Platforma umožňující vzájemný přímý a rychlý vstup výrobků na trh Číny-CEEC

2022-06-17 09:10:00
Sdílej:

Obchodní unie pro střední a východní Evropu a Osell Group vytvoří platformu, která umožní vzájemný přímý a rychlý vstup výrobků na trh Číny-CEEC

Ceremoniál zahájení strategické spolupráce mezi Obchodní unii pro střední a východní Evropu a skupinou Osell Group proběhl 16. června 2022 současně v online i off-line prostředí.

Hlavním tématem této akce bylo „Vytvoření evropské zahraniční základny pro urychlení obchodu mezi Čínou a východní Evropou prostřednictvím cross-border e-commerce.“

Obchodní unie pro střední a východní Evropu je obchodní organizací, kterou tvoří vlivné osobnosti z politických a obchodních kruhů několika států střední a východní Evropy. Centrála sídlí v České republice. V Maďarsku a na Slovensku má tato unie své pobočky. Osell Group je zase prvním experimentálním cross-border e-commerce podnikem, který byl schválený čínským Ministerstvem obchodu. Od začátku se věnuje službám v oblasti přeshraničního digitálního obchodu. Skupina Osell Group vytvořila internetové cesty, které podél iniciativy „One belt, one road“ pokrývají 30 zemí světa.

Obě strany naplno rozvíjí silné stránky svých oborů a za úzké strategické spolupráce vyvíjí snahy o vytvoření zahraničních skladů prostřednictvím modelů zahraničního obchodu, cross-border e-commerce atd. Pro podniky se má vytvořit platforma, která umožní přímý a rychlý vstup výrobků na trh.

V situaci, kdy se světová pandemie pomalu chýlí ke konci a dodavatelské řetězce se postupně obnovují, vyvstává potřeba spustit nové zesílené modely pro oboustranný export a import v mezinárodním obchodě. Je také nutné naplno využít nová opatření, která se před námi objevují.

Export čínských a import evropských produktů vede ke vzájemnému prospěchu. Důraz v této spolupráci je kladen na otevírání konkrétních a pragmatických cest.

Podle statistik čínského celního úřadu, v roce 2021 dosáhl bilaterální obchod mezi Čínou a státy střední a východní Evropy celkovou hodnotu 863,06 milionů jüanů, což je oproti roku 2020 nárůst o 23,3 %. Z toho vývoz do střední a východní Evropy zaznamenal nárůst o 25,1 % a dovoz ze států střední a východní Evropy zaznamenal nárůst o 18,3 %.

Polsko, Česká republika a Maďarsko patří mezi tři přední obchodní partnery. V roce 2021 dosáhl import a export do Polska, České republiky a Maďarska samostatně 272,28 milionů jüanů, 136,74 milionů jüanů a 101,59 milionů jüanů, což je oproti roku 2020 nárůst o 26,7 %, 4,8 % a 25,4 %. To je samostatně 31,5 %, 15,8 % a 11,8 % z celkové hodnoty dovozu a vývozu z Číny do střední a východní Evropy ve stejném období.

Podle dat Ministerstva obchodu ČLR vyplývá, že se distribuce čínských skladů v zahraničí postupně optimalizuje. Jejich počet přesáhl 2 000 a jejich celková plocha přesahuje 16 milionů m2. Jejich úloha v podpoře stability světového výrobního řetězce den ode dne sílí. Zároveň sklady v zahraničí plně rozvíjí své výhody blízkosti k trhům. Mohou tak stimulovat vysoce efektivní propojení dodavatelských řetězců, a také mohou realizovat lokalizaci mezinárodních obchodních transakcí. Zahraniční sklady jakožto segment stojící v popředí výrobních a dodavatelských řetězců, umí včas podchytit změny na zahraničních trzích. Napomáhají rozvoji integrace mezi digitálním obchodem a výrobními odvětvími. Integrovaný rozvoj je novou hybnou sílou rozvoje digitálního obchodu a novým kanálem transformace.

Potřeba inovativního rozvíjení zahraničního obchodu

Čína a země střední a východní Evropy mají v oblasti obchodu velký potenciál pro vzájemnou symbiózu. Obchod se rychle rozvíjí.

Tradiční zahraniční obchod může připomínat šachovou hru mezi čínskými a středoevropskými a východoevropskými podniky. Nejrůznější obchodní regule a bariéry tvoří hraniční čáru. Vývozci a dovozci zase připomínají děla, která dostřelí na opačnou stranu k výrobcům, retailovým obchodům a spotřebitelům jen přes značkové obchodníky a obchodní zástupce. Oběhový řetězec mezi nimi je dlouhý. Navíc hlavní slovo v brandingu a cenotvorbě je v rukou jiných. Čínské podniky, především ty střední a malé, jen velice těžko získávají zpětnou vazbu o tom, jak uvažuje koncový zákazník. Vykročení směrem ven je proto těžké.

Předseda představenstva skupiny Osell Group, pan Feng Jianfeng zdůraznil: „V trendu, ve kterém se firmy přizpůsobují rozvoji digitální ekonomiky, je spolupráce s Obchodní unií střední a východní Evropy zlomovým bodem. Chtěli bychom hru v šachy změnit na hru go. Formou digitální platformy a obchodní opery bychom chtěli změnit tradiční rozestavení, ve kterém jsou jasně rozdělené strany, na rozmístění, ve kterém vy jste mezi námi a my jsme mezi vámi. Tedy na situaci, která je oboustranně výhodná. Narušení asymetrie informací má pomoci podnikům vytvářet nové dodávky a má podpořit efektivní propojení dodávky s poptávkou.“

Osell Group se za posledních deset let vypracoval z počátečního „zelenáče“ až na „vzorovou základnu státního elektronického obchodníka“ Ministerstva obchodu. Stal se jediným zvoleným podnikem města Chongqing. Činnost Osell Group v současné době pokrývá více než 200 zemí a regionů světa, nabízí své služby více než 800tisícům středních a malých podniků. Roční hodnota dovozu a vývozu dosahuje 30 miliard dolarů, obrat platformy dosahuje 150 miliard RMB.

Model „vepředu obchodní síť, vzadu zahraniční sklad“

Konference internetového obchodu je v podstatě totožná s Kantonským veletrhem. Rozdíl je v tom, že internetový obchod je otevřený po celý rok. Podle typu a období nabízí čínské produkty zahraničním obchodníkům. Model skupiny Osell Group s konceptem „vepředu obchodní síť, vzadu zahraniční sklad“ už vytvořil ucelený jednotný řetězec pro vystavování výrobků, jejich skladování, prodej a klientský servis. Využívá technologie internetu věcí. V inteligentních zážitkových prodejnách jsou instalované čipy, které zaznamenávají činnost a stav nakupujících, včetně počtu procházejících osob, na jaké výrobky se dívaly, na jak dlouho se zastavily atd.

Toto množství spotřebních dat ze zahraničí prochází zpracováním na platformě velkých dat a podává výrobci zpětnou vazbu v reálném čase. Tímto se podnik může efektivně zaměřit na zahraniční poptávku a může rozvíjet vývoj i výrobu na míru.

Osell Group se orientuje na poskytnutí platformy pro koncové střední a malé podniky, tedy na dodavatele v Číně a na odběratele ve střední a východní Evropě.

„Tyto střední a malé podniky mají pořád zájem o spolupráci s čínskými výrobci. Jenže čínské továrny si je moc nevšímají, jelikož jde většinou o malé zakázky pod 10tisíc dolarů. Když ale vidí naši výkladní skříň, je to jako by objevily nový kontinent.“

Feng Jianfeng, předseda představenstva skupiny Osell Group, se domnívá, že je zajímá jen jedno téma, a to je, jak nakupovat přímo z čínských továren.“

Jakmile skupina Osell Group správně „vyhodnotila puls“ čínských výrobců a zahraničních středních a malých zákazníků, rozhodla se, že mezi těmito dvěma konci vybuduje přímou „dálnici“, která povede k vývozu dle strategie modrého oceánu.

Společně vyvíjet lokalizované aplikace pro střední a východní Evropu

Letos po pandemii ceny zahraničních skladů vyletěly raketově nahoru. Zahraniční sklady se staly často skloňovaným tématem. Obchodní unie pro střední a východní Evropu společně se skupinou Osell Group vytváří kombinované online i off-line „zahraniční sklady a lokalizované aplikace“.

V éře internetu není pro retailovou firmu ze střední a východní Evropy problém vyhledat na internetu informace o nějakém čínském podniku. Cena výrobků, kontaktní údaje, to vše se dá lehce najít. Proč ale nedojde k uzavření obchodu? V čem nebo kde je problém? Komunikace, celní odbavení, logistika, vyrovnání účtů… Překážek je bezpočet. Platforma Osell Group však nabízí celou sérií nástrojů. Je to stejné jako s USB klíčem. Zasunete ho do kteréhokoliv počítače a můžete ho používat. Například, na jednom konci je střední nebo malý podnik v Chongqingu, který vyrábí laserové značkovací stroje, firma Chongqing Zixu Machine Works Co. Ltd. Na druhém konci je malá obchodní firma ve střední a východní Evropě, která potřebuje zmíněný značkovací stroj na tisk individualizovaných etiket na pouzdra pro mobilní telefony. Mezi těmito dvěma konci stojí obrovská vzdálenost. Jak mezi nimi navázat nit, aby proběhla transakce?

Tady přichází na scénu skupina Osell Group s lokalizovanou cross-border aplikací, kterou vyvinula. V prvním kroku se zveřejní obchodní příležitost, například: „Potřebuji koupit laserový značkovací stroj, v množství 5 kusů, s odesláním přímo od čínského výrobce.“ Ve druhém kroku je výběrové řízení. Uživatel uvidí stránku čínských výrobců H5, na které jsou vystaveny fotografie produktů, ceny, výrobní prostředí atd. Po úspěšném propojení si obě strany zapnou okamžité zasílání zpráv (IM). Ve třetím kroku přichází na řadu poptávka a domlouvají se smluvní podmínky. Nakonec v posledním kroku se vytvoří objednávka. Prostřednictvím cross-border platebních a logistických služeb, které Osell Group nabízí, se po potvrzení o předání zboží platební transakce dokončí.

Zuzana Franklinová, zvláštní korespondent CMG v Praze