Čínští postgraduální studenti čelí výzvám v oblasti duševního zdraví

2021-04-13 20:15:19
Sdílej:

„Lidé dříve věřili, že duševní zdraví člověka pozitivně koreluje s jeho socioekonomickým stavem, což znamená, že lidé s vyšším příjmem, vyšším vzděláním, stabilnějším zaměstnáním a lepší profesní reputací mají lepší duševní zdraví. Nicméně, studie prováděná v uplynulých 2-3 letech odhalila, že téměř 40 procent studentů doktorského studia trpí úzkostí, depresí a dalšími psychickými problémy,“ uvedla Chen Zhiyan (Čchen Č´-jen), profesorka Psychologického ústavu Čínské akademie věd.

Chen a její tým studovali v roce 2019 duševní zdraví postgraduálních studentů, včetně Ph.D. studentů na Univerzitě Čínské akademie věd, prostřednictvím klinicky validovaných dotazníků, jako je dotazník na depresi PHQ-9 (The Patient Health Questionnaire 9-item depression scale) a test na úzkost GAD-7 (7-item Generalized Anxiety Disorder scale).

Výsledky výzkumu byly zahrnuty do Zprávy o vývoji čínského národního duševního zdraví (2019-2020), která byla zveřejněna v březnu letošního roku.

Tento výzkum ukázal, že asi 35 procent postgraduálních studentů vykazovalo depresi a 60 procent projevovalo úzkost. Mezi postgraduálními studenty 34,7 procenta studentů magisterského studia vykazovalo středně těžkou až těžkou depresi a 12,1 procenta vykazovalo těžkou depresi. Uchazeči o doktorát přesto vykazovali vyšší procento deprese, přičemž u 36,6 procenta se vyskytla středně těžká až těžká úzkostná deprese a u 12,9 procenta došlo k těžké depresi.

Vědci také zjistili rozdíly podle pohlaví. Asi 35,9 procenta respondentek uvedlo, že trpí depresí, ve srovnání s 35,2 procenta mužských účastníků.

„Po celém světě je velmi běžné, že míra deprese a úzkosti u žen je vyšší než u mužů, protože ženy vnímají emoce lidí citlivěji,“ uvedla Chen.

V březnu roku 2018 publikoval světoznámý akademický časopis Science článek, který zkoumal 2.279 studentů Ph.D. a magisterských studentů ve 234 institucích v 26 zemích, a který odhalili, že 41 procent respondentů vykazovalo středně těžkou až těžkou úzkost a 39 procent středně těžkou až těžkou depresi.

Odborníci tvrdí, že důvody vysokého stupně deprese a úzkosti mezi postgraduálními studenty se liší a zahrnují studijní tlak, nejasné kariérní vyhlídky, nejistotu ohledně budoucnosti a mezilidské vztahy.

Na rozdíl od vysokoškoláků, kteří mohou tvrdým studiem získat dobré známky, magisterské a doktorské programy obvykle vyžadují kreativitu anebo laboratorní experimenty, které u absolventů vyvolávají větší duševní stres.

Kromě toho existuje také další vrstva strachu a nejistoty ohledně toho, co přinese budoucnost mezi postgraduálními studenty, zejména těmi, kteří mají blíže k absolvování. Chen Zhiyan poznamenala, že mnoho z nich se cítí frustrovaných, protože by měli dokončit zkoušky a zároveň si zajistit práci.

„Pokud nebudou trávit dostatek času studiem, mohou selhat při obhajobě disertační práce, což bude mít dopad na jejich promoci a hledání zaměstnání. Pokud nebudou trávit dostatek času hledáním zaměstnání, nenajdou si práci,“ řekla Chen. „Čelí dvojímu tlaku.“

Kromě toho mohou být postgraduální studenti extrémně izolovaní a nemohou získat potřebnou psychologickou podporu, řekla Chen Zhiyan. Na rozdíl od jiných skupin lidí, kteří mohou získat podporu od svých přátel a rodičů, postgraduální studenti obvykle dostávají podporu od svých mentorů, takže vztah mezi nimi může ovlivnit jejich duševní zdraví.

Chen zjistila, že čím častěji mentor se studenty komunikuje, tím více jsou studenti mentálně zdraví. Obecně platí, že většina studentů je spokojená s rozhovory se svými mentory jednou týdně.

Je důležité, aby akademici uznali existenci problémů duševního zdraví mezi postgraduálními studenty, místo aby si mysleli, že jejich problémy jsou malé a že by se s nimi měli vyrovnat sami, řekla Chen a dodala, že mnoho univerzit nevěnuje pozornost duševnímu zdraví postgraduálních studentů.

„Na mnoha univerzitách existují výběrové kurzy duševního zdraví pro vysokoškoláky, zatímco tyto hodiny nejsou k dispozici postgraduálním studentům. Některé univerzity ukážou studentům psychologickou poradnu školy v den orientace, aby se mohli s místem seznámit, a hledat tam pomoc, když ji potřebují, zatímco ignorují tuto potřebu postgraduálních studentů,“ řekla Chen.

Vyzvala výzkumné instituce, aby přijaly opatření k řešení tohoto problému a posílily školení mentorů s cílem zlepšit jejich schopnost zvládat mentální problémy studentů. (Kl)