Úsilí Číny o zachování říčních zdrojů

2021-01-25 17:22:06
Sdílej:

Čína zdvojnásobila své úsilí v ochraně oblasti Sanjiangyuan (San-ťiang-jüan), která je důležitou ekologickou oblastí na Qinghaisko-tibetské náhorní plošině, kde bude později v tomto roce formálně zřízen národní park. Z regionu každoročně vytéká asi 60 miliard kubických metrů sladké vody, což vyživuje více než miliardu lidí.

Foto: Pramen řeky Jang-c'. / Řídící výbor národního parku řeky Jang-c', národní park Sanjiangyuan (San-ťiang-jüan).

Foto: Pramen řeky Jang-c'. / Řídící výbor národního parku řeky Jang-c', národní park Sanjiangyuan (San-ťiang-jüan).

„Sanjiangyuan“ doslovně znamená zdroj tří řek. Je domovem hlavních toků tří velkých čínských řek: řeky Jang-c', Žluté řeky a řeky Lancang.

Řeka Jang-c' je nejdelší řeka v Číně, která se táhne 6.387 kilometrů, následovaná Žlutou řekou, která je oslavována jako kolébka čínské civilizace. Řeka Lancang je mezinárodní řeka, která je známá jako Mekong protékající jihovýchodní Asií.

Snímek: Žlutá řeka vytéká z okresu Maduo (Ma-tuo) v provincii Qinghai (Čching-chaj) na severozápadě Číny. / Jang Jinghao (Ťiang Ťing-chao)

Snímek: Žlutá řeka vytéká z okresu Maduo (Ma-tuo) v provincii Qinghai (Čching-chaj) na severozápadě Číny. / Jang Jinghao (Ťiang Ťing-chao)

Sanjiangyuan, známý jako „vodárenská věž“ v Číně i dokonce v Asii, se může pochlubit bohatou biodiverzitou s mnoha vzácnými druhy divokých zvířat a rostlin, vzdálenými pastvinami a křišťálově čistými jezery.

Ne vždy tomu tak bylo, zejména v posledních desetiletích 20. století. Změna klimatu a nadměrná lidská činnost zpustošily travní porosty a vysušily jezera, což vedlo k prudkému poklesu počtu divokých zvířat.

„Tehdy se lidé hrnuli do mého rodného města kvůli těžbě zlata, lovu a odlesňování,“ řekla Wen Xiao (Wen Siao), lesní strážkyně z okresu Qumarleb v provincii Qinghai.

Oblast Sanjiangyuan na severozápadě Číny čelila v 90. letech těžké desertifikaci.

Koncem 90. let minulého století byla zahájena ochranářská kampaň a v Hoh Xil, jedné z největších zón nikoho v Číně v průměrné nadmořské výšce více než 4.600 metrů nad mořem, byla zřízena přírodní rezervace. Cílem rezervace je chránit nedotčenou zemi před chamtivými pytláky a nelegálními těžaři zlata.

V roce 2000 byla vytvořena další přírodní rezervace pojmenovaná po „Sanjiangyuan“, která byla v roce 2004 povýšena na národní úroveň, největší svého druhu v Číně. Od té doby bylo na ekologickou obnovu v regionu vynaloženo přibližně 3,6 miliardy amerických dolarů, a to takovými opatřeními, jako je přemístění pastevců z pastvin a opětovná výsadba trávy na „černozemních plochách“.

Další významný krok nastal v roce 2016, kdy se ústřední vláda rozhodla zřídit v této oblasti národní park tvořený celou přírodní rezervací Hoh Xil a velkou částí rezervace Sanjiangyuan o celkové rozloze 12,31 milionu hektarů.

„Účelem založení národního parku je chránit integritu a autentičnost ekologie regionu a zanechat vzácné přírodní dědictví budoucím generacím,“ řekl He Wancheng (Che Wan-čcheng), vedoucí správy národního parku Sanjiangyuan.

Očekává se, že park jako první pilotní národní park v zemi, bude formálně spuštěn přibližně za jeden měsíc, spolu s několika dalšími po celé zemi, podle informace z Národní správy lesů a pastvin v zemi.

„V minulosti byly všechny přírodní zdroje, jako je voda, louky a lesy, pod správou různých regulačních orgánů. Nyní jsou všechny funkce integrovány do jednotného oddělení. Myslím, že toto je vrcholem reformy, “poznamenal.

Snímek: Skupina divokých oslů se potuluje poblíž pramene Žluté řeky. / Duo Tai

Snímek: Skupina divokých oslů se potuluje poblíž pramene Žluté řeky. / Duo Tai

Jak mohou místní obyvatelé říci, řetězec iniciativ během posledních desetiletí se vyplácí.

Terénní pracovník Wen Xiao (Wen Siao) vysvětlil, že jedno ze zjištěných zlepšení souvisí s nárůstem populací divokých zvířat.

„Do roku 2000 bylo jen velmi málo divokých zvířat. Například kabar zlatobřichý téměř vymřel a levharti sněžní nebyli viděni.“

„Ale teď je v mé vesnici více než 20 infračervených kamer a všechny zaznamenaly levharty sněhové,“ dodala Wen.

Vedoucí správy národního parku Sanjiangyuan pan He řekl, že budou přijata nejpřísnější ochranná opatření ve snaze zabránit jakýmkoli novým škodám v regionu. Rovněž doufá, že bude možné co nejdříve formulovat zákon zaměřený na správu národních parků.

„Zřízení národního parku je nový začátek, ale stále čelíme mnoha novým výzvám,“ zdůraznil.