Anketa: Většina rodin si přeje mít dvě nebo více dětí

2021-01-07 21:06:25
Sdílej:

Šanghajský vyšetřovací tým Národního statistického úřadu nedávno provedl průzkum u 1.237 ženatých obyvatel ve věku 20–49 let, který ukázal, že 58,3 procenta respondentů by chtělo mít více než dvě děti, pokud to podmínky dovolí, uvádí kancelář šanghajských záznamů.

Konkrétně 55,6 procenta respondentů uvedlo, že by bylo ideální mít dvě děti, zatímco 2,7 procenta chce tři a více. Asi 40 procent respondentů uvedlo, že bude mít jen jedno dítě, zatímco 1,7 procenta neplánuje mít žádné děti.

Zpráva zjistila, že lidé, kteří chtějí mít více než dvě děti, jsou lidé s vysokoškolským vzděláním. Asi 60,6 procenta respondentů s bakalářským nebo vyšším vzděláním uvedlo, že ideální počet dětí je více než dvě, což je o 5,1-procentního bodu více než respondentů se středoškolským vzděláním nebo nižším.

Bylo zjištěno, že respondenti s vyššími příjmy jsou ochotnější mít více dětí.

U rodin, které plánují mít dvě nebo více dětí, si 82,1 procenta respondentů myslí, že výchova více než jednoho dítěte napomůže růstu jejich dětí a jejich rodinnému štěstí, zatímco 44,4 procenta těchto respondentů chce mít dívku i chlapce.

Podle průzkumu má 72,4 procenta respondentů jedno dítě, zatímco 17,2 procenta má dvě nebo více dětí.

Průzkum rovněž uvedl, že náklady a čas jsou hlavními faktory při rozhodování, zda mít více než dvě děti. Pokud jde o politiky, respondenti se nejvíce zajímali o získání dotací na prodloužení péče o děti a mateřské dovolené.

Tento průzkum byl zaznamenán v Šanghajském almanachu roku 2020. (Kl)