Jak pomoci starším lidem vyhnout se virové infekci

2021-02-01 18:14:18
Sdílej:

To, že případy COVID-19 hlášené v mnoha částech Číny jsou alarmující zprávy, je samozřejmé. Co však možná stojí za větší pozornost, je vysoké procento infekcí u starších lidí ve srovnání s předchozími čísly.

Proč je míra infekce u starších lidí tentokrát relativně vysoká?

Zaprvé, senioři mají tendenci chodit mimo domov, účastnit se společenských aktivit nebo vykonávat určité práce, protože starší lidé jsou v dnešní době obvykle v dobré fyzické kondici, a proto již nemohou být považováni za „staré lidi“ v tradičním smyslu. Mají více bohatství, vyšší úroveň vzdělání a navzdory svému věku jsou sociálně aktivnější.

Zadruhé, starší lidé dnes mají větší sociální a duchovní potřeby. Nyní mnoho mladých lidí a studentů v produktivním věku se dokonce nudí denním rozvrhem a rutinními sociálními aktivitami a hledá samotu.

Naproti tomu mnoho starších lidí, navzdory tomu, že žijí se svými manželi, vede osamělý život, zejména proto, že většina z nich nemá pravidelné zaměstnání, a proto se musí věnovat společenským aktivitám, aby uspokojili své duchovní potřeby a unikli samotě.

A za třetí, starší lidé se musí častěji vydávat ven, řekněme, navštívit nemocnici a vyhledat lékařskou péči, protože jsou náchylnější k nemocem a nehodám.

Mnoho seniorů není technicky zdatných a jsou jim cizí digitální technologie nové generace, mnoho lidí nezná ani bankovní karty a bankomaty, natož online nakupování a elektronické platby.

Nemohou tedy provádět transakce online nebo objednávat potraviny nebo jiné produkty pomocí online platforem a potřebují často navštěvovat zařízení veřejných služeb, jako jsou banky, supermarkety nebo nákupní střediska, aby prováděli bankovní transakce nebo nakupovali potřeby a další produkty.

Průzkum ve skutečnosti ukázal, že 70 % zákazníků bankovní přepážky jsou starší lidé.

Jak tedy lze omezit shromažďování starších lidí na veřejných místech?

Za prvé, policejní stanice by měly zakázat akce, jako jsou přednášky o správě peněz a přednášky o podpoře zdraví zaměřené na seniory, protože přestože jsou tyto akce zaměřeny na ochranu majetku a zdraví starších lidí, mohou je vystavit rizikům infekce. Organizace na místní úrovni mohou hrát důležitou roli tím, že zajistí, že taková shromáždění nebudou organizována.

Místní orgány a místní organizace mohou rovněž přijmout určitá opatření, aby pomohly starším lidem uspokojit jejich nezbytné potřeby.

Například poskytnutím bezplatného mobilního přístupu na internet starším osobám jim mohou úřady pomoci porozumět mobilním technologiím a provádět sociální interakce a obchodní transakce online.

Před vypuknutím pandemie COVID-19 bylo shromažďování starších lidí na veřejných místech indikátorem zlepšujícího se zdravotního stavu osob pokročilého věku. Řada studií ukázala, že větší sociální účast a interakce mohou zlepšit fyzickou a duševní pohodu starších lidí.

Možná by sociální a místní organizace mohly převzít iniciativu k organizování některých společenských aktivit pro seniory po přijetí náležitých preventivních a kontrolních opatření proti epidemii, protože snižování rizika přenosu závisí nejen na izolaci lidí, ale také na vědeckých opatřeních.

Kromě toho by internetové podniky a online platformy mohly navrhnout způsoby, jak přesvědčit starší lidi, aby používali internet k sociálním interakcím a nakupovali potřeby a v tomto procesu rozšířili své podnikání.

V roce 2018 dosáhla čínská demografie bodu obratu, kdy počet lidí ve věku nad 60 let poprvé překročil počet dětí ve věkové skupině 0-14 let. Očekává se, že do roku 2035 bude počet lidí nad 60 let více než dvojnásobný než počet dětí a dospívajících.

Takové strukturální změny v demografii země přinesou také velké změny ve struktuře poptávky a nabídky. Pro podniky není způsob, jak lépe uspokojovat potřeby seniorů, jen společenskou odpovědností, ale také příležitostí k rozvoji. (Kl)