Čína zahájí komplexní průzkum přírodních katastrof

2021-05-18 20:24:22
Sdílej:

Podle Čínské národní komise pro snižování katastrof Čína zahájí svůj první celostátní průzkum všech přírodních katastrof, které postihují zemi, aby se snížila rizika a chránili lidé.

Toto oznámení bylo učiněno dnes během meziresortní tiskové konference.

Vedoucí komise Zheng Guoguang (Čeng Kuo-kuang) uvedl, že cílem průzkumu je plně pochopit rizika všech přírodních katastrof v zemi a vytvořit vzor pro vytvoření systému technické podpory při prevenci a omezování katastrof.

Zde je několik bodů z briefingu:

Čína je v současné době ovlivňována 22 druhy přírodních katastrof v šesti kategoriích: zemětřesení, geologické katastrofy, meteorologické katastrofy, povodně a sucha, mořské katastrofy a katastrofy na lesních a travních porostech. Ze všech škod způsobených přírodními katastrofami je 70 procent způsobeno meteorologickými katastrofami, včetně povodní, sucha, tajfunů a bouřek. V reakci na to úřady uvedly, že budou prosazovat systém včasného varování.

Na základě průzkumu bude do konce roku 2022 vybudována národní databáze přírodních katastrof, která bude kategorizovat různé přírodní katastrofy v různých regionech, jejich charakteristiky a pokyny pro prevenci. Databáze položí základ pro budoucí úsilí o zmírnění následků katastrof v zemi.

Průzkum přispěje k vytvoření inteligentního systému prevence katastrof, který bude ke zvýšení efektivity využívat nejnovější technologie v oblasti velkých dat a sdílení informací.

Zvláštní důraz bude kladen na zaručení kvality dat, což znamená, že bude vybudován kontrolní mechanismus od krajské úrovně po národní. Rovněž bude posíleno vymáhání práva, aby byla zajištěna odpovědnost. (Kl)