Cesta k bohatému životu mezi zelenými horami a vodou ve vesnici Qunan

2020-12-15 20:18:08
Sdílej:

Hulman bělohlavý je jeden z nejohroženějších druhů na světě a je jedinečný v Číně. Divoká zvířata jsou distribuována pouze ve městě Chongzuo (Čchuang-zuo) v čínské Zhuangské autonomní oblasti Guangxi (Kuang-si). Před osmdesátými léty minulého století s rozšiřováním zemědělské půdy, bylo ohroženo místo výskytu hulmanů bělohlavých. Podle statistik jich v té době bylo méně než 400. Za účelem ochrany ekologické rozmanitosti a ochrany životního prostředí založilo město Chongzuo počátkem 80. let minulého století přírodní rezervaci, aby provádělo politiku přeměny zemědělské půdy na lesy. Se zlepšením ekologie se rozšířil prostor pro divoká zvířata, jako jsou hulmani bělohlaví. V současné době se počet hulmanů bělohlavých v Chongzuo již zvýšil na více než 1.300.

Ve vesnici Qunantun (Čchü-nan-tchun) v okrese Fusui (Fu-suej) vesničané spontánně zorganizovali tým dobrovolné hlídky, aby každý měsíc pravidelně hlídala hory a lesy poblíž vesnice, aby chránili prostředí, na kterém jsou místní divoká zvířata, jako jsou hulmani bělohlaví, závislá.

Snímek 1: Obdělávaná půda pod horou v chráněné oblasti Qunan (Čchü-nan)

Snímek 1: Obdělávaná půda pod horou v chráněné oblasti Qunan (Čchü-nan)

Snímek 2: Členové týmu dobrovolné hlídky v Qunantun (Čchü-nan-tchun) si během hlídky prohlížejí záběry z infračervené kamery

Snímek 2: Členové týmu dobrovolné hlídky v Qunantun (Čchü-nan-tchun) si během hlídky prohlížejí záběry z infračervené kamery

Kromě toho, že poskytla vesničanům v přírodní rezervaci určitou částku ekologické kompenzace, místní vláda také pomohla vesničanům spojit se s nevládní organizací Sdružení pro výzkum a ochranu biologické rozmanitosti v Guangxi (Kuang-si, Guangxi Biodiversity Research and Conservation Association, BRC), aby pomohla místním obyvatelům lépe chránit hulmany bělohlavé a místní životní prostředí.

Snímek 3: Sdružení pro výzkum a ochranu biologické rozmanitosti v Guangxi (BRC) je přirozeně profesionální a nezisková organizace oficiálně registrovaná v oddělení civilních věcí v Guangxi.

Snímek 3: Sdružení pro výzkum a ochranu biologické rozmanitosti v Guangxi (BRC) je přirozeně profesionální a nezisková organizace oficiálně registrovaná v oddělení civilních věcí v Guangxi.

Zákonný čas založení BRC je 5. června 2014 - Světový den životního prostředí.

Snímek 4: Centrum pro vzdělávání o přírodě společně zřízené vesnicí Qunantun a BRC

Snímek 4: Centrum pro vzdělávání o přírodě společně zřízené vesnicí Qunantun a BRC

Snímek 5: Fotografie interiéru Centra pro vzdělávání o přírodě

Snímek 5: Fotografie interiéru Centra pro vzdělávání o přírodě

Snímek 6: Fotografie interiéru Centra pro vzdělávání o přírodě

Snímek 6: Fotografie interiéru Centra pro vzdělávání o přírodě

Snímek 7: Fotografie interiéru Centra pro vzdělávání o přírodě

Snímek 7: Fotografie interiéru Centra pro vzdělávání o přírodě

Na základě spolupráce s BRC našel Qunantun způsob, jak zbohatnout na vývoji pomocí nabízení zkušeností s ekologickým výzkumem. Nyní studenti z celé Číny přijíždí do Qunanu studovat a získávat znalosti týkající se místních hulmanů bělohlavých a zažít život ve vesnici národnostní menšiny Zhuang (Čuang). Nejenže se to líbí dětem, ale učitelé a rodiče také řekli, že se z toho docela mnoho naučili.

Snímek 8: Studenti ze střední školy Fusui (Fu-suej) přišli do Qunanu studovat; 12. prosince 2020

Snímek 8: Studenti ze střední školy Fusui (Fu-suej) přišli do Qunanu studovat; 12. prosince 2020


Snímek 9: Studentky, které si vážně dělají poznámky

Snímek 9: Studentky, které si vážně dělají poznámky

Snímek 10: Učitelé a studenti střední školy Fusui sledují hulmany bělohlavé

Snímek 10: Učitelé a studenti střední školy Fusui sledují hulmany bělohlavé

Snímek 11: Děti, které přišly studovat do Qunanu, navštívily místní krasovou jeskyni

Snímek 11: Děti, které přišly studovat do Qunanu, navštívily místní krasovou jeskyni

Snímek 12: Část obrazů a ručních prací dětí po studiu

Snímek 12: Část obrazů a ručních prací dětí po studiu

Vesničané v Qunantunu poskytují učitelům a studentům, kteří sem přišli studovat, různé služby, jako je ubytování a stravování, vysvětlení a zažívaní vesnického života. Při výdělku šíří v širším měřítku koncept ekologické ochrany, speciální místní krasové reliéfy a tradiční kulturu vesnice.

Snímek13: Domov Li Kaironga (Li Kchaj-žung), člena dobrovolnického hlídkového týmu vesnice Qunantun, poskytuje stravu a ubytování pro lidi, kteří přišli do vesnice kvůli studiu a výzkumným činnostem

Snímek13: Domov Li Kaironga (Li Kchaj-žung), člena dobrovolnického hlídkového týmu vesnice Qunantun, poskytuje stravu a ubytování pro lidi, kteří přišli do vesnice kvůli studiu a výzkumným činnostem

Snímek 14: Pohled na ubytování v rodině Li Kaironga

Snímek 14: Pohled na ubytování v rodině Li Kaironga

Model rozvoje Qunantunu spoléhající se na ekologickou ochranu se stal dobrým příběhem v celém městě Chongzuo a dokonce i v širší oblasti. S podporou místní správy byla v květnu 2020 dokončena a uvedena do provozu 2,8 kilometru dlouhá asfaltová silnice spojující vesnici a okresní silnici, která nejenže usnadňuje přepravu zemědělských produktů v obci, ale také cesta do vesnice ke studiu je širší a lépe průjezdná, právě stejně jako život vesničanů je zde šťastná budoucnost!

Snímek 15: Asfaltová silnice vedoucí do vesnice Qunantun

Snímek 15: Asfaltová silnice vedoucí do vesnice Qunantun