Čína slibuje neustálý boj proti korupci

2021-02-16 01:20:36
Sdílej:

Nejvyšší čínský disciplinární orgán nedávno schválil komuniké, ve kterém slibil prohloubení úsilí o komplexní uplatňování přísné samosprávy strany, zlepšení chování strany i boje proti korupci.

Komuniké bylo schváleno na pátém plenárním zasedání 19. ústřední komise pro disciplinární inspekci (CCDI) Komunistické strany Číny (KS Číny), které se nedávno konalo v Pekingu.

Xi Jinping (Si Ťin-pching), generální tajemník Ústřední komise KS Číny, na zasedání přednesl projev.

Xi ve svém projevu zdůraznil, že je důležité ve všech oblastech posílit vůdčí a zabezpečovací role přísné správy strany, aby bylo zajištěno dosažení rozvojových cílů a úkolů období 14. pětiletého plánu (2021–2025).

Zasedání prohlédlo opět pokrok CCDI v roce 2020, stanovilo úkoly pro rok 2021 a schválilo pracovní zprávu, kterou podle komuniké vydal Zhao Leji (Čao Le-ťi), vedoucí CCDI, jménem Stálého výboru CCDI.

Přehled úspěchů CCDI v roce 2020

V roce 2020 byly pod vedením ústředního výboru KS Číny dosaženy nové významné úspěchy v různých oblastech strany a státu, což podle komuniké plně odráželo pozoruhodné síly vedení KS Číny a systému socialismu s čínskými charakteristikami.

Poukázalo na to, že CCDI, Národní kontrolní komise a místní komise pro disciplinální inspekci a kontrolní agentury na všech úrovních věrně plnily své povinnosti v boji proti COVID-19 a zajistily rozhodující vítězství v dokončení budování společenství mírného bohatství ve všech oblastech, vymanění se z chudoby, a zároveň podporování vysoce kvalitního rozvoje disciplinární inspekce a dohledu.

Úkoly prohloubení reformy systému dohledu v roce 2021

V roce 2021 by se mělo usilovat o zajištění toho, aby se úředníci „neodvažovali, nebyli schopni a nechtěli páchat korupční činy“, a prohloubit reformu systémů kontroly a dohledu nad disciplínou, uvádí se v komuniké.

Přesněji řečeno, komuniké zdůraznilo potřebu důkladného vyšetření případů korupce v politických a ekonomických oblastech a odpovídajícím způsobem vykonávání trestů za účelem zmírnění situace.

Zasedání požadalo o prohloubení protikorupční práce ve finanční oblasti, zvýšení trestu korupce v politických a právních systémech a další podporování mezinárodní spolupráce v boji proti korupci.

Osmibodový seznam požadavků ze zasedání

-- Udržovat Xiovo postavení jako jádro ústředního výboru KS Číny a celé strany, jakož i autority ústředního výboru KS Číny a jeho centralizovaného, jednotného vedení v oblasti zajištění hladkého provádění 14. pětiletého plánu se silným politickým dohledem.

-- Prohloubit protikorupční kampaň a zdokonalit systém, podle něhož se úředníci „neodvažují, nejsou schopni a nemají vůli páchat korupční činy“; vyšetřovat případy korupce týkající se politické a ekonomické otázky.

-- Posílit boj proti hluboce zakořeněným praktikám formalismu a byrokratismu; omezit chování související s hedonismem a extravagancí; dohlížet na provádění předpisů týkajících se podnikání manželů, dětí a manželů dětí úředníků.

-- Řešit korupci a nesprávné chování, ke kterým dochází na prahu obyvatel, s cílem podporovat sociální spravedlnost a rovnost a chránit legitimní práva a zájmy lidí.

-- Zlepšit koordinaci při disciplinárních inspekcích na různých úrovních a plně hrát roli KS Číny v oblasti kontroly uvnitř strany a veřejného dohledu.

-- Integrovat různé formy dohledu a zlepšit účinnost dohledu a správy, včetně posílení dohledu nad vedoucími orgány a jejich hlavami.

-- Prohloubit reformu systémů inspekce a dohledu nad disciplínami a všestranně podporovat kontrolu uvnitř strany a státu.

-- Provádět přísnou sebekontrolu a sebekázeň a budovat železný tým proti korupci, který je loajální, čistý, profesionální a se silným smyslem v politické integritě a odpovědnosti.

(Sve)