Cesta ke zmírnění chudoby ve vesnici Tong´an pod horou Kunlun

2021-01-21 18:47:51
Sdílej:

V prosinci se chladná a suchá země jižního Xinjiangu (Sin-ťiangu) dočkala dlouho očekávaného zimního sněhu, který pokryl řady úhledných venkovských domů. V teplém domě hovoří hostitelka Renaguri Kalman, která se narodila po 80. letech, o změnách života při úklidu místnosti.

„Nyní se zde Gobi stalo oázou, život je stále více prosperující. Zchátralý dům a členitá polní cesta jsou už dávno minulostí.“

Renaguri Kalman byla kdysi chudá rodina, která se přestěhovala z jiných míst. Před dvěma lety se více než 1.000 rodin, včetně její rodiny, přestěhovalo z autonomní prefektury Kizilsu Kirgiz v Xinjiangu do Tong´an (Tchung-an) v okrese Zepu v prefektuře Kashgar, která je nyní přesídlovací sídliště na úpatí pohoří Kunlun (Kchun-lun).

Tong´an poblíž řeky Yeerqiang za pouhé dva roky vylepšil 12 tisíc mu obdělávané půdy. Se zemí pro přežití začali místní lidé rázně rozvíjet charakteristické výsadby a chov.

Vedoucí vesnice Tong´an uvedl, že výtěžek vylepšeného „přídělového pole“ 4.000 mu dosáhl 250 kg na každém mu, jiné pole 8.000 mu vyřešilo problém zimních krmiv pro skot a ovce. 30 skleníků postavených vládou umožňuje lidem v zimě jíst čerstvou zeleninu.

Změna života výrazně zlepšila nadšení místních obyvatel zbohatnout. V posledních dvou letech se také zvýšil počet hospodářských zvířat ve vesnici Tong´an z 11 tisíc na 17 tisíc, což přináší dobré ekonomické výhody. Současně mohou být výkaly produkované hospodářskými zvířaty také použity jako zemědělský hnůj ke zlepšení půdy a vytvoření virtuálního kruhu.

Letos se celková vesnice Tong´an vymanila z chudoby a život přesídlených obyvatel se zlepšuje a zlepšuje. Jelikož je to blíže krajskému městu, doprava již není problémem a svět, s nímž přichází do styku, je rozmanitější. Lidé mají také více možností, jak si vydělat na živobytí a zbohatnout.

V roce 2019 bude 13. pětiletý plán přemístění plánu Xinjiangu dokončen o rok dříve. 40.146 domácností a 169.400 lidí si tuto politiku užije a přestěhují se do nových domovů.

„Nyní je tu orná půda, nové domy a obchody. Děti chodí do školy. Pokud nebudou tvrdě pracovat, budou litovat, že nevyužily dobré politiky země.“ Renaguri Kalman je se svým současným životem velmi spokojená a těší se na budoucnost. (Kl)