Protimonopolní sankce mají za cíl zastavit monopolní praktiky

2020-12-21 16:18:27
Sdílej:

Čínská státní správa pro regulaci trhu (SAMR) v návaznosti na zveřejnění návrhu, jehož cílem je zabránit internetovým platformám převzít dominantní postavení na domácím trhu metodami, které mají bránit ve spravedlivé hospodářské soutěži, opět udeří a nevykazuje žádné známky váhání.

Snímek: Loga společností Alibaba Group a Ant Group na Světové internetové konferenci ve Wuzhenu (Wu-čen) v provincii Zhejiang (Če-ťiang); 23. listopadu 2020.

Snímek: Loga společností Alibaba Group a Ant Group na Světové internetové konferenci ve Wuzhenu (Wu-čen) v provincii Zhejiang (Če-ťiang); 23. listopadu 2020.

Cílem listopadového návrhu bylo poskytnout pevný právní rámec pro internetový sektor. Aby to bylo efektivnější, SAMR požadovala přímou zpětnou vazbu od veřejnosti o příležitosti zavést předpisy určené k potlačování protisoutěžních praktik, jako je vytváření oligopolů, subvencování a dumping.

Dne 14. prosince zveřejnil čínský protimonopolní regulátor prostřednictvím prohlášení rozhodnutí uložit pokutu ve výši 500 tisíců yuanů třem největším technologickým společnostem v zemi za to, že nezveřejnily nákupy menších konkurentů, což zvýšilo úroveň vymáhání všech druhů monopolního chování firem, které ovlivňuje zájmy spotřebitelů.

Jsou to společnost Alibaba Investment, která ve třech obchodech nezískala souhlas s akvizicí provozovatele obchodního domu Intime Retail Group, společnost Tencent, která neohlásila akvizici společnosti New Classic Media prostřednictvím své dceřiné společnosti China Literature, a společnost SF Holding, která získala konkurenta dříve vlastněného společností China Post Corp.

Usnesení regulačního orgánu představuje poprvé od zavedení antimonopolního zákona z roku 2008, kdy byly internetovým společnostem za jeho porušení uloženy pokuty, a lze to chápat jako krok zaměřený na prevenci protiprávního jednání ze strany hráčů trhu tím, že poskytuje konkrétní překážku pro spáchání jakékoli formy budoucího porušení.

V tomto ohledu je důležité zdůraznit, že za posledních 12 let čínské internetové společnosti prosperovaly a vytvářely obrovské bohatství pro své akcionáře v podnikatelském prostředí, kde byly antimonopolní zákony zastaralé. To nakonec vedlo k chaotické současné situaci s neregulovanými a nekontrolovatelnými akvizicemi, které způsobily polarizaci tržní síly do rukou několika hráčů.

Regulátor prostřednictvím svých nedávných opatření zdůraznil význam role spotřebitelů a zachování jejich zájmů, jak dokazuje požadavek na zpětnou vazbu k revizi zákona. Je však nutné stanovit jasné hranice rozsahu činnosti technologických gigantů, které by při nedostatečném řízení mohly potenciálně poškodit stabilitu národního hospodářství.

Je třeba říci, že i když je pokuta udělená společnostem nejvyšší možná podle zákona, výše pokut je vzhledem k velkým obratům společností Alibaba a Tencent docela symbolická. Důležitý je však význam toho, že se něco skutečně změnilo v přístupu zákonodárců k trhu. A změna paradigmatu je posledním znamením, že čínská ústřední vláda bere nesmírně vážně ukončení nekalých praktik, které se objevily u čínských rychle rostoucích internetových gigantů.

V tomto smyslu regulační orgán zdůraznil, že je nutné, aby technologické firmy zastavily oportunistický přístup „počkat a uvidíme“, který tyto subjekty používaly v minulosti a to v souvislosti s akvizicemi a hlášením obchodů obchodní komunitě v naději na získání konkurenční výhody nad dalšími konkurenty na trhu.

Intervence regulačního orgánu navazuje na sliby čínského politbyra minulý pátek, že zintenzívní antimonopolní intervenci a zabrání „neuspořádané expanzi kapitálu v roce 2021“, která by mohla pramenit z nedostatečného dodržování předpisů a pocitu sociální odpovědnosti hráčů na trhu.

Rostoucí význam technologie ve vývoji moderních ekonomik a jako příspěvek k národnímu HDP ve věku COVID-19 nyní vyžaduje maximální úroveň legislativního zásahu vlády každé země prostřednictvím vhodného kompromisu, který podporuje technologické společnosti k růstu a inovování a přitom zaručuje otevřené a spravedlivé tržní prostředí, které je základem sociální a ekonomické stability. V tomto ohledu je nesporné, že se Čína rychle vynořuje jako tvůrce pravidel v antimonopolní legislativě a zároveň se stává referenčním bodem pro vyspělé země, které čelí stejným obavám, pokud jde o zneužití moci technologických gigantů.


Autor článku Matteo Giovannini je finančním profesionálem v Čínské průmyslové a obchodní bance v Pekingu a členem Čínské pracovní skupiny na italském ministerstvu hospodářského rozvoje.