Čínská centrální banka stanoví klíčové úkoly pro rok 2021

2021-01-15 21:26:43
Sdílej:

PEKING 6. ledna (Xinhua) - Čínská centrální banka nastínila klíčové politiky a úkoly pro rok 2021 během roční pracovní konference, která se konala v Pekingu.

Čínská lidová banka (PBOC) ve středu v prohlášení zveřejněném po zasedání na webových stránkách uvedla, že bude dodržovat obecnou zásadu úsilí o pokrok při zajištění stability a nabídne účinnou finanční podporu při urychlení výstavby nového rozvojového paradigmatu.

Dále uvádíme některé klíčové zásady:

- Provádět obezřetnou měnovou politiku, která je flexibilní, přesná, rozumná a umírněná

Čína zajistí, aby peněžní zásoba a agregované sociální financování rostly v zásadě na stejné úrovni jako nominální ekonomický růst země.

Rovněž prohloubí tržně orientovanou reformy směnných kurzů čínské měny Renminbi (RMB) a stabilizuje tržní očekávání, aby udržela směnný kurz RMB v zásadě stabilní na rozumné a vyvážené úrovni.

- Vytvořit mechanismy, které nabízejí účinnou finanční podporu reálné ekonomice

Čína dále prodlouží politiky týkající se rozšíření inkluzivního splácení půjček a programy podpory úvěrových půjček pro menší podniky a povede finanční instituce k posílení podpory technologických inovací, soukromých společností a malých a mikropodniků.

- Podporovat ekologické finance

Za účelem dosažení maximálních emisí oxidu uhličitého a dosažení uhlíkové neutrality nasměruje Čínská lidová banka více finančních zdrojů na rozvoj ekologické dopravy, podpoří vytváření trhu pro obchodování s emisemi uhlíku za rozumnou cenu, postupně zlepší úroveň ekologického financování a bude pokračovat v podpoře mezinárodní spolupráce v oblasti ekologického financování.

- Urychlit zlepšování rámce makro-obezřetnostní politiky

Čína přenese hlavní finanční aktivity, instituce, trh a infrastrukturu pod makro-obezřetnostní řízení. Rovněž zlepší systém dohledu nad finančními holdingovými společnostmi.

- Zabraňovat a zmírňovat finanční rizika

Podnikne opatření k posílení obezřetnostního dohledu nad finančními aktivitami společností poskytujících internetové platformy, k posílení protimonopolního tlaku a prevenci neuspořádaného rozšiřování kapitálu a ke stálému zlepšování služeb inkluzivního financování, uvedla tato banka.

- Podporovat reformy a otevírání se ve finanční oblasti

V rámci úsilí o podporu větší reformy finančního trhu a finančních institucí se Čína bude snažit zlepšit diverzifikované kanály pro likvidaci selhání dluhopisů a zavede obezřetnostní systém pro řízení financování nemovitostí.

Rovněž bude prohlubovat účast na globálním finančním řízení, rozšiřovat oboustranné otevírání se ve finanční oblasti, stabilně a řádně podporovat otevírání se kapitálového účtu a udržovat devizovou rezervu v zásadě stabilní.

- Obezřetně podpořit internacionalizaci RMB

Čína bude rovněž obezřetně podporovat internacionalizaci RMB a podporovat zdravý a koordinovaný rozvoj místních a zahraničních měn na domácích i zahraničních trzích.

- Lépe využít finanční technologie

Čínská lidová banka bude stabilně provádět pilotní programy pro digitální měnu, bude podporovat využívání úvěrových zpráv v oblasti digitálního financování a správy ekonomických záležitostí a zintenzivní úsilí v oblasti vyšetřování a sledování praní peněz.

(Sve)