Snaha o živobytí lidí, vytvoření nového obrazu jižního Xinjiangu

2021-05-30 00:56:38
Sdílej:

Od 28. do 29. května roku 2014 proběhlo 2. ústřední zasedání pro práci ohledně Xinjiangu (Sin-ťiang). Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny) Xi Jinping (Si Ťin-pching) se zasedání zúčastnil a přednesl významný projev. Jedná se o nejvyšší zvláštní zasedání ÚV KS Číny o otázkách týkajících se Xinjiangu po 18. sjezdu. Právě toto zasedání povýšilo plán na rozvoj jižního Xinjiangu na národní úroveň, aby byl navržen špičkově. V uplynulých sedmi letech generální tajemník vždy věnoval pozornost jižnímu Xinjiangu, opakovaně zdůraznil, že je třeba podporovat vysoce kvalitní rozvoj z hlediska živobytí lidí, „vést lidi k zaměstnání, vydělávání peněz a naději“. Díky pozornosti a vedení generálního tajemníka se živobytí lidí v jižním Xinjiangu bezprecedentně silně rozvíjí a více než 2,6 milionu lidí se vymanilo z chudoby.

V dubnu roku 2014 provedl Xi Jinping po 18. sjezdu KS Číny první inspekci v Xinjiangu. Jeho první zastávka byla významné město v jižním Xinjiangu - Kašgar. Xi Jinping vešel do domu ujgurského vesničana ve vesnici Ayagemangan (A-ja-ke-man-kan) v okresu Shufu (Šu-fu), kde si prohlédl obývací pokoj, kuchyni, stáj pro ovce, ovocný sad, zemědělské stroje... Upřímná slova vyjadřují hluboký význam návštěvy tohoto nejvyššího vedoucího Číny, „jsem tady, abych viděl, zda ústřední výhodná politika pro lidi je v souladu s lidovým přáním. Všechny politiky KS Číny musejí být v souladu s přáním lidí a prospět živobytí lidí, musejí být vypracovány podle zásady zlepšování života lidových mas.“

Jižní Xinjiang, kde poušť Gobi a další pouště tvoří více než 90 % celkové plochy, má špatné přírodní prostředí a slabý ekonomický základ. Čtyři kraje v jižním Xinjiangu byly jednou ze čtrnácti koncentrovaných souvislých chudých oblastí v Číně, zdejší chudí tvořili více než 85 % chudých v celém Xinjiangu, z téměř tří lidí byl jeden chudý. Kromě toho mnoho dětí školního věku předčasně opouštělo školu a míra negramotnosti je vysoká, jižní Xinjiang měl vážný problém s živobytím lidí.

Jižní Xinjiang je klíčový a obtížný bod práce v Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang. Jak dobře udělat práci v jižním Xinjiangu? Xi Jinping při inspekci opakovaně mluvil o důležitosti zlepšení živobytí lidí, zdůraznil, že je třeba prostřednictvím rozvoje a zlepšení živobytí lidí vést lidi k zaměstnání, vydělávání peněz a naději, aby jejich život byl stále lepší.

„Rozvoj jižního Xinjiangu by měl být v souladu s místní situací. Většina zemědělských rodin se zabývá pěstováním obilí, bavlny a ovoce a pastvou a chovem zvířat, a je třeba je naučit pokročilé výrobní technologie a model tržního provozu. Pokud každá vesnice zvládne jedno průmyslové odvětví, budou mít své speciální výrobky a zemědělci z toho budou mít výhody.“

Měsíc po inspekci se v Pekingu konalo druhé ústřední zasedání pro práci ohledně Xinjiangu. Na tomto vysokém zasedání bylo „živobytí lidí“ znovu položeno na významné místo, zasedání zdůraznilo, že rozvoj Xinjiangu by měl být prováděn z hlediska zlepšení a prospívání živobytí lidí, a poprvé naplánovalo rozvoj jižního Xinjiangu na národní úrovni, navrhlo, aby byly prováděny zvláštní politiky, které změní zažité způsoby, a aby byly speciální věci řešeny speciálními metodami. Na třetím ústředním zasedání pro práci ohledně Xinjiangu Xi Jinping znovu zdůraznil, že je třeba silně podporovat ekonomický a sociální rozvoj a zlepšení živobytí lidí jižního Xinjiangu.

Živobytí lidí v jižním Xinjiangu v uplynulých sedmi letech se rychle zlepšovalo: Projekt uhlí na elektřinu ve čtyřech krajích jižního Xinjiangu změnil život lidí, kteří v zimě topili spalováním uhlí; patnáctileté povinné školní vzdělávání zdarma od předškolního věku po střední školu už kompletně pokrývá jižní Xinjiang; díky lékařskému projektu mají lidé všech etnických skupin v jižním Xinjiangu po dobu pěti po sobě jdoucích let možnost národní zdravotní prohlídky; v roce 2020 se všech více než 2,6 milionu chudých lidí v jižním Xinjiangu vymanilo z chudoby… „Změna v jižním Xinjiangu od 18. sjezdu KS Číny se rovná všem změnám v historii,“ podle jednoho komentáře.

Sjednocení etnických skupin je věc, které Xi Jinping vždy věnuje pozornost. Zdůraznil, „pokud jde o otázky Xinjiangu, nejobtížnější a nejdlouhodobější je jednota etnických skupin“, „je třeba pevně uchopit jednotu etnických skupin“.

„Musíme si vážit jednoty etnických skupin stejně, jako chráníme své vlastní oči a vážíme si svého vlastního života. Je třeba pokračovat v činnostech pro „jednotu a přátelství etnických skupin“, jednota etnických skupin musí proniknout do všech aspektů školního vzdělávání, rodinné výchovy a sociální výchovy, aby květy jednoty etnických skupin vždy vzkvétaly.“

(Sve)