Wang Yi: Čína nemá v úmyslu zahájit boj s USA

2021-01-16 00:21:36
Sdílej:

Čína nemá v úmyslu zahájit boj s USA, a to ani v diplomacii, ani v médiích ani v jiných oblastech, uvedl to člen čínské Státní rady a ministr zahraničí Wang Yi (Wang I) v pátek během videokonference s Asijskou společností Spojených států.

Wang vyzval ke spolupráci mezi dvěma největšími ekonomikami světa a dodal, že postoj Číny k práci s USA zůstává stabilní a konzistentní.

„Vztahy mezi Čínou a USA nikdy nebyly hrou s nulovým součtem a úspěch každé strany není na úkor neúspěchu druhé strany,“ řekl.

Akce se zúčastnilo více než 100 účastníků, včetně členů Asijské společnosti a členů strategického sektoru USA.

Vztahy mezi Čínou a USA jsou v nejnižším bodě

Čínský ministr zahraničí poznamenal, že USA zasahovaly do vnitřních záležitostí Číny v řadě otázek a poškodily čínské zájmy, což posunulo bilaterální vztahy na nejnižší úroveň od navázání diplomatických vztahů před 41 lety.

Řekl, že klesající spirála čínsko-amerických vztahů je v rozporu se zájmy obou stran i zájmy mezinárodního společenství.

Poukázal na to, že mezinárodní řád a vztahy byly vážně ovlivněny hegemonismem, protekcionismem a unilateralismem, Wang uvedl, že Čína a USA by měly „přijmout správné vzájemné vnímání vůči sobě navzájem, přizpůsobit se dobovému trendu, dbát na výzvu mezinárodního společenství a nést odpovědnost jako hlavní země.“

Čína se zavázala k nezávislé a mírové zahraniční politice, uvedl Wang a dodal, že Čína nemá v úmyslu soutěžit o hegemonii, zasahovat do vnitřních záležitostí jiných zemí nebo exportovat své systémy a model rozvoje, natož hledat takzvanou sféru vlivu.

Člen čínské Státní rady a ministr zahraničí Wang Yi pořádá videokonferenci s Asijskou společností USA v Pekingu, Čína, 18. prosince 2020. / Čínské ministerstvo zahraničí

Člen čínské Státní rady a ministr zahraničí Wang Yi pořádá videokonferenci s Asijskou společností USA v Pekingu, Čína, 18. prosince 2020. / Čínské ministerstvo zahraničí

Nesprávné strategické výpočty USA ohledně Číny

Navzdory horlivému úsilí Číny o vybudování vztahů mezi Čínou a USA na základě koordinace, spolupráce a stability, učinili někteří američtí politici řadu nesprávných strategických výpočtů ohledně otázek souvisejících s Čínou, zdůraznil Wang.

Řekl, že zanedbali široké společné zájmy a prostor pro spolupráci, potřeli Komunistickou stranu Číny ideologickými předsudky, pokusili se Čínu srazit na kolena extrémním tlakem a hledal proti-čínskou koalici na mezinárodní scéně.

Cílem zapojení Číny a USA není formovat druhého ve svém vlastním obrazu, ještě méně porazit druhou stranu, ale je hledat a rozšiřovat společné zájmy, zdůraznil Wang.

Čínský ministr zahraničí rovněž zdůraznil, že by to nebylo „dosažitelné“, kdyby americká politika ohledně Číny „přetvořila nebo dokonce rozvrátila Čínu“.

„Je důležité, aby se americká politika ohledně Číny co nejdříve vrátila k objektivitě a vnímavosti,“ řekl Wang.

Člen čínské Státní rady a ministr zahraničí Wang Yi pořádá videokonferenci s Asijskou společností USA v Pekingu, Čína, 18. prosince 2020. / Čínské ministerstvo zahraničí

Člen čínské Státní rady a ministr zahraničí Wang Yi pořádá videokonferenci s Asijskou společností USA v Pekingu, Čína, 18. prosince 2020. / Čínské ministerstvo zahraničí

„Žádní vítězové v obchodní válce“

Čínský ministr zahraničí rovněž vyzval americkou stranu, aby přestala využívat koncept národní bezpečnosti a svévolné potlačování ohledně čínských společností, přičemž tyto akce nazval „jurisdikcí dlouhé paže“.

„V obchodní válce není žádný vítěz, pouze to poškodí obě strany,“ řekl Wang. „To, co se stalo, dokazuje, že potlačování ostatních pomocí tarifů se pouze vrátí jako bumerang.“

Řekl, že vše, co souvisí s obchodními otázkami, by mělo být řešeno prostřednictvím „dialogu a konzultací“ místo „konfrontace a sankcí“.

„Doufáme, že USA mohou s Čínou spolupracovat na obnově strategického rámce pro stabilní a zdravý rozvoj bilaterálních vztahů, přičemž základním předpokladem je vzájemný respekt, přístupem bude rozšířený dialog a konzultace, hnací sílou bude prohloubená integrace zájmů, a podporou bude pevný základ veřejného mínění,“ řekl Wang.

Rovněž vyzval obě strany, aby konstruktivně řešily některé významné problémy.

Wang uvedl, že Čína a USA by měly navzájem respektovat volby národních režimů a rozvojových cest, vyhnout se vzájemnému zasahování do vnitřních záležitostí ostatních a přeměňovat tření na spolupráci v otázkách námořní dopravy a co nejdříve zrušit řadu omezení mezilidské výměny.

Člen čínské Státní rady a ministr zahraničí Wang Yi pořádá videokonferenci s Asijskou společností USA v Pekingu, Čína, 18. prosince 2020. / Čínské ministerstvo zahraničí

Člen čínské Státní rady a ministr zahraničí Wang Yi pořádá videokonferenci s Asijskou společností USA v Pekingu, Čína, 18. prosince 2020. / Čínské ministerstvo zahraničí

(Sve)