Analýza odborníků o cíli růstu čínského HDP a ekonomických směrech

2022-03-07 13:52:38
Sdílej:

Čína si pro rok 2022 stanovila svůj dlouho očekávaný cíl růstu HDP na přibližně 5,5 %, což je číslo signalizující její iniciativu a budoucí tvrdou práci, protože země čelí trojitému tlaku snižující se poptávky, narušené nabídky a slábnoucích očekávání.

Cíl růstu HDP a další ekonomické cíle jsou součástí hlavních bodů Zprávy o práci vlády přednesené na zahajovací schůzi 5. zasedání 13. Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ).

Při stanovování cíle růstu byly brány v úvahu tři aspekty: za prvé, je třeba stabilizovat zaměstnanost, zajistit lidem živobytí a předcházet rizikům; za druhé, držet krok s průměrným tempem hospodářského růstu za poslední dva roky a s požadavky „14. pětiletého plánu“ (2021–2025); a za třetí, to představuje středně vysokou míru růstu na vysoké bázi, která odráží iniciativu země a vyžaduje proaktivní kroky, řekl v sobotu na tiskové konferenci Xiang Dong, zástupce ředitele Úřadu pro výzkum Státní rady.

Čínská ekonomika zaznamenala v roce 2021 silný 8,1% růst, čímž překonala vládní cíl stanovený nad 6 %.

Wang Yiming, místopředseda Čínského centra pro mezinárodní ekonomické výměny, uvedl, že cíl růstu odpovídá potřebám země a zároveň je dosažitelný.

Wang Yiming řekl, že cíl růstu odpovídá ještě většímu plánu. „Předpokládáme, že Čína si během období 14. pětiletého plánu udrží zhruba 5,5% roční tempo růstu a cíl stanovený na rok 2022 tomu odpovídá,“ řekl.

„Považujeme to za opatření na uvolnění pro zajištění oživení růstu, ale nezaznamenali jsme žádné známky masivního stimulačního programu,“ řekl Lu Ting, hlavní ekonom pro Čínu z Nomury.

„Také to udrží potřeby Číny v oblasti zaměstnanosti. Tento cíl bude do značné míry řešit tlak v oblasti zaměstnanosti, protože letos máme přes 10 milionů čerstvých absolventů vysokých škol,“ dodal Wang Yiming.

Poměr deficitu k HDP

Cíl v poměru fiskálního deficitu k HDP byl letos stanoven na 2,8 %, což je méně než loni.

Xiang uvedl, že ačkoli byl poměr přiměřeně snížen, proaktivní fiskální politika zůstane a bude účinnější a cílenější.

Nižší deficit neznamená zpřísnění fiskální politiky. V letošních vládních výdajích budou použity i vládní výběry ze zisků státních podniků (SOE) a zadržené prostředky z loňského roku, které nejsou zahrnuty v rozpočtu, řekl CGTN Zhang Zhiwei, hlavní ekonom Pinpoint Asset Management.

„Myslím, že fiskální politika se od loňského roku trochu uvolnila, ale teprve se uvidí, jak velké uvolnění to bude,“ řekl Zhang.

Nemovitosti a investice

Čínský premiér Li Keqiang (Li Kche-čchiang) znovu zopakoval, že „bydlení je pro bydlení, ne pro spekulace“, což naznačuje, že neexistuje žádný plán na rozsáhlé zmírnění nebo stimul pro realitní sektor, řekl Lu.

Zpráva o práci vlády se nezmínila o úpravě politiky v oblasti nemovitostí, ani se nezabývala zrušením opatření na dynamickou kontrolu epidemie. Takže hlavním politickým nástrojem pro stabilizaci růstu v budoucnu mohou být investice do infrastruktury, řekl Zhang.

Ve zprávě se uvádí, že je třeba „provádět zahraniční investice a spolupráci řádným způsobem a účinně předcházet zámořským rizikům“. To se liší od předchozích zpráv o práci vlády a klade to důraz na prevenci rizik. Vláda může být podle Zhanga více znepokojena riziky zahraničních investic.

Jia