Venkovská nádvoří se stala zahradami zvyšujícími příjmy zemědělců

2020-11-12 01:54:05
Sdílej:

Okres Shule (Šu-le) se nachází na severozápadě Kašgaru v Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang (Sin-ťiang). Oblast oázy představuje pouze 5,6 % rozlohy tohoto okresu. Jedná se o hluboce zbídačený okres v jižním Xinjiangu i v Číně. V roce 2017 reagovala Gülmire Atihan, učitelka čínštiny na umělecké škole v Kašgaru v Xinjiangu a ujgurská dívka narozená v 80. letech minulého století, na aktivitu Xinjiangu s názvem „Navštívit občany, prospět občanům, a shromáždit srdce občanů“ a přišla do vesnice Baixituogelake (Paj-si-tchuo-ke-la-kche), jedné z chudých vesnic v okrese Shule.

Aktivita „Navštívit občany, prospět občanům, a shromáždit srdce občanů“ je důležitým opatřením, které Xinjiang podnikl od roku 2014 s cílem pomoci lidem ve vymanění se z chudoby. Hlavně kádři ze všech úrovní vládních oddělení Xinjiangu přišli do vesnic, aby upřímně sloužili občanům, aktivita pokrývala všechny administrativní vesnice a klíčová sídliště v Xinjiangu.

Když Gülmire Atihan přijela do vesnice Baixituogelake, bylo zde 344 domácností a 1.531 lidí a z nich 67 domácností a 245 lidí bylo zaregistrováno jako chudé domácnosti. Jedná se o typickou hluboce zbídačenou vesnici.

Jak stimulovat vesničany a mobilizovat jejich nadšení, aby se vymanili z chudoby prostřednictvím tvrdé práce? Gülmire Atihan cítí velký tlak. Po konzultaci s vesnickými vedoucími se pracovní tým aktivity jednomyslně rozhodl otevřít „noční školu pro zemědělce“, která by změnila konzervativní myšlenky vesničanů a otevřela duchovní okno pro vymanění se z chudoby; současně s ohledem na skutečnost, že zemědělci ve vesnici obvykle žijí v jednoduchých hliněných domcích a spí na hliněných postelích, jsou cesty v obci prašné, vesnice je špinavá a chaotická a infrastruktura zaostalá, rozhodli se udělat první krok v boji za vymanění se z chudoby k uskutečnění „výstavby krásné vesnice“.

Po pečlivém plánování spojili projekt ubytování s výstavbou infrastruktury a zlepšením životního prostředí. Podle aktuální situace vedli farmáře k výsadbě ve dvorech, pěstování vinné révy a renovaci koupelen, kuchyní a toalet. Rozvíjeli výsadbu na nádvoří a za pouhé dva roky se malá nádvoří farmářů ve vesnici Baixituogelake stala „zahradami zvyšujícími příjem“.

V roce 2018 byla vesnice Baixituogelake uvedena jako demonstrační vesnice pro zlepšení lidských sídel v okrese Shule. Na konci tohoto roku byli všichni farmáři v této vesnici vymaněni z chudoby. A na konci roku 2019 dokončilo rekonstrukci svých domů všech 361 venkovských domácností v celé vesnici.

V dnešní vesnici Baixituogelake, jsou domy vesničanů čisté a okna světlá, přední i zadní dvory jsou plné voňavých květin a ovoce; vesnice je vydlážděna asfaltovými cestami, na obou stranách silnice jsou instalována solární pouliční světla a jsou k dispozici všechna zařízení na likvidaci odpadu.

Vesničanka Patigül Abdurehim řekla radostně, „ve srovnání s minulostí jsou největšími změnami v mém domě změny životního stylu, životního prostředí a příjmy. V minulosti byly naše domy hliněné a půda na stěnách byla suchá, někdy mohl odpadnout velký kus, když venku pršelo, zatékalo i do domu. Nyní je to jiné. Všichni farmáři postavili nové domy. KS Číny a vláda vyřešily náš problém s bezpečným bydlením. To je dobrá politika pro naše venkovské lidi.“

(Sve)