Čína sníží daně v hodnotě 1,5 bilionu yuanů, aby stabilizovala ekonomiku

2022-03-22 15:06:04
Sdílej:

Čína zavede vrácení kreditu daně z přidané hodnoty (DPH) v hodnotě 1,5 bilionu yuanů (asi 235,56 miliardy amerických dolarů), aby poskytla silnou podporu pro udržení stabilních operací tržních subjektů a pro udržení jistoty pracovních míst. V pondělí o tom rozhodlo výkonné zasedání Státní rady, kterému předsedal premiér Li Keqiang (Li Kche-čchiang).

Vrácení kreditu je úlevné opatření, které může přímo a efektivně podpořit podniky. Jde také o reformu, která pomáhá kultivovat zdroje daňových příjmů a smysluplně zpřesňovat systém DPH.

„Za současných okolností je vrácení nadměrného odpočtu DPH pro mikropodniky, malé podniky, zpracovatelský průmysl a další klíčová průmyslová odvětví zásadní pro zajištění současného stabilního růstu. Představuje přímou podporu peněžních toků podniků a bude pro ně více a rychleji přínosné, než snížení daní,“ řekl Li.

Na schůzce bylo rozhodnuto vrátit kredity na DPH mikropodnikům a malým podnikům a domácnostem samostatně výdělečně činným jako obecným plátcům DPH ve všech sektorech, což má hodnotu přibližně 1 bilionu yuanů.

Kredity na DPH budou jednorázově vráceny do konce června. Vrácení peněz mikropodnikům bude dokončeno v dubnu a malým podnikům v květnu a červnu. Nově přidané kredity budou plně vráceny měsíčně počínaje 1. dubnem.

Z výsledků zmíněného zasedání vyplývá, že budou plně vráceny také kredity na DPH podnikům v oblasti výroby, výzkumu a technických služeb, výroby a dodávek elektřiny, tepla, plynu a vody, softwaru a informačních technologií, ekologické ochrany a správy životního prostředí a dopravy, skladování a poštovních služeb.

Proces vrácení peněz začne 1. července a bude dokončen do konce roku. Od 1. dubna budou nově přidané kredity měsíčně vráceny v plné výši.

Na zasedání bylo ještě zdůrazněno, že je nutné bedlivě sledovat dopad měnící se mezinárodní situace na kapitálový trh země. Pokračující úsilí bude vyvíjeno s cílem prosazovat rozvoj země jako nejvyšší prioritu, dobře řídit vlastní záležitosti Číny, prohlubovat reformy a otevírání se a udržovat hlavní ekonomické ukazatele v příslušném rozmezí. Budou přijata dobře nastavená opatření pro efektivní udržení stability kapitálového trhu a udržení stabilního a zdravého vývoje.

Čína slibuje stabilizovat trhy a ekonomiku

Čína udrží trhy stabilní pomocí příznivé politiky, to uvedl čínský výbor pro finanční stabilitu a rozvoj uprostřed nedávných tržních turbulencí.

Měly by být zavedeny politiky, které jsou příznivé pro kapitálové trhy, a odhalování kontrakčních opatření by mělo být opatrné, to vyplývá z konference, které předsedal čínský vicepremiér Liu He (Liou Che).

Všechny politiky, které mají zásadní dopad na trhy, by měly předem projít koordinací s odděleními finančního řízení, aby byla zachována stabilní a konzistentní politická očekávání, podle online konference.

Tento výbor pod Státní radou Číny také uvedl, že podle zprávy ze zasedání posílí koordinaci a komunikaci a dokonce požene zúčastněné strany k odpovědnosti.

Čínské a americké regulační orgány udržují podle zprávy ze zasedání spolupráci a dosáhly pozitivního pokroku u čínských společností kotovaných v USA.

Pracují na konkrétních plánech spolupráce a čínská vláda bude nadále podporovat místní společnosti v kotování v zahraničí, uvádí zpráva ze zasedání.

Regulátoři budou stabilně zpracovávat a co nejdříve provádět nápravy hlavních platforem, aby podpořili stabilní a zdravý vývoj ekonomiky pomocí platforem se standardními, transparentními a předvídatelnými politikami.

Regulátoři na čínské pevnině posílí spolupráci s protějšky v čínské Zvláštní administrativní oblasti Hongkong za účelem stabilizace hongkongských finančních trhů.

Co se týče realitního byznysu, ze zprávy ze zasedání vyplývá, že vláda bude zkoumat a přijme rázná a účinná opatření k prevenci a řešení rizik v tomto sektoru a také navrhne opatření pro transformaci modelu rozvoje.

Čína přijme v prvním čtvrtletí opatření na podporu ekonomiky a měnová politika by měla provádět iniciativy na podporu ekonomiky.

Čína zvýší veřejné výdaje, aby stabilizovala ekonomiku

Podle návrhu zprávy o rozpočtu na rok 2022 zveřejněného v sobotu Čína plánuje v roce 2022 zvýšit rozpočet na veřejné výdaje o 8,4 % v celkové výši 26,71 bilionu yuanů (asi 4,23 bilionu amerických dolarů).

Země je připravena zavést proaktivní fiskální politiku, která klade důraz na přesnost a udržitelnost při zvyšování její účinnosti.

Rozpočtový plán byl oznámen na pozadí velkých domácích protivětrů, včetně snižující se poptávky, nabídkových šoků a slábnoucích očekávání, a k tomuto tlaku přispívá také pandemie COVID-19 a vysoké ceny komodit.

Aby se podpořily regionální ekonomiky, transferová platba od centrální vlády k místním vládám poskočí o 18 % a dosáhne téměř 9,8 bilionu yuanů.

Stimulace vitality trhu

Čína plánuje přijmout řadu opatření, aby zmírnila zátěž tržních subjektů. Daňové úlevy a škrty pro rok 2022 se odhadují na celkovou částku 2,5 bilionu yuanů, včetně 1,5 bilionu yuanů ve vrácených daních z přidané hodnoty přímo podnikům.

Země také snížila poměr deficitu k HDP za rok na zhruba 2,8 %.

V roce 2022 bude uvolněno dalších 3,65 bilionu yuanů v místních vládních dluhopisech pro zvláštní účely, tedy ve stejné výši jako v loňském roce.

Čína plánuje vyčlenit 61,75 miliardy yuanů na dotace na podporu zaměstnanosti, což představuje nárůst o 5,16 miliardy yuanů na podporu trhu práce a podnikání.

Ve snaze urychlit revitalizaci venkova Čína plánuje vyčlenit 41,63 miliardy yuanů na dotace na pojistné na zemědělské pojištění, což představuje nárůst o 30,8 %.