Čína vyzvala k řádnému využívání dat a silnější ochraně osobních údajů

2021-11-04 20:04:23
Sdílej:

Guvernér čínské centrální banky Yi Gang (I Kang) ve středu vyzval ke spravedlivějšímu využívání dat pro ochranu osobních údajů.

Snímek: Čínská centrální banka požaduje spravedlivější využívání dat. /CFP<br><br>

Snímek: Čínská centrální banka požaduje spravedlivější využívání dat. /CFP

Yi Gang v projevu na hongkongském FinTech Week 2021 prostřednictvím video-odkazu uvedl, že ochrana osobních údajů je jedním z hlavních bodů programu Čínské lidové banky (PBOC).

Poznamenal, že tento problém se dostal do popředí vzhledem k rychlému rozvoji platebních a finančních technologií (fintech).

Některé velké technologické firmy buď shromažďovaly data bez povolení, nebo je zneužívaly, a došlo také k případům úniku dat zákazníků, řekl Yi a dodal, že „je naléhavé, abychom posílili ochranu osobních údajů.“

Od roku 2005 zavedla PBOC předpisy na ochranu údajů v oblastech boje proti praní špinavých peněz, ochrany spotřebitelů a úvěrových informací.

„Čína zavedla v červnu tohoto roku zákon o bezpečnosti dat a v srpnu zákon o ochraně osobních údajů, čímž byl vytvořen základ právního systému na ochranu osobních údajů,“ řekl Yi.

PBOC se v poslední době zaměřila na potlačení nadměrného shromažďování údajů o spotřebitelích a vyzvala finanční instituce, aby shromažďovaly, používaly a uchovávaly informace pro legitimní účely a v přísném souladu se zásadami zákonnosti a minimální nezbytnosti, řekl.

Mezinárodní koordinace v oblastech, jako je antimonopolní politika, ochrana dat a spotřebitele, by měla být posílena, řekl Yi a vyzval ke „spojení rukou“ pro stanovení standardů pro ochranu osobních údajů.

„Do budoucna budeme pokračovat ve zlepšování právního rámce pro ochranu osobních údajů ve finančním sektoru a odpovídajícím způsobem posílíme předpisy,“ řekl Yi.

Nejvyšší čínský zákonodárný sbor schválil v srpnu zákon na ochranu osobních údajů, který vstoupil v platnost od 1. listopadu, ve snaze dále regulovat kybernetický prostor s většími požadavky na dodržování předpisů pro společnosti v zemi.

Zákon o ochraně osobních údajů přišel v důsledku veřejných stížností na špatné hospodaření a zneužívání, které vedly k porušování soukromí uživatelů.

Zákon stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů a přeshraniční poskytování a povinnosti zpracovatelů osobních údajů a uvádí, že žádná organizace ani jednotlivec nesmí nezákonně shromažďovat, používat, zpracovávat nebo předávat osobní údaje, ani nezákonně obchodovat, poskytovat nebo zveřejňovat osobní údaje.

Podle zákona musí mít zpracovávání osobních údajů jasný a přiměřený cíl a musí být omezeno na minimální rozsah nezbytný k dosažení cílů zpracování údajů.

Zákon také požaduje, aby zpracovatelé osobních údajů určili osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů, a požaduje, aby zpracovatelé prováděli pravidelné audity, aby zajistili soulad se zákonem.

Zákon o ochraně osobních údajů spolu se zákonem o bezpečnosti dat jsou dva hlavní zákony, které budou v budoucnu řídit čínský internet. Zákon o bezpečnosti dat, který byl implementován 1. září, nastavuje společnostem rámec pro klasifikaci dat na základě jejich ekonomické hodnoty a významu pro čínskou národní bezpečnost.