Malá výsadba, velký průmysl

2020-12-09 14:33:34
Sdílej:

Jilong (Ťi-lung) ve městě Shigatse, který se nachází na jižním úpatí Himálaje, znamená v tibetštině pohodlí a štěstí. Jsou zde lesní plochy, příjemné podnebí a bohatá etnická kultura. Ve vesnici Rema na úpatí hory vzdálené více než deset kilometrů od města Jilong, v bujném hustém lese existuje společnost, která pěstuje divoké houby - Rema Biotechnology Co., Ltd. V posledních letech je společnost odhodlána inovovat a spoléhat se na jedinečné místní klimatické prostředí a postupně otevírat široký prostor pro rozvoj.

V horském lese vykopal Ou Zhu, vedoucí společnosti Rema Biotechnology Co., Ltd., kopec na relativně rovné zemi a před ním se objevila hlíza vstavačovité rostliny druhu (Gastrodia elata) o velikosti pěsti. Ou Zhu řekl, že země pod jeho nohama je plná těchto hlíz a letos je dobrá sklizeň. Jako mnoho dětí vyrůstajících v Jilongu, když byl Ou Zhu velmi mladý, následoval své rodiče do hor, aby sbíral zdroje z lesa, kdykoli měl čas. Po absolvování školy se odvážil vyzkoušet nové věci, šel do práce, provozoval dopravu, choval prasata a otevřel rodinný hotel. Má bohaté zkušenosti. Řekl: „Dříve jsem řídil turistické auto a byl jsem na mnoha místech. Viděl jsem, jak mnoho míst rozvíjí svou ekonomiku prostřednictvím svých vlastních průmyslových odvětví, takže chci využít naše charakteristická průmyslová odvětví v Jilongu k rozvoji místních průmyslových odvětví. Toto odvětví nemůže být prováděno pouze jednou osobou. K tomu potřebujeme mobilizovat více lidí k účasti na této aktivitě, abychom mohli lépe řídit více lidí v Jilongu k účasti v našem průmyslu a aby byl náš průmysl větší a silnější.“

Od roku 2015, kdy se začal Jilong otevírat vnějšímu světu, sem přichází stále více turistů, kteří mají zájem o místní zdroje, jako je chorošotvará houba lesklokorka lesklá a vstavačovitá rostlina Gastrodia elata. Chytrý Ou Zhu našel obchodní příležitost, a tak se vydal do Linzhi, aby se naučil, jak pěstovat lesklokorku a Gastrodii. Řekl: „Naše hory jsou plné divoké lesklokorky lesklé. Myslím, že ji lze úspěšně pěstovat. Koupil jsem tedy houbový sáček a 90 % z toho přežilo bezchybně. V loňském roce byly prodeje velmi dobré a letos nezbyla ani plodnice.“ Výsadba lesních hub v lesích vesničany překvapila a zaujala. Nikoho nenapadlo, že tyto lesní houby, které lze běžně najít, by bylo možné vysadit! Tato výhoda povzbuzuje místní vesničany, aby se připojili k tomuto novému odvětví.

Současně místní vláda, když viděla úsilí a úspěch Ou Zhu, byla plná očekávání ohledně vyhlídek na pěstování divokých hub, a vybídla ho k vytvoření družstva, které by přivedlo okolní lidi ke zvýšení jejich příjmů a zbohatnutí. V letošním roce se za podpory vlády rozsah družstva opět rozšířil a vyřešil zaměstnanost mnoha místních dělníků.

Vzhledem k tomu, že poptávka po lesních houbách na trhu stále roste, plánuje Ou Zhu letos pokračovat v rozšiřování výsadby lesklokorky lesklé a Gastrodia elata a zvyšování odrůd výsadby. Z tohoto důvodu také do společnosti speciálně pozval odborný a technický personál z Linzhi, který zde bude učit výsadbu nových plodin. Zároveň společnost Rema Biotechnology Co., Ltd., která spoléhala na příležitosti vyplývající ze vzestupu místního cestovního ruchu, začala expandovat do rozvoje sběru lesklokorky lesklé, čímž podpořila pěstování rostlin a vytvořila více pracovních míst. V srdci Ou Zhu jsou husté lesy plné vitality a štěstí!

Jia