Pro hladký obchod mezi Čínou a Evropou

2022-03-07 17:25:05
Sdílej:

Qiu Rong (Čchiou Žung) je vedoucím řízení dopravy ve společnosti China Longgong (Lung-kung), která vyrábí stroje. Přestože se vysokozdvižné vozíky, jeřáby a buldozery této společnosti dobře prodávají i v zahraničí, Qiu Rong má stále velké obavy.

Je obtížné včas získat kontejnery pro námořní přepravu nákladu a tovární sklad a dílna společnosti o rozloze více než 20 tisíc metrů čtverečních v Šanghaji jsou plné produktů čekajících na odeslání. Aby se snížil tlak na skladování, Qiu Rong využil všechny prostředky ke zvýšení skladovací kapacity skladu společnosti a také zřídil tranzitní sklady u přístavů ve městech Lianyungang (Lien-jün-kang) a Ningbo (Ning-po).

Snímek 1: Qiu Rong, vedoucí řízení dopravy ve společnosti China Longgong<br><br>

Snímek 1: Qiu Rong, vedoucí řízení dopravy ve společnosti China Longgong

„Nyní výroba a prodeje naší společnosti rostou a výstupní hodnota a prodeje dosáhly nejvyššího vrcholu v historii. O objednávky se nemusíme obávat, ale nyní je hlavním omezením našeho rozvoje v exportu, že zboží není možné expedovat včas. Po epidemii se náklady na námořní přepravu nákladů zvýšily 10 až 15krát, a navíc je obtížné zajistit kontejnery. Sklady byly pod velkým tlakem a zboží nebylo možné doručit zákazníkům napoprvé. To je největší problém pro mě jako osobu odpovědnou za dopravu.“

Qiu Rong řekl, že hlavní zahraniční trhy společnosti Longgong jsou v Rusku, střední Asii a v některých regionech v Evropě.

„Výhody čínsko-evropského nákladního vlaku jsou zcela zřejmé. Zaprvé, není tak nestabilní jako námořní nákladní doprava. Zadruhé, dorazí včas a navíc zmírňuje situaci nedostatku zahraničních kontejnerů kvůli epidemii. Zejména po otevření tratě čínsko-evropského nákladního vlaku ze Šanghaje můžeme díky této geografické výhodě rychle odesílat produkty do Ruska, Polska a dalších míst přes Šanghaj.“

Snímek: 28. září 2021 oficiálně odjel první čínsko-evropský nákladní vlak ze Šanghaje<br><br>

Snímek: 28. září 2021 oficiálně odjel první čínsko-evropský nákladní vlak ze Šanghaje

První čínsko-evropský nákladní vlak ze Šanghaje oficiálně odjel v září 2021. Byl naložen zbožím ze Šanghaje a projížděl přes Alashankou v čínské Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang (Sin-ťiang) do Malaszewicze v Polsku a Hamburku v Německu. O měsíc později se vlak vrátil do Šanghaje z německého Hamburku, plně naložený exponáty na 4. Čínský mezinárodní dovozní veletrh.

Snímek: 28. září 2021 oficiálně odjel první čínsko-evropský nákladní vlak ze Šanghaje<br><br>

Snímek: 28. září 2021 oficiálně odjel první čínsko-evropský nákladní vlak ze Šanghaje

Tento vlak bedlivě sledovali i speditéři v Šanghaji, kteří byli extrémně citliví na jemné změny ve všech aspektech mezinárodního logistického dodavatelského řetězce. Qin Aizhong (Čchin Aj-čung), který pracuje v logistickém průmyslu již 30 let, okamžitě objednal pět kontejnerů, jakmile dostal zprávu o zahájení provozu čínsko-evropského nákladního vlaku ze Šanghaje.

Snímek 4: Qin Aizhong , generální ředitel Logistics Co., Ltd. s názvem Zhonghaizhongjie (Čung-chaj-čung-ťie)

Snímek 4: Qin Aizhong , generální ředitel Logistics Co., Ltd. s názvem Zhonghaizhongjie (Čung-chaj-čung-ťie)

„Teď to není o ceně, není to o ceně. Teď, když nemáme úložný prostor a lodě se nemohou vrátit, jediná sázka naší společnosti je na čínsko-evropský nákladní vlak.“ Qin Aizhong používal k přepravě zboží do německého Hamburku hlavně lodní dopravu, odkud zboží následně distribuoval do různých částí Evropy. Řekl,

„Podniky věnují velkou pozornost efektivitě. Za normálních okolností nám námořní cesta z přístavu v Šanghaji do přístavu Hamburku v Německu trvá déle než 40 dní, zároveň cesta čínsko-evropského nákladního vlaku Rong-ou (Žung-ou) z města Chengdu (Čcheng-tu) trvá méně než půl měsíce, což přináší časovou výhodu pro společnosti. Zvláště nyní, kdy se celý globální dodavatelský řetězec stupňuje a byl ovlivněn i zahraniční dodavatelský řetězec. Většina našeho zboží je dovážena na evropský trh čínsko-evropskými nákladními vlaky.“

Jako odbornice na zahraniční obchod v Šanghaji se zástupkyně ve Všečínském shromáždění lidových zástupců (VSLZ) a zástupkyně generálního ředitele společnosti Orient Int ‘l Enterprise, LTD. Wang Wei (Wang Wej) velmi zajímá o obsah týkající se logistiky v letošní roční Zprávě o práci vlády.

„Letošní Zpráva o práci vlády zmiňuje prohloubení reformy usnadnění celního odbavení, urychlení výstavby mezinárodního logistického systému a pomoc zahraničnímu obchodu snížit náklady a zlepšit efektivitu. Logistika je pro náš zahraniční obchod velmi důležitá.“

Snímek 5: Zástupkyně VSLZ a zástupkyně generálního ředitele společnosti Orient Int ‘l Enterprise, LTD. paní Wang Wei

Snímek 5: Zástupkyně VSLZ a zástupkyně generálního ředitele společnosti Orient Int ‘l Enterprise, LTD. paní Wang Wei

„Zahájení provozu čínsko-evropského nákladního vlaku ze Šanghaje má velký význam pro zmírnění problémů mezinárodní dopravy dovozních a vývozních podniků, pro podporu stabilního růstu a posílení schopností Šanghaje v alokaci globálních zdrojů a postavení Šanghaje jako otevřeného dopravního centra. Stabilní provoz čínsko-evropského nákladního vlaku ze Šanghaje poskytuje nový kanál pro hospodářský a obchodní rozvoj Asie a Evropy.“

Paní Wang Wei informovala, že čínsko-evropský nákladní vlak ze Šanghaje je široce vítán místními podniky v Šanghaji i v okolí a prostor pro přepravu zboží na první polovinu roku je téměř plný. Letos navrhuje, aby byly otevřeny vlaky ze Šanghaje do zemí ASEAN, jihovýchodní Asie a dalších zemí, aby se uspokojila rostoucí poptávka po ekonomických a obchodních výměnách mezi členskými zeměmi RCEP a zeměmi podél Pásma a stezky.