Případ ochrany hulmanů bělohlavých v čínském Qunanu

2021-10-13 16:28:36
Sdílej:

11. října 2021 byla ve městě Kunming (Kchun-ming) na západě Číny zahájena konference první fáze 15. zasedání smluvních stran Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti (CBD COP15) s tématem „Ekologická civilizace: Budování společenství života na Zemi“. Jako jedno z osmi paralelních fór COP15 se letos v době od 27.do 28. září konalo v Kunmingu nevládní fórum.

Snímek: Nevládní paralelní fórum COP15 roku 2021 (Foto: Sdružení pro výzkum a zachování biologické rozmanitosti v Guangxi)

Snímek: Nevládní paralelní fórum COP15 roku 2021 (Foto: Sdružení pro výzkum a zachování biologické rozmanitosti v Guangxi)

Během fóra byl zveřejněn seznam „100+ typických globálních případů biologické rozmanitosti COP15 “, mezi 258 případy, které nahlásilo 26 zemí, bylo do seznamu vybráno 108 případů, včetně případu „Správy a výstavby chráněné oblasti na ochranu hulmana bělohlavého (Trachypithecus leucocephalus) a jeho ekologie a na podporu udržitelného rozvoje“ ve vesnici Qunan (Čchü-nan) ve městě Chongzuo (Čchung-cuo) v Zhuangské (Čuangské) autonomní oblasti Guangxi (Kuang-si) v Číně, což demonstruje úsilí a odhodlání různých zemí a regionů v oblasti zachování biologické rozmanitosti.
Známá česká primatoložka, předsedkyně spolku Zelení Poutníci Marina A. Vančatová v nedávném rozhovoru s našim reportérem uvedla, že v Číně například žije několik druhů listožravých opic, především langurů čínských, které by ráda chovala řada ZOO a jistě by se ráda účastnila i na výzkumných a záchranných projektech. Na druhé straně i v Česku jsou odborníci, kteří mohou pomoci s rozšířením takových skupin v ZOO v Česku i v Evropě v rámci projektů ex-situ. To může být nejenom výměna nebo dovoz ohrožených druhů, ale především opravdová snaha je zachraňovat, monitorovat a zkoumat jak v přírodě, tak i v lidské péči.

Snímek: Čínští listožraví languři (Foto: Liang Jipeng)<br>

Snímek: Čínští listožraví languři (Foto: Liang Jipeng)

Vesnice čínské národnostní menšiny Zhuang (Čuang) Qunan má historii 300 let a je tam rozšířen komplex tradičních znalostí a praxe víry národnostní menšiny Zhuang. Místní lesy Fengshui (Feng-šuej) patří k typickým reprezentativním prvkům tohoto systému, jejich zdravotní stav a vzhled jsou podle místní vlády úzce spojeny s blahobytem vesnice, a lesy mohou účinně chránit vodní zdroje a předcházet přírodním katastrofám, jako jsou sesuvy půdy a skal. Jsou úkrytem pro mnoho rostlin a živočichů. Krasové hory v Qunanu jsou důležitým stanovištěm kriticky ohroženého druhu- hulmana bělohlavého. Kromě hulmana bělohlavého žije v kamenných horách také nespočet tvorů, kteří dohromady tvoří kompletní ekosystém.

Snímek: Krasové hory v Qunanu (Foto: Cheng Bin)

Snímek: Krasové hory v Qunanu (Foto: Cheng Bin)

V roce 2014 po získání souhlasu všech vesničanů začala vesnice Qunan pod společným dohledem a správou místních vesničanů zvelebovat chráněnou oblast stanoviště hulmanů bělohlavých. Chráněná oblast byla oficiálně uznána a registrována v databázi chráněných území Světového monitorovacího střediska pro ochranu přírody v rámci Programu OSN pro životní prostředí.

Snímek: Členové hlídkového týmu se učí, jak používat infračervenou kameru

Snímek: Členové hlídkového týmu se učí, jak používat infračervenou kameru (Foto: Sdružení pro výzkum a zachování biologické rozmanitosti v Guangxi)

Na základě dobrých ekologických a kulturních podmínek spolupracuje vesnice Qunan s příslušnými orgány na vybudování vzdělávací základny o přírodě a na přijímání turistů. Po zřízení chráněné oblasti se počet místních hulmanů bělohlavých stále zvyšuje, vegetace v kamenných horách se nadále zotavuje a ničení přírodních stanovišť divokých živočichů bylo v zásadě odstraněno. Ve stejné době díky uspořádání aktivit v oblasti vzdělávání v oblasti přírody se zvýšil kolektivní příjem vesnice, což poskytuje finanční podporu pro udržitelný rozvoj a vytváří to mechanismus zeleného udržitelného rozvoje založený na trhu.

Snímek: Strážci a průvodci hovoří o hulmanech bělohlavých

Snímek: Strážci a průvodci hovoří o hulmanech bělohlavých (Foto: Sdružení pro výzkum a zachování biologické rozmanitosti v Guangxi)