Spolupráce je zásadní pro obnovení důvěry v oblasti cestovního ruchu

2020-12-15 14:31:38
Sdílej:

Zurab Pololikashvili, generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu OSN, uvedl v exkluzivním rozhovoru pro čínská média, že epidemie nového koronaviru způsobila „náhlý a bezprecedentní“ dopad na globální cestovní ruch. Koordinace a spolupráce mezi různými zeměmi je nezbytná pro budoucí obnovení důvěry v oblasti globálního cestovního ruchu.

Zurab Pololikashvili, generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu OSN uvedl, že podle nejnovějšího světového barometru cestovního ruchu, který vydala Světová organizace cestovního ruchu v říjnu letošního roku, klesl od ledna do srpna letošního roku pod vlivem cestovních omezení a prudkého poklesu důvěry spotřebitelů počet mezinárodních turistů o 70 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. To odpovídá poklesu počtu přijatých turistů o 700 milionů lidí na celém světě a ztrátě přibližně 730 miliard amerických dolarů z příjmů z mezinárodního cestovního ruchu.

Zurab Pololikashvili poukázal na to, že v reakci na epidemii nového koronaviru přijaly vlády různých zemí rychlá a účinná opatření a většina zemí přijala balíček opatření na podporu ekonomiky a na podporu zaměstnanosti.

Generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu OSN zdůraznil, že mezinárodní cestovní ruch je „záchranným lanem“ mnoha zemí a regionů. V budoucnosti, za předpokladu zajištění bezpečnosti, je velmi důležité zaujmout „koordinovaný přístup“ ke zrušení nebo uvolnění omezení cestování, a spolupráce mezi vládami a soukromým sektorem je rovněž nezbytná pro obnovení důvěry v odvětví cestovního ruchu.

Zurab Pololikashvili poukázal na to, že během období epidemie nového koronaviru Světová organizace cestovního ruchu nejen pečlivě sledovala krátkodobé trendy odvětví cestovního ruchu, sestavila komplexní analytickou zprávu o tomto odvětví, ale také vydala řadu pokynů, jak znovu zahájit odvětví cestovního ruchu. Za účelem koordinace pozic a poskytování pokynů pro globální oživení cestovního ruchu zřídila Světová organizace cestovního ruchu Globální krizový výbor pro cestovní ruch, který má nejen koordinovat a zahájit sjednocenou cestovní dohodu, posílit opatření v oblasti bezpečnosti cestování, ale také se zaměřit na ochranu zaměstnanosti a živobytí, aby pomohl oživení cestovního ruchu.

Zurab Pololikashvili uvedl, že ve srovnání s jinými průmyslovými odvětvími vykazuje odvětví cestovního ruchu vždy lepší odolnost a přizpůsobivost. Většina členů expertní skupiny Světové organizace cestovního ruchu předpovídá, že se odvětví mezinárodního cestovního ruchu může oživit ve třetím čtvrtletí roku 2021, ale někteří odborníci se domnívají, že oživení bude možné uskutečnit až v roce 2022.

Zurab Pololikashvili řekl, že Světová organizace cestovního ruchu bude odhodlána podporovat rozvoj nízkouhlíkového cestovního ruchu se zaměřením na příspěvek cestovního ruchu ke globálním cílům v oblasti klimatu. Turistické společnosti a vlády musí současně koordinovat politiky a spolupracovat na mezinárodní úrovni, aby posílily své ambice v boji proti změně klimatu.

Jia