Pozoruhodné úspěchy dosažené při ochraně přírodních ekosystémů v Číně

2022-05-09 14:00:16
Sdílej:

Čína za posledních 10 let dosáhla významných úspěchů v oblasti ekologické ochrany a obnovy prováděním celostátních kampaní na zvýšení povědomí lidí o životním prostředí a zaváděním souvisejících zákonů a předpisů.

Nejnovější údaje družicového dálkového průzkumu ukázaly, že vodní plocha jezera Qinghai, největšího slaného vnitrozemského jezera v zemi, které se nachází v provincii Qinghai na severozápadě Číny, byla ke konci loňského září více než 4.625,6 kilometrů čtverečních.

Od 50. let 20. století se vodní plocha jezera Qinghai z mnoha důvodů zmenšovala, včetně lidské činnosti. Kombinované účinky ochrany přírody a změn v regionálním klimatu však pomohly věci zvrátit. Od doby před 10 lety se plocha jezera Qinghai rozšířila o téměř 220 kilometrů čtverečních.

Jezero Qinghai ztělesňuje úspěchy země v úsilí o ekologickou ochranu.

Během posledního desetiletí Čína zlepšila svou legislativu na ochranu životního prostředí, včetně revize lesního zákona a zákona o loukách.

Čínská ústřední vláda současně investovala 50 miliard čínských yuanů (asi 7,75 miliardy amerických dolarů) do 25 pilotních projektů na ekologickou ochranu a obnovu hor, řek, lesů, jezer a pastvin.

V červnu roku 2020 Čína představila 15letý plán zahrnující velké projekty na ochranu a obnovu klíčových ekosystémů v letech 2021 až 2035 ve snaze posílit štíty pro ekologickou bezpečnost a chránit biologickou rozmanitost.

Podle plánu si země klade za cíl do roku 2035 zvýšit pokrytí lesy na 26 %, zvýšit míru pokrytí pastvinami na 60 % a rozvíjet přírodní rezervace, přičemž chráněné oblasti budou pokrývat více než 18 % celkové rozlohy země.

„Od 18. Sjezdu Komunistické strany Číny (v roce 2012) jsme koordinovali rozvržení ekologických rekonstrukčních prací podle geografických rysů různých oblastí, prováděli jsme systematické obnovovací práce s cílem řešit významné ekologické problémy v hlavních regionech, povodích řek a mořských oblastech, a předběžně jsme vytvořili nový systém ekologické obnovy,“ řekl Zhou Yuanbo, ředitel odboru obnovy životního prostředí státního území pod ministerstvem přírodních zdrojů.

V loňském roce Čína dokončila celostátní stanovení „krajních mezí“ ekologické ochrany, které vymezují nejméně 25 % její rozlohy pro ochranu životního prostředí.

Tyto krajní meze jsou podle oficiální směrnice „spodní meze a záchranná lana“ pro zajištění ekologické bezpečnosti Číny.

Čína založila svou první skupinu národních parků o celkové rozloze 230.000 kilometrů čtverečních, která zahrnuje Národní park Sanjiangyuan, Národní park pro pandy velké, Národní park pro tygry a levharty v severovýchodní Číně, Národní park tropického deštného pralesa na Hainanu a Národní park Wuyishan. Tyto národní parky pokrývají téměř 30 % klíčových suchozemských druhů volně žijících živočichů žijících v Číně.

V letošním roce se očekává, že bude vyhlášena druhá skupina národních parků, což je krok k dalšímu zlepšení systému národních parků v rámci úsilí země o ochranu přírody.

Celkový přírodní ekosystém Číny je zatím stabilní a zlepšuje se a jeho kvalita v klíčových ekologických oblastech, jako je Qinghaisko-tibetská náhorní plošina, povodí Dlouhé řeky Jang-c'-ťiang a povodí Žluté řeky, se celkově neustále zlepšuje. (Kl)