Čínské děti byly oceněny na mezinárodní výstavě v Lidicích

2021-08-12 13:09:51
Sdílej:

Přiznám se, že jsem toto léto byl ve středočeských Lidicích poprvé v životě. Prošel jsem se zdejším Památníkem Lidice, který připomíná smutné události II. světové války a navštívil jsem mimo jiné Lidickou galerii. Právě v ní je nyní možné shlédnout pestré a barvami hýřící obrázky dětí doslova z celého světa, a to v rámci 49. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice (MDVV Lidice), jejíž první ročník se uskutečnil již v roce 1967.

Výstava probíhá v Lidické galerii.

Výstava probíhá v Lidické galerii.

MDVV Lidice byla založena k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a také všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech po celém světě. Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 expozicí mezinárodního formátu a v průběhu let se stala populární nejen mezi žáky a učiteli v České republice, ale doslova v celém světě.

V posledních letech do soutěže zmíněné mezinárodní dětské výstavy přichází dle organizátorů pravidelně více než 25 tisíc kvalitních výtvarných děl od dětí od 4 do 16ti let ze všech typů škol a organizací, které pracují s dětmi, a to z České republiky a z dalších 80ti států světa. Odborná porota, složená z učitelů výtvarné výchovy a výtvarníků, vybírá pro expozici zhruba 1400 prací. Oceněným pracím je uděleno Čestné uznání a nejlepším pracím medaile Lidická růže. Hlavní expozici aktuálního ročníku je možné navštívit právě v Lidické galerii.

Tématem letošního ročníku je robot.

Tématem letošního ročníku je robot.

Každý rok je vyhlašováno „téma roku“, které je doporučené organizací UNESCO, například v roce 2009 bylo téma výtvarných prací dětí Vesmír, v roce 2017 to bylo Cestování a v tomto roce bylo vyhlášeno téma Robot a umělá inteligence na počest 100. výročí hry R.U.R. a vzniku slova „robot“. Právě před sto lety použil český spisovatel Karel Čapek ve své hře R.U.R. poprvé toto slovo. Tehdy při hledání slova, jakým nazvat umělé dělníky, požádal o pomoc svého bratra, malíře Josefa Čapka, kterého po krátkém uvažování napadli právě Roboti, a to jakýmsi odvozením od slovanského slova pro nucenou práci – robota. Tak tedy kdysi docela náhodně vzniklo slovo, které zná dneska celý svět.

Rozhodně by bylo zajímavé vědět, jak by Karel Čapek vnímal dnešní dobu a co by napsal dnes, kdy se jeho vizionářské předtuchy krok za krokem naplňují, vždyť roboti jsou nyní všude kolem nás, pomáhají lidem doma, ve výrobě a otázkou zůstává, zdali si lidstvo nad nimi udrží nadvládu a jestli nás jednou umělá inteligence nedovede na scestí. Ale zpátky k samotné mezinárodní dětské výtvarné výstavě.

Zátiší s podobiznou spisovatele Karla Čapka.

Zátiší s podobiznou spisovatele Karla Čapka.

Do soutěže v tomto roce přišlo více než 11200 prací od dětí ze 72 zemí světa. Výsledky soutěže byly koncem června organizátory akce zveřejněny a od začátku července je výstava všech oceněných k vidění v Lidické galerii.

Mezi pracemi dětí z téměř 80ti států světa, které soutěžily v kategoriích plošné práce, fotografie, film a výtvarné objekty bylo dle údajů organizátorů mimo jiné 65 účastníků z daleké Číny, kteří zaslali 951 prací. V letošním ročníku MDVV Lidice bylo oceněno několik čínských dětí. Devět čínských dětí obdrželo medaili pro jednotlivce, dvě čínské školy získaly medaili určenou nejúspěšnějším školám a 31 čínských dětí obdrželo čestná uznání.

Z čínských škol se zmíněné výstavy zúčastnily podle údajů pořadatelů například školy International Student Art z Pekingu, Elephant Art z Changzhou, Artspire ze Šanghaje, Simply Art z Hongkongu nebo třeba Pink Art z tchajwanského Taipei. Mezi individuální čínské dětské účastníky výstavy patří namátkou Zhang Jinan z Chengdu, Xiao Zhenghong z Šanghaje, Lee Andy z Hongkongu nebo třeba Chuang Henry z tchajwanského Taipei.

 Medaili odborné poroty získal sedmiletý Wan Cíel z Taipei.

Medaili odborné poroty získal sedmiletý Wan Cíel z Taipei.

Medaili v letošním ročníku získal za tematicky správně laděný nakreslený barevný obrázek například desetiletý čínský účastník Ma Haocheng z Chengdu, čtyřletý Tam Lucas z Hongkongu, jedenáctiletý Chuang Henry z Hongkongu, nebo sedmiletý Wan Cíel z Taipei.

Apropos, v minulém roce této soutěže, které se zúčastnily děti ze 78 zemí světa, se vytvářely výtvarné práce na téma Krajina. Odborná porota posuzovala celkem 22216 prací, po pečlivém výběru udělila 1403 ocenění, včetně 214 medailí. Slavnostního vyhlášení minulého ročníku se uskutečnilo 24. září na zahradě Lidické galerie.

Vzhledem k epidemiologické situaci se zmíněného vyhlášení výsledků zúčastnily jen děti z České republiky oceněné individuální medailí Lidická růže, a to s doprovodem rodičů nebo učitelů a další čestní hosté. Z videa účastníky ceremoniálu pozdravil český ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který dětem poděkoval za odvedenou práci a vyzval je k pokračování v dlouholeté tradici.

Vystavené kresby dětí z Číny

Vystavené kresby dětí z Číny

Slavnostní předání cen tohoto ročníku MDVV Lidice se uskuteční 9. září na zahradě Lidické galerie. Vzhledem ke složité pandemické současnosti je možno předpokládat, že předání cen bude obdobné, jako v roce minulém. Každopádně je správné, že se výše uvedená akce nepřerušila, vždyť dětští výtvarníci z celého světa poslali i v tomto ročníku mnoho zajímavých výtvarných prací, které potěšily oči nejenom poroty, ale i návštěvníků, kteří v těchto dnech, stejně jako já, navštívili tuto zajímavou výstavu v Lidicích.

Radovan Rybák, zvláštní zpravodaj CMG v Praze