Lidstvo má jenom jednu Zemi

2021-08-24 16:15:50
Sdílej:

Od vln veder a požárů v horách, které se přehnaly přes pobřeží Středozemního moře a Severní Ameriku, přes přívalové deště a záplavy, které pustošily Evropu a Čínu, častý výskyt extrémního počasí po celém světě v poslední době ukázal na globální změnu klimatu. Země, která hostí více než 7 miliard lidí, je stále teplejší a teplejší. Lidstvo má jen jednu Zemi. Jak by se mělo lidstvo vypořádat se společnými výzvami? Jaké názory máte? Zanechte prosím své komentáře.

V poslední době ovlivněné extrémně vysokými teplotami zuří mnoho horských požárů podél pobřeží Středozemního moře a v Severní Americe.

Od července zažívají střední a západní regiony Evropy, provincie Henan (Che-nan) a Hubei (Chu-pej) ve střední Číně silné srážky, které způsobují silné záplavy.

V mnoha oblastech africké země Keni pokračuje sucho a nejméně 1,4 milionu lidí čelí výzvám v oblasti obživy.

Grónský ledový příkrov v severní Evropě taje rychlostí 8 miliard tun denně.

Generální tajemník Světové meteorologické organizace (WMO), Prof. Petteri Taalas uvedl, že v důsledku změny klimatu se zvyšuje četnost a intenzita pohrom souvisejících s počasím, podnebím a vodou.

Simultánní zvuk: Předseda Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) Hoesung Lee

Je nesporné, že lidské činnosti způsobují změnu klimatu, což zvyšuje četnost a závažnost extrémních povětrnostních událostí.

Data Světové meteorologické organizace ukazují, že teplota je nyní o 1,1-1,3°C vyšší než před rokem 1850.

Vědci předpovídají, že globální oteplování o více než 2°C způsobí vzestup hladiny moří, rozsáhlé vyhynutí živočichů a rostlin, časté extrémní počasí a dopad na lidské zdraví je ještě obtížnější odhadnout.

Globální reakce na změnu klimatu nelze odkládat.

Evropská komise navrhla, že dosáhne uhlíkové neutrality do roku 2050. Čína navrhla, že bude usilovat o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2060.

V březnu 2021 podepsalo Pařížskou dohodu 195 zainteresovaných stran.

Simultánní zvuk: Fabio Massimo Parenti, docent pro mezinárodní vztahy, Medici College, Itálie

Máme jen jednu Zemi, jsme společenství. Z tohoto úhlu pohledu je zřejmé, že důvěru v řešení těchto běžných problémů nám může poskytnout pouze jednota a spolupráce.

Simultánní zvuk: Dr. Michael Borchmann, bývalý ředitel odboru evropských a mezinárodních záležitostí, Hesensko, Německo

Na Valném shromáždění OSN před rokem prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) stanovil jasné cíle pro Čínu. Myslím si, že summit představitelů Číny, Francie a Německa přes video, který se konal letos v dubnu, může v tomto ohledu sloužit jako model. Setkání se zúčastnili prezident Xi Jinping, francouzský prezident Macron a německá kancléřka Merkelová a dosáhli shody na společném klimatickém cíli.

Simultánní zvuk: Fabio Massimo Parenti, docent pro mezinárodní vztahy, Medici College, Itálie

Pouze když země nebudou klást své vlastní zájmy a krátkozraké zájmy nad potřebu sjednotit lidi na celém světě, tak můžeme mít naději v boji proti přírodním katastrofám, které probíhají.