V Číně se v tichosti ujímá v léčbě muzikoterapie

2022-05-06 14:53:44
Sdílej:

„Nikdy jsem nevěděla, že můj otec umí zpívat tolik písní,“ řekla obyvatelka Pekingu Li Fang (Li Fang), jejíž 80letý otec se léčí z mrtvice. Lékař řekl Li, že její otec byl během lékařského ošetření ve špatné náladě.

Snímek: Senioři na muzikoterapeutickém sezení v Institutu sociální péče ve městě Chengdu (Čcheng-tu), Čína; 21. srpna 2018. /CFP

Snímek: Senioři na muzikoterapeutickém sezení v Institutu sociální péče ve městě Chengdu (Čcheng-tu), Čína; 21. srpna 2018. /CFP

Se souhlasem Li doporučil lékař jejímu otci paní Lin Sisi (Lin S´-s´), muzikoterapeutku z muzikoterapeutického programu z Ústřední hudební akademie Číny (Central Conservatory of Music, CCOM). Po jediném sezení muzikoterapie se starý pacient, který měl předtím ze života chmurný pocit, povznesl a více spolupracoval při léčbě.

„Prvním krokem muzikoterapie je komplexně poznat naše klienty a navázat s nimi terapeutický vztah,“ řekla paní Lin. „Po získání základních informací o pacientech mluvíme s jejich rodinnými příslušníky, abychom se dozvěděli více o jejich osobních zkušenostech.“

„Potom posoudíme jejich potřeby a schopnosti ve fyzické, komunikativní, kognitivní, emocionální a hudební oblasti, abychom sestavili plán muzikoterapie.“

Během léčby mohou být použity různé hudební zážitky, jako je zpěv, pohyb, hra na nástroj a psaní písní.

Například, pokud je pacient nebo klient podrážděný a úzkostný, muzikoterapeut ho vyzve, aby zahrál na nástroj, aby vyjádřil svůj hněv, jako je například tlučení na buben, řekla muzikoterapeutka Lin.

„Někdy doporučujeme našim klientům, aby vyjádřili své myšlenky prostřednictvím psaní písní. Hudba může být dobrým ventilem emocí a také užitečným nástrojem k prevenci škodlivého chování.“

V některých případech muzikoterapeut pouští různé druhy hudby, pak sleduje pacientovu reakci a snaží se najít, jaký typ hudby nebo písně s ním nejlépe rezonuje.

Hudba je v Číně dlouho považována za způsob, jak zlepšit zdravotní stav. Tradiční čínský znak pro medicínu 藥 (Yao/jao, lék) je kombinován horním radikálem „艹“ pro byliny (草, Cao/Cchao) a spodní částí pro hudbu 樂 (Yue/Jüe).

Ačkoli se muzikoterapie stala v Číně formální disciplínou až v 80. letech 20. století, zkoumání terapeutického využití hudby sahá v čínské historii více než 2000 let do minulosti, jak je zdokumentováno v prvním čínském lékařském textu Huangdi Neijing (Chuang-ti Nej-ťing, Klasika medicíny Žlutého císaře).

V roce 1996 byl na CCOM založen první institut muzikoterapie v zemi. V následujícím roce založil bývalý ředitel institutu Gao Tian (Kao Tchien) první akademický muzikoterapeutický program v Číně.

K dnešnímu dni je v Číně asi 50 univerzit, které nabízejí muzikoterapeutické kurzy a tituly.

„Hudební terapie se provádí v mnoha městech po celé Číně a uznává ji více zdravotníků, pacientů a jejich rodin,“ řekla paní Lin.

Muzikoterapie také hrála roli při pomoci přeživším zemětřesení v Sichuanu (S´-čchuan) v roce 2008, které zabilo přibližně 70 tisíc lidí. V důsledku toho byl v červnu 2009 zahájen tříměsíční muzikoterapeutický projekt pod vedením pana Gao.

Během programu bydleli muzikoterapeuti uvnitř oblasti přesídlení s přeživšími. Během každého muzikoterapeutického sezení byli přeživší rozděleni do malých skupin, aby se při přijímání muzikoterapie cítili bezpečně, uvádí časopis Nordic Journal of Music Therapy.

Jak funguje muzikoterapie?

Muzikoterapie může sloužit jako doplňková medicína u patologických a psychických poruch. Například 30minutová muzikoterapie kombinovaná s tradiční péčí po operaci páteře prokazatelně snižuje bolest.

Další funkcí muzikoterapie je „synchronizace“, tedy souběh pohybů těla a sluchových podnětů při poslechu hudby. Podle studie Michaela Thauta, ředitele Centra pro biomedicínský výzkum hudby na Státní univerzitě v Coloradu (Colorado State University), poslech hudby s pravidelným opakujícím se rytmem podporuje svalovou kontrolu pohybů.

Efekt „synchronizace“ se často uplatňuje při rehabilitaci pacientů s neurologickým postižením, jako jsou pacienti s mrtvicí, traumatickým poraněním mozku a Parkinsonovou chorobou. Hudba se stabilním rytmem jim může pomoci při pohybovém tréninku.

Může například pomoci pacientům s mozkovou příhodou, když se snaží natáhnout a ohnout loket. Muzikoterapeut zahraje dva různé akordy, aby nahradil verbální pokyn „jeden-dva, jeden-dva “, aby poskytl stabilní hudební vedení, a postupně přidá k pohybu hudbu, která je pacientovi známá, řekla paní Lin.

Mezi další klinické aplikace muzikoterapie patří pomoc autistickým dětem znovu se spojit s lidmi kolem nich, léčba příznaků mrtvice nebo traumatického poranění mozku, stejně jako neurokognitivní poruchy, jako je Alzheimerova choroba.

Zatímco u pacientů s Alzheimerovou chorobou dochází ke krátkodobé ztrátě paměti, jejich dlouhodobá paměť klesá pomaleji. Díky tomu si možná jasně pamatují své oblíbené písničky z doby před desítkami let.

Muzikoterapeuti pracují se svými klienty na přepisování textů jim známých písní, vkládají denní rozvrh do textů, aby jim připomínali jejich každodenní životní aktivity. Pacienti jsou také vedeni k tomu, aby si vybavili své významné životní události související s melodií, pomocí čehož by se mohla vyvolat jejich dlouhodobá paměť.

V oblasti prefrontální kůry mozku se shromažďuje a zaznamenává hudba a autobiografická paměť (paměť osobních událostí). To vysvětluje, proč mohou pacienti s Alzheimerovou chorobou identifikovat své minulé zkušenosti a vyjádřit je zpěvem, řekl Petr Janata, profesor na katedře psychologie a Centra pro mysl a mozek na UC Davis.