Průměrný roční příspěvek Číny ke globálnímu ekonomickému růstu se blíží 30%

2021-09-18 19:06:04
Sdílej:

Dne 10. listopadu 2001 schválila Čtvrtá ministerská konference Světové obchodní organizace právní dokument o vstupu Číny do Světové obchodní organizace. O měsíc později se Čína oficiálně připojila ke Světové obchodní organizaci a stala se jejím 143. členem.

Za posledních 20 let od vstupu do Světové obchodní organizace se Čína postupně rozvinula ve druhou největší ekonomiku světa, největšího obchodníka se zbožím a zemí s největším přílivem zahraničního kapitálu s průměrnou roční mírou příspěvku téměř 30 % ke globálnímu ekonomickému růstu.