Chen Hankou: Pilná práce je cestou k bohatému životu

2021-02-03 17:23:33
Sdílej:

Chen Hankou (Čchen Chan-kchou) z vesnice Xinfu (Sin-fu) v okresu Pingshan (Pching-šan) v provincii Jiangxi (Ťiang-si) se zbavil chudoby díky své tvrdé práci a byl celou vesnicí uznán jako „vůdce“ v pěstování skleníkové zeleniny.

Stejně jako mnoho mladých venkovských lidí odešel poctivý Chen Hankou po absolvování střední školy do práce do města. Když mu bylo téměř 40 let, rozhodl se vrátit se do svého rodného místa za zemědělstvím. Když se poprvé vrátil do vesnice, rodina Chen Hankou byla ve špatné finanční situaci kvůli nedostatku technologií zemědělské práce. V roce 2016 byla rodina Chena uvedena jako registrovaná chudá domácnost. Vždy však věřil, že díky tvrdé práci a různým vládním podpůrným politikám na zmírňování chudoby se jednoho dne může celá rodina zbavit chudoby a těžit z prosperujícího života. Řekl,

„Pokud chce člověk vydělat peníze, musí pilně pracovat.“

S podporou a pomocí z různých aspektů v roce 2017 rodina pana Chena požádala o speciální bezúročnou půjčku ve výši 50 tisíc yuanů na cílené zmírnění chudoby, tím byl vyřešen problém financování, který ho trápil po mnoho let. Po pečlivém zvážení, v kombinaci se svými farmářskými zkušenostmi a pozorováním okolního trhu s výsadbou, se rozhodl zaměřit na lotos a tabák. Zpracováním lotosových semen získala rodina Chena čistý příjem více než 10 tisíc yuanů. Poté si pronajal 21 mu (1,4 hektaru) půdy na pěstování tabákových listů. Vesnické kádry mu věnovaly zvláštní pozornost a pomohly mu kontaktovat tabákové techniky, aby mu poskytli technickou podporu. V roce 2017 jen prodejem tabákových listů rodina Chena dosáhla čistého příjmu více než 50 tisíc yuanů, což mu v tom roce umožnilo zbavit se chudoby a jeho dům byl také zrekonstruován.

Příležitosti vždy upřednostňují pracovité lidi. Na začátku roku 2018 představil okres Pingshan technologii pěstování skleníkové zeleniny. Vesnice Xinfu má rostlinnou základnu o rozloze více než 800 mu (asi 53,3 hektarů). Vláda zavedla specializovanou zemědělskou společnost, která poskytuje komplexní služby, jako jsou zemědělské technologie, osiva, hnojiva, skleníky a recyklace zeleniny. Chen Hankou neváhal věnovat půdu o velikosti jednoho mu (0,067 hektaru) na pěstování zeleniny.

„Požádali jsme o jeden mu půdy zdarma a zkušebním pěstováním jsme zjistili, že zisk je dobrý.“

Chen Hankou, který tuto sladkost ochutnal, okamžitě věnoval veškerou svou energii pěstování zeleniny ve skleníku a rozšířil pěstitelskou plochu skleníkové zeleniny na 10 mu (0,67 hektaru). Vláda nešetřila žádnou snahou poskytnout jeho rodině technickou podporu, organizovala různá zemědělská technická školení, vyslala na pomoc technický personál, a poskytla jim mnoho technických knih. Chen Hankou se chopil příležitosti, tvrdě studoval a vylepšoval své technologie a pečlivě hospodařil. V současnosti v jeho zeleninových sklenících dobře rostou lilky, papriky, rajčata a další zelenina. Řekl, že zeleninu dodává na okresní trh se zeleninou pro velkoobchod a není problém ji prodat za dobrou cenu. Chen Hankou vypočítal účet pro reportéra, že v současné době je roční příjem z pěstování skleníkové zeleniny asi 70 až 80 tisíc yuanů a jeho rodina ještě pěstuje bílý lotos. Kromě toho také pracuje jako lesní strážce na částečný úvazek s ročním platem v hodnotě 10 tisíc yuanů. S radostí novinářům řekl: „Letošní příjem je docela dobrý.“

Tvrdou prací se tato rodina úplně vymanila z chudoby. Chen Hankou našel způsob, jak zbohatnout k lepšímu životu. Chápe, že politika zmírňování chudoby v posledních letech změnila jeho osud.

„Děkuji straně a vládě za to, že nás podporovaly v nejtěžších dobách. Bez bezúročné půjčky 50 tisíc yuanů v té době bychom memohli zbohatnout.“

Když už mluví o novoročním plánu, Chen Hankou bez váhání řekl: "V budoucnu bych chtěl rozšířit rozsah pěstování a zapojit se do pěstování zeleniny bez znečištění. Kromě toho chci také pomoct více chudým domácnostem dostat se z chudoby. Kdokoli se ke mně přijde učit zkušenosti, je vítán!“