Čína rozvíjí služby péče o kojence

2021-01-05 19:52:56
Sdílej:

Mnoho čínských párů čelí před narozením dítěte naléhavé obavě: Jak se starat o dítě při výkonu povolání a bez přílišného namáhání peněženek.

„Čína má nyní více než 47 milionů dětí ve věku do 3 let, přičemž každý rok se narodí více než 15 milionů dětí, ale služby péče o kojence jsou v Číně stále v rané fázi (rozvoje infrastruktury),“ říká Ou Xiaoli (Ou Siao-li), úřednice Národní komise pro rozvoj a reformy.

Poptávka po službách péče o kojence v Číně vzrostla od odstranění politiky jednoho dítěte.

Téměř třetina rodin s kojenci do 3 let potřebuje služby péče o děti, ale pouze 5 procent kojenců je zapsáno do ústavů péče o děti, ukazují údaje z Čínského centra pro populaci a rozvoj a Národní zdravotní komise (CPDRC).

Většina stávajících ústavů pro péči o kojence je provozována soukromě, veřejné a inkluzivní školky tvoří méně než 20 procent z celkového počtu, říká He Dan (Che Tan), ředitelka CPDRC. „Méně, než třetina dotázaných rodin si mohla dovolit soukromé školky.“

„Abychom tento problém vyřešili, vydala generální kancelář Státní rady v roce 2019 pokyny k péči o kojence do 3 let, zčásti ke sdílení sociálních příspěvků na služby péče o kojence, s příslibem vytvoření souboru příkladných institucí péče o kojence do roku 2020.“

Výsledkem je, že vláda zavedla politiky, předpisy a standardy na podporu služeb péče o kojence, říká Yu Xuejun (Jü Süe-ťün), zástupce vedoucího Národního komise pro péči o matku a dítě (NHC).

Zvláštní podpora byla poskytnuta na propagaci zařízení péče o kojence na sídlištích, na pomoc kvalifikovaným mateřským školám při zápisu dětí ve věku 2 nebo 3 let a na podporu zaměstnavatelů při poskytování služeb péče o kojence na pracovišti.

Statistické údaje NHC ukazují, že podniky poskytující péči o kojence za poslední rok a půl zaznamenaly značný rozvoj, přičemž počet nově zaregistrovaných podniků se za posledních 10 let ztrojnásobil.

Podle údajů CPDRC se předpokládá, že se porodnost v Číně v příštích pěti letech každý rok sníží o 2 miliony, ve srovnání s údaji z posledních pět let.

Ředitelka CPDRC He Dan říká, že to může poskytnout Číně příležitost k urychlení vývoje jejího systému služeb péče o kojence.

Podle návrhů Ústředního výboru Komunistické strany Číny na formulaci 14. pětiletého plánu (rok 2021–2025), které byly zveřejněny počátkem listopadu roku 2020, Čína v příštích pěti letech vyvine systém inkluzivních služeb péče o děti a sníží náklady na porody, rodičovství a vzdělávání.

Odborníci navrhli, aby bylo vynaloženo úsilí na zdokonalení politik v oblasti dobrých životních podmínek rodin, jako jsou například daňové odpočty výdajů na služby péče o kojence, poskytování zaměstnancům, zejména otcům, více dovolené na péči o kojence a podpora zaměstnanců s kojenci, aby měli pružnou pracovní dobu.

„Zavedení veřejné politiky nabízející služby péče o děti v chudých oblastech je také naléhavým úkolem,“ říká Li Wei (Li Wej), prezident Čínské rozvojové nadace pro rozvoj, a dodává, že tyto služby by měly být začleněny do základního systému veřejných služeb. (Kl)