Do 2030 budou elektromobily tvořit více než polovinu prodeje vozidel v Číně

2021-12-01 16:38:53
Sdílej:

Podle nového průzkumu poradenské společnosti KPMG vedoucí představitelé automobilového průmyslu očekávají, že do roku 2030 budou elektrická vozidla tvořit více než polovinu prodeje nových vozidel v Číně a mohlo by to tak být i bez vládních dotací.

Podle nejnovějšího ročního průzkumu KPMG mezi více než 1.100 vedoucími pracovníky automobilového průmyslu si však spalovací vozidla, včetně hybridů, v příštích letech udrží významný podíl na většině hlavních automobilových trhů.

Prodej elektrických vozidel (EV) po celém světě byl dosud podporován vládními dotacemi. Sedmdesát sedm procent respondentů se domnívá, že elektromobily mohou dosáhnout masového přijetí do 10 let bez státní podpory, protože náklady na baterie klesnou na úroveň s motory na ropu. Devadesát jedna procent však stále vládní dotaci podporuje.

Téměř tři čtvrtiny respondentů očekávají, že elektrická vozidla dosáhnou nákladové parity se spalovacími vozy do roku 2030.

Podle průzkumu se manažeři v automobilovém průmyslu domnívají, že elektrická vozidla budou do roku 2030 tvořit 52 procent prodejů v Číně, Spojených státech a Japonsku, s nižšími procenty v západní Evropě, Brazílii a Indii. Ale kromě těchto souhrnných předpovědí se jejich názory značně liší.

Pokud jde o Čínu, někteří manažeři automobilového průmyslu očekávají, že prodej EV do roku 2030 bude tvořit méně než 20 procent trhu, zatímco jiní se domnívají, že největší světový trh by do té doby mohl mít 80 procent vozidel na elektrickou energii.

Z rozsáhlého průzkumu také vyplynulo, že 85 procent respondentů zvažuje v příštích letech nové investice, akvizice a partnerství v nových technologických společnostech.

„Očekáváme, že v příštích třech letech uvidíme bezprecedentní aktivity v oblasti fúzí a akvizic,“ napsal Per Edin, ředitel KPMG v USA, s odkazem na narušení dodavatelského řetězce a pandemii.

Průzkum zjistil, že nejvíce optimističtí jsou manažeři ve Spojených státech a Číně a nejpesimističtější ve Francii.

H

Auto executives expect EVs to own half of China market by 2030: survey

Auto industry executives expect electric vehicles will make up over half of the new vehicle sales in China by 2030 and could do so without receiving government subsidies, according to a new survey by consulting firm KPMG.

But combustion vehicles, including hybrids, are expected to retain a significant share of most major vehicle markets for years to come, according to KPMG's latest annual survey of over 1,100 auto industry executives.

Electric vehicle (EV) sales around the world have been fueled so far by government subsidies. Seventy-seven percent of the respondents believe that EVs can achieve mass adoption within 10 years without government aid as battery costs drop to parity with petroleum-fueled engines. However, 91 percent still support such programs.

Almost three-quarters of respondents expect EVs to reach cost parity with combustion vehicles by 2030.

According to the survey, industry executives believe EVs will account for 52 percent of sales by 2030 in China, the United States and Japan, with lower percentages for Western Europe, Brazil and India. But besides those aggregate forecasts, their views vary widely.

For China, some auto industry executives expect EV sales by 2030 to be less than 20 percent of the market, while others believe the world's largest market could be 80 percent electric by then.

The wide-ranging survey also found that 85 percent of respondents are considering new investments, acquisitions and partnerships in new technology companies in the coming years.

"We expect to see unprecedented M&A activity in the next three years," wrote Per Edin, principal of KPMG in the U.S., citing supply chain and pandemic disruptions.

The most bullish executives were in the United States and China, and the most pessimistic were in France, the survey found. (Kl)