zavázala k reformě finančního trhu a otevírání a posilování důvěry investic mezi domácími a mezinárodními investory.

„Přístup již není problémem pro zahraniční instituce v Číně,“ uvedl CG Lai a dodal, že jako jedna z prvních zahraničních bank, které získaly přístup k upisování podnikových dluhopisů na čínské pevnině od čínských emitentů, BNP Paribas provedla první upsání zahraniční banky tohoto druhu v prosinci roku 2019.

Země v letošním roce odstranila limity zahraničního vlastnictví v oblasti futures, cenných papírů, podílových fondů a životního pojištění. Stalo se tak po zavedení zákona o zahraničních investicích počínaje 1. lednem za účelem lepší ochrany zájmů zahraničních podniků.

Čínské regulační reformy byly uznány ve studii Doing Business Group Světové banky. Během 13. pětiletého plánu (2016-2020) se země ve studii 2020 vyšplhala na 31. místo v celosvětovém měřítku, oproti 90. místu v roce 2015.

„Nikdy jsem nezažil situaci, kdy jsem si myslel, že je to obtížnější, protože jsem byl cizinec nebo jsme zahraniční společnost,“ řekl Papp a dodal, že jeho podnikání, společnost Papp's Tea, letos získala přes 40 nových korporátních klientů navzdory pandemii.

Jia