Udělejme si novoroční přání, aby se úzce propojily více než 2 miliardy lidí

2020-12-07 16:17:37
Sdílej:

Za více než 20 dní se rozloučíme s rokem 2020 a přivítáme rok 2021. U příležitosti opuštění starého a přivítání nového se ve městě Kunshan (Kchun-šan) v deltě řeky Jang-c' ve východní Číně konal jarní slavnostní galavečer s tématem spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Akce se zúčastnilo více než 20 vyslanců a zástupců zemí střední a východní Evropy v Číně, aby si užili večer a poznali místní kulturu, zahájili dialog s ekonomickými kruhy, ocenili úspěchy čínsko-evropské výměny a byli svědky vitality rozvoje Číny.

Spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy lze vysledovat přinejmenším od prvního hospodářského a obchodního fóra mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, které se konalo v Budapešti v roce 2011. O rok později se ve Varšavě konalo první setkání vedoucích představitelů Číny a zemí střední a východní Evropy, kde Čína navrhla 12 opatření na podporu přátelské spolupráce se 16 zeměmi střední a východní Evropy. V loňském roce se Řecko stalo řádným členem a „16 + 1“ byl upgradován a rozšířen na „17 + 1“.

Je nepopiratelné, že někteří lidé v Evropě nerozumí „spolupráci 17 + 1“ příliš dobře, a dokonce panikaří v domnění, že spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy podkopává jednotu EU. Tato obava je zbytečná. Čína spolupracuje se zeměmi střední a východní Evropy a nesleduje účel „rozdělení Evropy“. Podpora míru, spolupráce a jednoty byla vždy jedním z klíčových slov čínské zahraniční politiky. Čína vždy podporovala evropskou integraci a rozdělení Evropy není v zájmu Číny. Přátelství mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy má dlouhou historii: v červnu roku 1951 byla založena čínsko-polská přepravní společnost, která byla prvním čínsko-zahraničním společným podnikem v Číně. V roce 1952 Maďarsko utrpělo hladomor a Čína mu rychle poskytla 50 tisíc tun obilí. Východní Evropa také pro Čínu vyškolila velké množství inženýrského a technického personálu a podpořila průmyslovou výstavbu Číny... V té době Čína dosud nenavázala diplomatické vztahy s mnoha západoevropskými zeměmi. Spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy má hlubokou historii a pevný základ veřejného mínění, které nemá nic společného s geopolitickými hrami.

V posledních 10 letech byla spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy na rychlé cestě. Spolupráce je dobrá věc pro vzájemný prospěch a výsledky, které jsou prospěšné pro obě strany. Výsledky přinášejí výhody nejen 18 zemím, ale dokonce i celé Evropské unii - hospodářská a obchodní spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy pomůže zmenšit rozdíly v rozvoji mezi západem a východem Evropy. Uvedu jen jeden příklad: Bulharsko a Lucembursko mají řádově velký rozdíl v HDP na obyvatele. Západoevropské země mají vyšší mzdy a existuje velký odliv mladých pracovních sil ze zemí střední a východní Evropy. Problém struktury místní populace je prominentní a populační problémy naopak brzdí ekonomiku. Evropská unie se dosud plně nedostala ze stínu evropské dluhové krize a je obtížné uspokojit poptávku po investicích ve střední a východní Evropě. Spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy přinesla investice, zlepšila místní infrastrukturu, podpořila rozvoj evropské integrace a pomohla balkánským zemím vstoupit do Evropské unie. Lze říct, že spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy do určité míry zmírnila problém nerovnoměrného vývoje mezi východní a západní Evropou v procesu evropské integrace.

Uvedu další příklad: Spolupráce Číny se zeměmi ASEAN nevyloučila spolupráci Japonska a Jižní Koreje se zeměmi jihovýchodní Asie. Místo toho zrodila a podpořila rozvoj mechanismu spolupráce 10 + 3. Nedávno podepsané RCEP zahrnuje nejen Čínu, Japonsko, Jižní Koreu a 10 zemí ASEAN, ale přidala se k němu také Austrálie a Nový Zéland a vytvořily největší zónu volného obchodu na světě.

Duch spolupráce nebyl nikdy uzavřen, není výlučný, ale rozšířený, otevřený a inkluzivní.

Spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy je předchůdcem iniciativy „Pásma a stezky“ pro propojení s Evropou. „Pásmo a stezka“ spojuje asijské a evropské ekonomické kruhy. Soudě podle silného zájmu západoevropských zemí po podpisu RCEP je zcela možné, aby se spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy stala mostem a propojením a úzce propojila velký trh EU s 500 miliony lidí a trh členů RCEP s 2,2 miliardami lidí, vytvořila větší prosperitu pro svět a přinesla více příležitostí pro civilizační výměnu a vzájemné učení.

Vyslanci různých zemí, kteří tentokrát navštívili Kunshan, viděli silnou vitalitu čínského hospodářského oživení z epidemie, byli svědky plodných výsledků spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy a vyjádřili plnou důvěru v budoucí spolupráci. Důvěra je nejlepší novoroční dárek. Udělejme si novoroční přání, aby se úzce propojily více než 2 miliardy lidí.

Jia