S novými nejistotami před námi, bude Asie vést globální oživení?

2022-04-22 20:08:51
Sdílej:

Asijské ekonomiky by měly spolupracovat na posílení mezinárodních výměn a spolupráce při řešení řady krizí, kterým svět letos čelí, uvádí se v nedávno vydané výroční zprávě s názvem Výroční zpráva o asijském ekonomickém výhledu a pokroku v integraci za rok 2022 (Asian Economic Outlook and Integration Progress Annual Report 2022).

Snímek: Mezinárodní konferenční centrum v Bo'ao (Po-ao) v provincii Hainan (Chaj-nan) v jižní Číně je místem konání každoročního Asijského fóra Boao (BFA); 20. dubna 2022. /CGTN

Snímek: Mezinárodní konferenční centrum v Bo'ao (Po-ao) v provincii Hainan (Chaj-nan) v jižní Číně je místem konání každoročního Asijského fóra Boao (BFA); 20. dubna 2022. /CGTN

Zpráva, která byla ve středu zveřejněna na Asijském fóru Boao (BFA) 2022, shrnula šest základních faktorů, které budou ovlivňovat ekonomickou výkonnost Asie v roce 2022, totiž vývoj COVID-19, geopolitické napětí po rusko-ukrajinském konfliktu, úprava měnové politiky v USA a Evropě, dluhové problémy v některých ekonomikách, globální nabídka primárních produktů a změny politického režimu v některých asijských zemích.

Svět žije s COVID-19 již více než dva roky. V lednu Světová banka předpověděla výrazné zpomalení globálního hospodářského růstu v roce 2022 na základě opětovného propuknutí epidemie v důsledku nových variant viru, přísnější fiskální politiky a narušení dodavatelského řetězce. Po poklesu z loňského tempa růstu 5,5 % – nejrychlejšího zotavení po recesi za 80 let, se původně předpokládalo, že globální růst bude v roce 2022 činit 4,1 %. Po vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu se však míra růstu dále snížila na 3,2 %.

Ruská „zvláštní vojenská operace“ na Ukrajině, která byla zahájena 24. února a stále probíhá přinesla nové nejistoty na již tak turbulentní cestu oživení globálního hospodářství. Rozsáhlé vojenské střety a západní sankce vůči Rusku ohrožují globální obchod. Ceny komodit, jako jsou energie a potraviny, mezitím stoupají, protože inflační tlaky sílí.

Navzdory překážkám však Asie nadále vykazuje známky pokračujícího oživení. Solidní růst exportu vedl k silnému hospodářskému oživení Asie v roce 2021 a Asie bude i nadále hlavním přispěvatelem globálního ekonomického růstu v tomto roce. Nedávná zpráva Asijské rozvojové banky (ADB) ukazuje, že propuknutí varianty COVID-19 Omicron mělo mírnější dopad na zdraví než předchozí vlny a vysoká proočkovanost v celém regionu umožnila asijským ekonomikám zůstat otevřené. Na rozdíl od většiny světa, inflace v Asii, i když se zvýšila, zůstala ve většině oblastí kontinentu relativně mírná, kromě Kavkazu a Střední Asie. ADB odhaduje, že hrubý domácí produkt (HDP) Asie vzroste v roce 2022 o 5,2 % a v roce 2023 o 5,3 %.

Letecký snímek kontejnerového terminálu v Lianyungangu (Lien-jün-kang) v provincii Jiangsu (Ťiang-su) ve východní Číně; 1. prosince 2021. /Xinhua

Letecký snímek kontejnerového terminálu v Lianyungangu (Lien-jün-kang) v provincii Jiangsu (Ťiang-su) ve východní Číně; 1. prosince 2021. /Xinhua

Einar Tangen, komentátor politických a ekonomických záležitostí, si myslí, že budoucnost světa leží v Asii, o čemž svědčí obrovské množství přímých zahraničních investic (FDI), které do ní proudí. V souvislosti s ukrajinskou krizí se Asie stala atraktivnějším obchodním uzlem ve srovnání s Evropou a Spojenými státy.

„Pro obchodníky je velmi těžké investovat, protože venku je tolik nejistoty a podnikatelé mají rádi jistotu. Takže právě teď, když se podíváte na svět, Asie je rozhodně tím nejjistějším místem, kam se můžete zaměřit,“ řekl Tangen ve čtvrtek pro CGTN.

Asie, která zahrnuje 48 zemí, je nyní největší kontinentální ekonomikou na světě podle nominálního HDP a parity kupní síly (PPP). Údaje Mezinárodního měnového fondu (MMF) ukazují, že nominální HDP Asie v roce 2022 bude téměř 42 bilionů amerických dolarů, což představuje 40 % celosvětového HDP. Z hlediska PPP je tento podíl ještě vyšší, 48 % se 77 biliony mezinárodních dolarů, což je více než dvojnásobek v porovnání s 34 biliony v Evropě, která je na druhém místě.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) také zdůraznil rostoucí roli Asie na globální scéně tím, že ve svém projevu ve čtvrtek prostřednictvím videa na Asijském fóru Boao vyzval Asii k tomu, aby se stala „kotvou“ světového míru. Vzájemně výhodná spolupráce, jako je v rámci Regionální komplexní dohody o hospodářském partnerství (RCEP), také pomáhá podporovat otevřenější trh v Asii i ve světě.

„Když se Asii daří, má z toho prospěch celý svět,“ řekl prezident Xi.

RCEP je největší světový obchodní blok, který zahrnuje všech 10 členů Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) spolu s Čínou, Japonskem, Jižní Koreou, Austrálií a Novým Zélandem. Těchto 15 členů tvoří asi 30 % světové populace a globálního HDP. Dohoda se zapsala do historie, protože jde o první dohodu o volném obchodu mezi Čínou, Japonskem a Jižní Koreou, třemi ze čtyř největších ekonomik v Asii. Dohromady dosahuje HDP tohoto východoasijského tria více než 20 bilionů dolarů, čímž překonává Evropskou unii.

Kromě odstranění cel na 90 % zboží obchodovaného mezi členskými zeměmi RCEP je další významnou změnou, kterou dohoda přináší, vytvoření kumulativního pravidla původu. Zboží vyrobené za použití přísad nebo prvků od ostatních členů RCEP bude uznáno jako vyrobeno místně, a proto se na něj budou vztahovat celní úlevy. V důsledku toho mohou produkty, které by nebyly považovány za původní zboží, snadno podléhat nulovým celním sazbám.

Snímek: Čínský premiér Li Keqiang (Li Kche-čchiang) a lídři dalších zemí se účastní slavnostního podpisu Dohody o regionálním komplexním hospodářském partnerství (RCEP); 15. listopadu 2020. /Xinhua

Snímek: Čínský premiér Li Keqiang (Li Kche-čchiang) a lídři dalších zemí se účastní slavnostního podpisu Dohody o regionálním komplexním hospodářském partnerství (RCEP); 15. listopadu 2020. /Xinhua

Marcos Troyjo, prezident Nové rozvojové banky, řekl, že Asie se za poslední čtyři desetiletí stala „geoekonomickým poledníkem zeměkoule“. Jakožto Latinoameričan si Troyjo myslí, že růst Asie přinese více příležitostí jí samotné a regionům za ní. Rostoucí ekonomické vazby mezi Asií a Latinskou Amerikou a podobně mezi Asií a Afrikou jsou poháněny oboustranně výhodnou spoluprací.

„Jak se Asie rozvíjí, vynikají některé z tradičních komparativních výhod Latinské Ameriky ve výrobě potravin a zboží, které uspokojí rostoucí populaci a rostoucí ekonomický status Asie.“