Zástupci VSLZ vysvětlili cestu k dosažení cíle snižování emisí uhlíku

2022-03-09 15:38:06
Sdílej:

Dosažení vrcholu emisí uhlíku a uhlíkové neutrality je neodmyslitelným požadavkem na podporu vysoce kvalitního rozvoje. Li Bingjun (Li Ping-ťün), zástupce ve Všečínském shromáždění lidových zástupců (VSLZ), zástupce tajemníka výboru KS Číny v provincii Guizhou (Kuej-čou) a guvernér provincie, řekl, že Guizhou se drží cesty zeleného rozvoje a podporuje realizaci „dvojitého uhlíkového cíle“ (dosažení vrcholu emisí uhlíku a uhlíkové neutrality).

„Na jedné straně upravujeme průmyslovou strukturu a digitalizujeme tradiční průmyslová odvětví. Na druhé straně se spoléháme na výhody zdrojů při rozvoji strategických vznikajících odvětví.“

He Guangliang (Che Kuang-liang), zástupce VSLZ, tajemník výboru KS Číny a předseda společnosti Guizhou Phosphate Group, věří, že podstatou snižování uhlíkových emisí je zlepšit efektivitu využívání zdrojů.

„Pro stejnou hodnotu poptávky použijme menší spotřebu zdrojů. Z pohledu energie a zdrojů se snažíme dosáhnout komplexního využití a recyklace.“ Klíčovým bodem, který He Guangliang zdůraznil, je co nejlepší využití materiálů. Například odpadní teplo vzniklé ve výrobním procesu se přeměňuje na energii pro opětovné použití a odpadní plynný oxid uhličitý se přeměňuje na kapalný oxid uhličitý a suchý led, čímž lze využít komerční hodnotu těchto odpadů a zároveň snížit emise uhlíku. He Guangliang dodal:

„Používáme průmyslové vedlejší produkty s konceptem industrializace k vytvoření ekonomických přínosů a výhod ekologické civilizace.“

Současně jeho společnost také připravuje plány na podporu nízkouhlíkové transformace a zeleného rozvoje, aktivně přijímá nový energetický průmysl a vyvíjí katodové materiály a elektrolyty pro nové energetické baterie, aby podpořila rozvoj nového energetického průmyslu.

He Guangliang věří, že „respektování krajní meze ochrany životního prostředí a rozvoje je požadavkem doby“ a nízkouhlíková transformace podniků „musí nejprve vytvořit koncept ekologické civilizace.

„Na ekologickou civilizaci je v této době kladen důraz nejen z hlediska ekonomického přínosu, ale také z hlediska vysokých standardů a vedení v ekologické civilizaci a mělo by se to promítnout i do komplexní společenské odpovědnosti. Říkáme, že obsah vysoce kvalitního rozvoje je velmi bohatý.“ Pan He Guangliang dodal:

„Dobře využívat zdroje ve prospěch lidstva“ je posláním společnosti Guizhou Phosphate Group. He Guangliang zdůraznil, že „pokud bude efektivita využití zdrojů stále vyšší a spotřeba energie bude stále nižší“, bude to přesně to, jak mohou podniky přispět svým úsilím k dosažení vrcholu uhlíku a uhlíkové neutrality.