Nejnovější výzkum: USA se staly největším producentem plastového odpadu

2020-11-24 00:24:35
Sdílej:

Mezinárodní akademický časopis „Science Advances“ nedávno vydal výzkumnou zprávu s názvem „Kolik plastového odpadu vypouštějí Spojené státy na pevninu a do moře“, která analyzuje množství plastového odpadu produkovaného ve Spojených státech, množství plastového odpadu vyváženého do rozvojových zemí s nedostatečnou zpracovatelskou kapacitou a množství nelegálního skládkování atd. Na závěr tato zpráva poukázala na to, že Spojené státy jsou v předávání plastového odpadu na pevninu a do moře daleko před světem a Spojené státy jsou v současnosti největším producentem plastového odpadu na světě.

Podle výsledků výzkumu Spojené státy obviňují asijské země z problému znečištění plastovým odpadem, ale Spojené státy jsou největším producentem plastového odpadu na světě. Množství plastového odpadu vyprodukovaného ve Spojených státech se v roce 2016 umístilo na prvním místě na světě a dosáhlo 42 milionů tun; roční produkce plastového odpadu na obyvatele byla 130,1 kg. Přestože Spojené státy mají pouze 4 % světové populace, produkují 17 % světového plastového odpadu.

Spojené státy jsou druhým největším vývozcem plastového odpadu na světě. Pokud země, které dovážejí americký odpad, nemohou tento plastový odpad řádně zlikvidovat a naložit s ním, budou náklady na životní prostředí velmi vysoké. Za posledních 30 let přepravily Spojené státy více než polovinu svého plastového odpadu do zámoří. Asi 2,7-5,3 % plastového odpadu produkovaného ve Spojených státech je kvůli nesprávnému nakládání rozeseto nebo nelegálně uloženo v přírodním prostředí a míra recyklace plastového odpadu je nižší než 10 %. Pokud jde o odhazování odpadků, nelegální ukládání odpadu a jiné nesprávné nakládání s odpadem na pobřeží, jsou Spojené státy na třetím místě mezi pobřežními zeměmi a jsou jednou z hlavních zemí, které způsobují znečištění plasty v pobřežních oblastech světa.

Výsledky výzkumu poukázaly na to, že po sběru, analýze a terénním výzkumu spousty dat vyprodukovaly Spojené státy v roce 2016 přibližně 42 milionů tun plastového odpadu, z čehož bylo 140.000 až 410.000 tun plastového odpadu nelegálně uloženo ve Spojených státech a 150.000 až 990.000 tun bylo vyvezeno do jiných zemí a většina z toho nebyla řádně zlikvidována. Odhaduje se, že množství plastového odpadu, které se ve Spojených státech vytvořilo a dostalo v roce 2016 do oceánu, včetně zmíněného plastového odpadu, bylo pětkrát větší než v roce 2010, což z USA dělá světového producenta plastového odpadu číslo jedna. Spojené státy se proto staly největším producentem plastového odpadu na světě.

(Sve)